Eerstelijn

Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt

Sinds begin deze maand werken Jeroen Bosch Huisartsen (JBH) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) samen voor de thuismonitoring van patiënten met astma, COPD en...

Digitale spoedverwijzing in West Brabant nu ook live

De ondersteuning voor het programma 'Met Spoed Beschikbaar', voor digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg, is in de zomer van dit jaar gestopt. Dat betekent echter...

VGZ stimuleert digitale oplossingen voor huisartsenzorg

Dat de huisartsenzorg in Nederland onder druk staat door de almaar stijgende zorgvraag, minder huisartsen en ander zorgpersoneel, dat is inmiddels wel bekend. Dat anders...

Survival of the fittest: Over omgaan met je workflow als (huis)arts

‘Survival of the fittest’ is een term die vaak gekoppeld wordt aan Charles Darwin. De term komt echter van een econoom, Herbert Spencer, die wel...

Kort zorgnieuws: Dokter in 2035; Nieuwe verpleegafdeling CWZ en bestuurswisselingen

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal...

Onderzoek naar effect thuismonitoring in huisartsenpraktijk

Thuismonitoring is een van de belangrijkere innovaties in ons zorgsysteem van de afgelopen jaren. Explosief gegroeid tijdens de coronapandemie waardoor steeds meer zorginstellingen en patiëntgroepen...

Datacoalitie wil zorg in de regio verbeteren met data

Eind maart is de Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond formeel van start gegaan. Een samenwerkingsverband van de afdeling huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC, Rijnmond Dokters...

Digitale check verlaagt werkdruk huisartsen

De afgelopen maanden is de digitale check ven Spreekuur.nl in een pilot setting volop getest bij diverse huisartsenpraktijken in Nederland. Inmiddels zijn de eerste resultaten...

Sneller beslissen bij spoedzorg met triage game

Bij spoed is het van belang dat patiënten die zich op de huisartsenpost of dagpraktijk melden snel naar de juiste zorg doorverwezen worden. Het Radboudumc...

Gebruik digitale triage verbetert zorg, beperkt werkdruk

De digitale triage module van de zorg-app Medicoo bevat inmiddels ruim 39 ingangsklachten. Dat laat de aanbieder van de app weten. Sinds de introductie van...

Onderzoek naar innovatieve huisartsenzorg ketens

Nieuwe innovatieve zorgconcepten worden steeds belangrijker om de toekomstbestendigheid van de (huisartsen)zorg te borgen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)...

Zelfmetingen versturen naar zorgaanbieder via PGO

Sinds kort kunnen mensen via hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) en het LSP+ zelfmetingen naar hun zorgaanbieder versturen. Dit betekent voor bijna 1.500 huisartsen en hun...

Blended care aanpak in de curatieve zorg

Huisartsenpraktijken testen momenteel een een combinatie van een online e-health interventie met twee face-to-face consulten bij kankerpatiënten die werken aan hun herstel. Met deze blended...

Digitale praktijk ingezet tegen huisartsentekort Hardenberg

Hardenberg (Overijssel) is een deels digitale huisartsenpraktijk rijker. Huisarts Hardenberg is opgezet door een samenwerkingsverband van huisartsen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de gemeente Hardenberg, huisartsencoöperatie Flexdokters...

Nieuwe gezondheidsinformatie op Thuisarts

De meest bezochte website voor het raadplegen van onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie, Thuisarts.nl, is in de afgelopen drie maanden verder uitgebreid. Naast de publicatie van...

Huisartsen hebben bijna 27 uur per dag nodig om hun werk te doen

Een nieuwe studie, gepubliceerd in The Journal of General Internal Medicine, toont aan hoe overwerkt huisartsen zijn: als ze alle richtlijnen zouden volgen over de...

Kort zorgnieuws: Nieuwe CT-scanner Reinier de Graaf; Meekijkconsult Rijndam, en meer

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal...

Corona drijft bezoek Thuisarts.nl naar nieuwe hoogten

Aangedreven door de coronapandemie, en de daaraan gekoppelde contact beperkende maatregelen, hebben de afgelopen twee jaar gezorgd voor een explosieve groei van het aantal bezoeken...

Online keuzekaarten stimuleren samen beslissen

Samen beslissen is een van de speerpunten voor toekomstbestendige zorg. Patiënten wachten niet meer alleen rustig af wat de arts of specialist voor hen beslist,...

Online keuzekaarten stimuleren samen beslissen

Samen beslissen is een van de speerpunten voor toekomstbestendige zorg. Patiënten wachten niet meer alleen rustig af wat de arts of specialist voor hen beslist,...

Kort zorgnieuws: Thuisbehandeling COVID-19; Innovatiemissie; MedMij bijeenkomst, en meer

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal...

Kort zorgnieuws: Thuisbehandeling COVID-19; Innovatiemissie; MedMij bijeenkomst, en meer

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal...

Samenwerking huisartsen binnen één HIS: meer regie patiënt

In Medipark Uden werken vier huisartsenpraktijken onder één dak samen. Zij gebruiken allemaal hetzelfde HIS (huisartseninformatiesysteem). Erg handig, stelt huisarts Rik van de Laar, die...

Kort zorgnieuws: REGO-project; Teksten Thuisarts; Online huisarts Arene, en meer

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal...

Hybride huisartsenzorg en de noodzaak van digitalisering

Op weg naar toekomstbestendige huisartsenzorg, die zowel bereikbaar als betaalbaar blijft, is digitalisering een belangrijke afslag die genomen wordt. Maar, volledige digitaal is niet voor...

‘Mijn Huisarts Online’ groeit naar bijna 40.000 gebruikers

De introductie van de app Mijn Huisarts Online in de Oostelijke Mijnstreek is volgens de initiatiefnemers een succes. Het aantal gebruikers groeit snel bij de...

E-learning suïcidepreventie voor huisartsenpraktijken

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft samen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie een nieuwe e-learning ontwikkeld. Een tool waarmee huisartsen en praktijkmedewerkers onder andere kunnen leren...

Digitale verwijzing naar spoedeisende hulp in Noord-Holland

De Noordwest Ziekenhuisgroep en huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland gaan samenwerken in het kader van het programma 'Met spoed beschikbaar'. Doel is om de verwijzing van...

Cohesie: nieuw HIS fundament onder toekomst

Huisartsenorganisatie Cohesie legt met een nieuw huisartseninformatiesysteem (HIS) een stevig fundament voor de toekomst. Dat stelt John van Nieuwenhoven, manager ondersteunende diensten van Cohesie over...

Huisartsen-CMIO’s willen versnelde, zinvolle digitalisering

CMIO’s (chief medical information officers) van huisartsenpraktijken roepen op tot een forse versnelling van de toepassing van informatietechnologie in de huisartsenzorg. Zij achten dit cruciaal...

Samenwerking huisartsenpraktijken Schoorl en Noordwest

Twee huisartsenpraktijken in Schoorl gaan intensiever samenwerken met Noordwest Ziekenhuisgroep in de regio. Een onderdeel van die nauwere samenwerking is de vervanging van het huidige...

Online huisartsenpraktijk volgt gepensioneerde huisarts op

Enkele dagen geleden werd bekend dat 1300 patiënten van een huisarts in Midden-Limburg die in januari met pensioen gaat, ondergebracht worden bij de digitale huisartsendienst...

Onderzoek naar effectiviteit e-health in huisartsenzorg

De vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht gaat onderzoek doen naar de effectiviteit van e-health in de huisartsenzorg. Opdrachtgever van het onderzoek is het ministerie...

Digitale dokterstas moet huisarts toegankelijk houden

Zorgverzekeraar Menzis werkt samen met digitale zorgaanbieder Arts & Zorg in een project om te achterhalen in hoeverre huisartsenbezoek gedigitaliseerd kan worden. Hierbij wordt het...

Kort zorgnieuws: VIPP 5-monitor; GGH subsidieoproep; DNA Award, en meer

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel...

Arene draagt bij aan oplossen huisartsentekort

Voor het huisartsentekort dat in veel regio’s dreigt, is een oplossing in zicht. Online huisartsenpraktijk Arene is speciaal opgezet voor het groeiend aantal mensen zonder...

Revalidatiecentrum Basalt ontwikkelt innovatief zorgconcept

Basalt heeft op 7 oktober een innovatief zorgconcept onder de naam ‘&Basalt’ gelanceerd op een nieuwe locatie. De Zuid-Hollandse categorale ziekenhuisgroep voor Medisch Specialistische Revalidatie...

Zeeuwse huisarts zet app in tegen werkdruk

Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst (Zeeland) biedt sinds 4 oktober de Medicoo-app aan haar patiënten aan. De praktijk wil zo de werkdruk verlagen. Pallion kan een...

Digitale vaardigheden in de huisartsenzorg moeten beter

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) heeft in samenwerking met de coalitie Digivaardig in de Zorg onderzoek gedaan naar de digitale vaardigheden van medewerkers in de...

Arts op zak: huisarts en patiëntportaal in één app

Online, of digitale, huisartsenzorg is mede onder druk van de corona pandemie al ruim anderhalf jaar aan een opmars bezig. Dat resulteert in de komst...

Thuisarts.nl breidt medisch-specialistische informatie uit

In 2021 heeft Thuisarts.nl ruim 100 nieuwe teksten gepubliceerd over onderzoek en behandelingen in het ziekenhuis. Medisch specialisten en huisartsen kunnen patiënten naar deze informatie...

Zeeuwse huisartsenpraktijk gestart met online triage

Huisartsencentrum Axel is als eerste praktijk in Zeeland gestart met een volledige online triage via het platform van Spreekuur.nl. Dit betekent dat patiënten vanaf nu...

Kort zorgnieuws: Borstkanker onderzoek; Thuisarts; Digitale coach, en meer.

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere...

VWS lanceert website over openbare verantwoordingsplicht

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de huidige Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangen door de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). In deze nieuwe wet...

Beter inzicht zorgpad eerste lijn door koppeling patiëntgegevens

De koppeling van gegevens van huisartsen en fysiotherapeuten in het systeem 'Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn' biedt nieuwe inzichten. Zo blijkt dat 10 procent van de...

Bijna twee derde Nederlanders bekend met Thuisarts.nl

Informatiewebsite Thuisarts.nl had in de eerste helft van 2020 tussen de 5 en 5,5 miljoen unieke bezoekers per maand. De top drie van meest ingevoerde...

Quin: ‘Tekort huisartsen is een Perfect Storm’

De kritiek op het vorig jaar gelanceerde digitale platform Quin was begin juli niet mals. In berichtgeving van het NRC werd het platform omschreven als...

Neem je patiëntendossier digitaal mee naar het buitenland

Tot voor kort was het, hoe vreemd dat ook moge klinken, nog niet mogelijk om je patiëntendossier digitaal mee te nemen naar het buitenland. Bijvoorbeeld...

Ruim 25.000 digitale consulten voor Spreekuur.nl

Ruim 25.000 patiënten hebben een digitaal consult afgenomen via de digitale huisartsenpost en -praktijk Spreekuur.nl. Bij 73 procent van deze online consulten zou normaal gesproken...

eHealth is waardeloos, wanneer…

Ehealth is waardeloos. Dat lijkt een vreemde opmerking, komende vanuit mij als digitale ambassadeur. Misschien moet ik het dan ook even uitleggen, want er komt...

Digitale consulten ook na corona ingezet voor huisartsenzorg

Huisarts Paul Albert in Ouddorp (Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland) blijft digitale consulten inzetten voor patiënten in zijn werkgebied, ook nu noodzaak vermindert wegens de sterke daling in...

Wat als je huisarts een coach wordt?

Huisartsen zijn in de toepassing van e-health geen echte early adopters. Waar commerciële partijen in rap tempo de ene na de andere nieuwe innovatie inlijven,...

Deadline OPEN voor aansluiting op MedMij verschoven

Huisartsen krijgen twee maanden extra om zich via de regionale coalities van het digitale stimuleringsprogramma OPEN aan te sluiten op het MedMij-afsprakenstelsel. Het ministerie van...

Arene: online huisartsenpraktijk voor iedereen zonder huisarts

Tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie kondigde huisarts, en digitale zorgversneller, Jasper Schellingerhout de start van online huisartsenpost Arene aan. Arene is het digitale antwoord op het...

Huisarts vooral positief over online inzage patiëntendossier

Ruim driekwart van de huisartsenpraktijken is in 2020 gestart met online inzage voor patiënten in het medisch dossier. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van het...

LHV vreest voor meer bureaucratie door wetsvoorstel Wegiz

Onlangs heeft minister van Ark een wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ingediend. De LHV onderschrijft weliswaar het doel van de...

App Doktr voor huisartsenzorg op afstand in België

In juni lanceert de Belgische telecomprovider Proximus een e-health app voor ziekenfondsverzekerden. Met App Doktr kunnen zij dan op afstand, middels een digitaal consult, een...

Huisartsen Noord-Limburgse Cohesie over op nieuw EPD

Cohesie, een samenwerkingsverband van ruim 40 huisartsenpraktijken in Noord-Limburg (met ruim 235.000 patiënten), neemt HiX van ChipSoft in gebruik als gezamenlijk EPD (elektronisch patiëntendossier). Hiermee...

Online portaal voor spoedeisende medische informatie

Gisteren, dinsdag 25 mei, opende minister van Ark van Medische Zorg een nieuw online portaal voor informatie op deelgebieden van de spoedeisende geneeskunde. Het sehportaal...

Beweegcirkel nu ook in digitale vorm beschikbaar

Dat regelmatig bewegen goed is voor de gezondheid behoeft geen uitleg meer. Behalve dat het goed is voor je conditie kan meer bewegen ook ziekte...

Digitale huisarts komt ook ‘ouderwets’ aan huis

Een huisarts zonder praktijk, dat komt maar weinig voor. Omdat er nog volop wordt gebouwd in Meerstad, heeft de huisarts in dit nieuwe Groninger stadsdeel...

Online inzage leidt mogelijk tot meer werkdruk voor huisarts

Vanaf juli 2020 moeten huisartsenpraktijken hun patiënten de mogelijkheid bieden om elektronisch inzage te krijgen in hun medisch dossier. Dat gebeurt in veel praktijken door...

Heeft professional huisartsenzorg benodigde digitale vaardigheden?

Zuchtend zwoegde huisarts Henk door zijn vele mails. Een uitnodiging voor een nieuw portaal: wéér een wachtwoord. Wéér andere knopjes. Wéér een nieuwe informatiebron. Hij...

Digitale huisartsenzorg goed ontvangen door patiënten

Uit een enquête over het inzetten van digitale huisartsenzorg voor de dagzorg blijkt dat patiënten daar positief tegenover staan. De enquête werd gehouden onder patiënten...

Hoge waardering voor Engelse variant Thuisarts.nl

De eerste resultaten van de Engelstalige variant van Thuisarts.nl - GPinfo.nl - zijn positief. Volgens artsenkoepel NHG, initiatiefnemer van Thuisarts.nl, ondersteunt het pilotproject zowel de...

LUMC sluit aan bij programma voor slim datagebruik

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is deze maand aangehaakt bij het programma 'Gezonde zorg, Gezonde regio'. Een programma waarbij door slim gebruik van data...

Stuwmeer van 1,9 miljoen uitgestelde verwijzingen huisartsen

De hoeveelheid uitgestelde medisch specialistische zorg is sinds de start van de coronapandemie in maart 2020 opgelopen tot bijna 1,9 miljoen verwijzingen. Dat blijkt uit...

Regionale patiënten-app van Zuid-Limburgse huisartsen

Deze week is in de Zuid-Limburgse Oostelijke Mijnstreek de nieuwe regionale patiënten-app 'Mijn Huisarts Online' gelanceerd. Patiënten kunnen via de app eenvoudig en veilig toegang...

Nij Smellinghe intensiveert samenwerking verloskundige zorg

Deze maand hebben de verloskundigenpraktijken Wolkom en de Geboortegolf en de gynaecologen en klinisch verloskundigen van ziekenhuis Nij Smellinghe hun samenwerking geïntensiveerd. De zorg voor...

Online huisartsendienst Spreekuur.nl naar drie nieuwe regio’s

Ruim 16.000 patiënten hebben het afgelopen jaar een digitaal consult via Spreekuur.nl gehad. De digitale huisartsenpost en -praktijk wordt inmiddels in drie regio’s in Nederland...

Digitale verwijzing SEH-patiënten in Groningen

Wanneer patiënten via de Doktersdienst Groningen (DDG) doorverwezen moeten worden naar de spoedeisende hulp (SEH) van het Martini Ziekenhuis, krijgen zij geen papieren verwijzing meer...

Huisartsen, Tjongerschans voeren digitaal meedenkconsult in

Huisartsen in de regio Heerenveen gaan met ziekenhuis Tjongerschans het meedenkconsult inzetten. Hierbij vragen huisartsen digitaal om expertise van gespecialiseerde zorgaanbieders zonder tot een klassieke...

CMIO-netwerk Eerste Lijn: eerste hulp bij ICT

Het CMIO-netwerk Eerste Lijn is sinds de oprichting ervan in november 2020 druk bezig met concrete stappen om huisartsenpraktijken te helpen ICT echt ondersteunend te...

LHV en NHG: ‘Investeer in huisartsenzorg’

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben een gezamenlijke reactie op de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' gepubliceerd. Daarin stellen...

Een nieuw HIS, dat is bepaald geen kattenpis

“Maar je kiest toch gewoon een ander HIS, zo moeilijk is dat toch niet?” Mijn collega, nog geen jaar eerder gestart als praktijkhouder, snapte eigenlijk...

Meedenkconsult via Prisma nu ook door CZ vergoed

Zorgverzekeraar CZ vergoedt voortaan een abonnement op Prisma, een landelijk en multidisciplinair netwerk in de Siilo-app dat huisartsen directe toegang geeft tot ruim 150 medisch...

Quin haalt geld op voor digitalisering huisartsenzorg

Digitale zorgaanbieder Quin heeft onlangs een grote Series A investeringsronde afgesloten ter waarde van 25 miljoen euro. Investeerder Partners in Equity (PiE), neemt deze injectie...

Digitale huisartsenpost Spreekuur.nl nu ook in Drenthe

De behoefte om op afstand, bijvoorbeeld via beeldbellen, een huisarts te kunnen spreken is in 2020 door alle contact beperkende maatregelen om de verdere verspreiding...

Pilot met eerstelijns telebegeleiding van COPD-patiënten

Het op afstand monitoren en begeleiden van COPD-patiënten met behulp van e-health toepassingen is een bestaande ontwikkeling die onder druk van de coronacrisis een vlucht...

Ksyos biedt triage-consult bij ggz-problematiek huisarts

Vanaf deze week kunnen huisartsen bij ggz-aanbieder Ksyos triage-consulten aanvragen voor mensen met psychische problemen. Ksyos werkt hiervoor samen met e-health aanbieder Embloom, die beschikt...

Programma voor versnelde uitrol gegevensuitwisseling spoedzorg

Het programma 'Met spoed beschikbaar' helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Dit programma is onlangs gelanceerd met onder andere een website...

Gevolgen Wet digitale overheid voor huisartsenzorg

Op 1 juli 2021 treedt naar verwachting de Wet digitale overheid (Wdo) in werking. Deze wet vereist dat burgers, cliënten en patiënten veilig toegang krijgen...

Implementatie online inzage bij huisartsen op schema

Naar verwachting zullen begin 2021 de meeste technische aanpassingen in de Huisarts Informatie Systemen (HIS) gereed zijn om patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) inzage...

Meer geld voor toekomstbestendige huisartsenzorg

Zilveren Kruis heeft afspraken gemaakt met huisartsen- een eerstelijnsorganisaties LHV en InEen over ‘meer tijd voor de patiënt’. Huisartsen kunnen hier in de eigen praktijk,...

Gebruik LSP ingeburgerd bij huisartsen Oost-Brabant

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is behoorlijk ingeburgerd bij huisartsen in de regio Oost-Brabant. Dat blijkt uit een enquête, opgesteld en uitgevoerd door het RZCC. Meer...

Gebruik Prisma tegen onnodige doorverwijzingen in de lift

Om het aantal onnodige doorverwijzingen van huisarts naar ziekenhuis terug te dringen is twee jaar geleden het Prisma-platform met een bijbehorende app gelanceerd. Op het...

Aangepaste verwijsbrief in ZorgDomein ‘live’

Vandaag (1 december, red.) zijn de volgens de nieuwe HASP-richtlijn aangepaste verwijs- en ontslagbrieven die huisartsen in ZorgDomein naar specialisten sturen 'live' gegaan. Het nieuwe...

Minder doorverwijzingen dankzij digitaal consult

Om het aantal (onnodige) doorverwijzingen terug te brengen is het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) gestart met een digitale medische vraagbaak voor huisartsen in de regio...

NZa: huisarts moet ook recept naar online apotheek versturen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt meerdere signalen te hebben ontvangen dat huisartsen niet willen meewerken aan het digitaal doorsturen van recepten naar een online apotheek....

Werkdruk huisartsen onderzocht met SMS-methode

Het Nivel is er met succes in geslaagd de werkdruk van huisartsen inzichtelijk te maken met een onderzoeksmethode die gebaseerd is op SMS-berichten. Via een...

Taalambassadeurs vooral positief over patiëntportaal huisarts

Er komen steeds meer mogelijkheden om via patiëntportalen van zorgaanbieders medische informatie op te vragen. De informatie die er in komt te staan, is vaak...

Quin biedt mix van digitale, fysieke huisartsenzorg

Quin, een nieuwe Nederlandse digitale zorgaanbieder met fysieke huisartspraktijken, lanceert een oplossing waarmee het de huisartsenzorg toekomstbestendig wil maken. Dat moet gebeuren door data-gedreven oplossingen...

Pilot met online huisartsenzorg verlengd

Een pilot met de dienst Medicoo in Ouddorp (Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland) om huisartsen te ontlasten is tot na de herfstvakantie verlengd. Tijdens het toeristische hoogseizoen heeft...

Zelfmoordpoging voorspellen met machine learning algoritme

De helft van de mensen die door zelfdoding een eind aan hun leven maken zijn in de maand daarvoor bij hun huisarts geweest. Omdat ze...

Verwijzingen huisartsen dalen met ruim een kwart

De vorige week week hebben huisartsen gemiddeld 27,5 procent minder patiënten verwezen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken voor medisch specialistische zorg dan normaal. Landelijke cijfers,...

Interactieve anamnese moet eilandjes verbinden

Het verbeteren van de ondersteuning van zorgprofessionals. Dat was het doel waarmee Tareq en Ziyaad Jaber begin 2019 Medvice hebben opgericht. Inmiddels zijn ze druk...

DocLine & Flexdokters: Huisartsen van de nieuwe (digitale) stempel

Digitale huisartspraktijken schieten als paddenstoelen uit de grond. De tijd is er rijp voor, nu vanwege corona het fysieke bezoek aan de huisarts aan banden...

De huisartsenzorg van de toekomst komt uit Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is de minst gezonde regio van Nederland, zo blijkt uit onderzoek, met als gevolg dat in die regio meer zorg gevraagd en geleverd wordt...

Waar doet het pijn? – Innovatitis en de behandeling

Vandaag had ik een gesprek over een mooi idee om startende huisartsen te helpen om een nieuwe praktijk op innovatieve wijze te ondersteunen. Dat sprak...

Digitaal consult via Spreekuur.nl nu ook overdag

In maart werd de digitale huisartsenpost Spreekuur.nl door de coronacrisis versneld uitgerold