e-health

Telezorg-strategie vermindert aantal no shows drastisch

In een onderzoek hebben onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin onlangs een vernieuwende aanpak gepresenteerd om de toegankelijkheid van zorg te verbeteren. Gemiste persoonlijke afspraken,...

Floor Lieverse maakt e-health toegankelijk met DiaBoek

Het DiaBoek van UT-studente Floor Lieverse (Creative Technology) won onlangs een e-health voucher van vijfduizend euro. Die kreeg ze tijdens het TechMed event in november...

Beter behandeltraject door nieuwe inzet vragenlijsten in e-health platform

ROM (Routine Outcome Monitoring) wordt in onder meer de GGZ ingezet om regelmatig uitkomsten te meten via vragenlijsten. Zo wordt de voor- of achteruitgang (of...

GZ-Kompas: het verkennend gesprek van de toekomst

Wachtlijsten: ze houden zorgend Nederland bezig, want ze zijn niet alleen vervelend voor cliënten, maar ook kostbaar en niet zomaar op te lossen. Een verkennend...

Health Cloud Initiative neemt NICE Software over

Health Cloud Initiative heeft met de overname van NICE Software opnieuw een grote stap gezet in haar snelle buy-and-build strategie. Na de overname werken er...

Sterk staaltje e-health bij Rivas spaart 25.000 zorguren

Rivas Zorggroep heeft dankzij de inzet van een medicijndispenser en een elektronisch toedieningssysteem het aantal zorguren in de wijkverpleging met 25.000 kunnen verminderen. Dat betekent...

Eindevaluatie Citrienfonds 2: ‘Doelstellingen waren te ambitieus’

Het programma van het Citrienfonds 1 en 2 heeft de afgelopen 9 jaar een basis gelegd voor duurzame gezondheidszorg, het opschalen van e-health en het...

Wijkverpleging zoekt zorgvuldige omgang met e-health

De Inspectie Gezondheidszorg bezocht onlangs tien zorgaanbieders in de wijkverpleging om te onderzoeken op welke manier zij e-Health inzetten. Dat onderzoek resulteerde halverwege april 2023...

GZ-Punt: mentale veerkracht versterken, onnodige zorg voorkomen

Met een onafhankelijk en online gezondheidsplatform werkt GZ-Punt op een vernieuwende manier aan mentale gezondheid. Vanuit een holistische blik en met de focus op positieve...

Persoonlijke, digitale assistent voor omgaan met stress en vermoeidheid

Onderzoeksinstituut TNO heeft een persoonlijke digitale assistent ontwikkeld om zorgmedewerkers te ondersteunen bij het omgaan met stress en vermoeidheid. Deze prototype-app geeft medewerkers inzicht in...

Zelfbouwplatform verbreedt inzet van e-health in mentale zorg

Zorg toegankelijker en betaalbaarder maken door zelf e-health modules te creëren? Volgens Minddistrict kan dat. Specialisten en onderzoekers hebben de expertise in huis, onderzoek ligt...

Onderzoek: minder zitten dankzij bewegingssensor

Onderzoek van Radboudumc toont aan dat slimme e-revalidatie daadwerkelijk werkt. Een slimme bewegingssensor gekoppeld aan een smartphone blijkt er voor te zorgen dat mensen vaker...

CBS: versnelde acceptatie medische online diensten

Medische online diensten worden massaal geaccepteerd in Nederland. In 2020 maakte 31% van 12 jaar of ouder een online afspraak met huisarts of specialist. In...

Zorgprestatiemodel biedt ggz kansen om de zorg te verbeteren

Het doel van het in 2022 ingevoerde Zorgprestatiemodel (ZPM) was om de bekostiging van ggz- en forensische zorg eenvoudiger te maken – óók de digitale...

E-healthmonitor: ‘Meer draagvlak voor digitale zorg’

In 2022 zagen zorgverleners steeds vaker de meerwaarde in van digitale zorg. Het wordt ook meer ingezet en het draagvlak groeit bij professionals en patiënten....

E-health verkleint behandelkloof bij eetstoornis

Online ondersteuning ofwel e-Health is goed bruikbaar om mensen te behandelen voor een eetstoornis. Dit blijkt uit recent onderzoek van promovendus Pieter Rohrbach, die op...

Zonder versnelde digitalisering dreigt de zorg te verzuipen

De invoering van digitale middelen in de zorg – zoals e-health – lijkt hard nodig om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, zorgverleners te...

‘Leefstijl moet integraal onderdeel van blended ggz-behandeling worden’

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is bijna een cliché, maar daarom niet minder waar. In de ggz is die aandacht voor een...

Amsterdam UMC publiceert Visie op e-health 2022-2025

In november 2022 is het vernieuwde programma ‘Visie op e-health 2022-2025’ van Amsterdam UMC gepresenteerd. Hierin wordt het belang van inzet van e-health de komende...

Zorgtransformatie in de praktijk bij Laurens

Overal hoor je tegenwoordig over de broodnodige transformatie in de zorg. Onder meer digitalisering en innovaties moeten dat mogelijk maken. Maar hoe vliegt een grote...

Volgende stap in digital health is broodnodig  

Iedereen heeft de mond vol van digital health, e-health en thuismonitoring. Er wordt ook op tal van plekken keihard aan gewerkt, maar wat is nu...

Krachtenbundeling biedt betere inzichten in nut behandeling

Minddistrict werkt sinds 1 juni samen met e-health aanbieder Moovd om hoogwaardige digitale therapie beschikbaar te stellen en toegankelijk(er) te maken op één platform. Deze...

Oncokompas: zelfmanagement-toepassing voor mensen met en na kanker

In de rubriek wetenschappelijk nieuws staan we stil bij Citrienprogramma e-Health. In dit landelijke programma werken Nederlandse umc’s samen aan opschaling van bewezen e-health toepassingen....

DiCe: pak e-waste digitale gezondheidsapparatuur aan

Over het algemeen wordt e-health als ‘schoon’ gezien. Toch zorgt digitalisering ook voor afval, de zogeheten e-waste. Zo zijn voor het produceren van digitale hulpmiddelen...

Noordwest gaat voor groter aanbod e-health

Noordwest zette al vol in op e-health en heeft nu haar aanbod op meerdere fronten verstevigd. Er is definitief gekozen voor Luscii als leverancier voor...

Geriatrische revalidatie gebaat bij technologie en innovatie

Innovaties en digitale zorg kunnen behulpzaam zijn bij de revalidatie van oudere kwetsbare mensen. Op de vraag hoe die modernisering er in de praktijk uit...

E-health heeft grootste groeipotentieel in zorg

Welke kansen en uitdagingen zien senior juristen en bestuurders in de gezondheidszorg en biotechnologie? Dat is de centrale vraag in een onderzoek dat onlangs in...

Eerste revalidatiecentrum sluit aan bij BeterDichtbij

Merem Medische Revalidatie kiest als eerste revalidatiecentrum voor de BeterDichtbij app. BeterDichtbij biedt een digitaal communicatieplatform, waarbij patïënten via een app laagdrempelig contact kunnen maken...

Zinnige Infectiezorg dankzij e-health en IPU

Met het nieuwe zorgconcept Zinnige InfectieZorg (ZIZ) wordt e-health, snelle diagnostiek en slim datamanagement gecombineerd. Het doel van vernieuwende concept is het verlagen van financiële,...

e-health geeft patiënten zicht op gezondheid

Dorien van Alewijk, psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog, startte drie jaar geleden met de VIPP GGZ regeling bij Grip Psychologe. Ze ontdekte dat er bij het...

Virtuele zorg levert nauwelijks kostenbesparingen op

Virtuele zorg levert minder kostenbesparingen op dan in het algemeen wordt verwacht. Dat is de ontnuchterende conclusie van het onderzoek ‘Budgetimpactanalyse van het virtueel verlenen...

Online gedragstherapie bij eetbuistoornis slaat aan

Eetbuistoornissen kunnen goed worden aangepakt met online gedragstherapie. Het gaat concreet om BEDonline, een online variant op de Cognitieve Gedragstherapie-Enhanced. Via internet krijgen patiënten informatie...

Tjongerschans geeft meekijkconsulten nieuwe dimensie

Sinds kort hebben de huisartsen in de regio Heerenveen en de Orthopeden van ziekenhuis Tjongerschans en Antonius ziekenhuis Sneek een nieuwe dimensie aan het meekijkconsult...

ZGV: eZorg slaat aan bij kinderen

Kinderen leven in een beeldcultuur en ziekenhuis Gelderse Vallei speelt daar met de website eZorg slim op in. Jonge patiënten hoeven zodoende niet meer per...

Nieuwe academie voor betere digitale vaardigheden

BeterDichtbij heeft een academie opgetuigd om zorgprofessionals te trainen op digitale vaardigheden. Er zijn meerdere trainingsmogelijkheden zoals praktische kennisvideo’s en e-learnings omtrent basisvaardigheden. Het trainingsaanbod...

Zelfhulp voor sombere dialyse patiënten werkt onvoldoende

Online zelfhulp psychotherapie voor dialysepatiënten met symptomen van depressie en angst heeft geen extra positieve effecten vergeleken met de standaardhulp op het dialysecentrum. Dit blijkt...

E-health lessons learned van de coronapandemie

De coronapandemie heeft de acceptatie en het gebruik van digitale zorg en e-health op ongekende wijze versneld. Daarnaast heeft COVID-19 ook geleid tot de implementatie...

Thuismonitoring bij Covid-19; senioren gebruiken weinig health-apps

In deze rubriek presenteert Tom van de Belt de uitkomsten van wetenschappelijke studies op het snijvlak van digitalisering en gezondheid. Deze editie schenkt aandacht aan...
Delen: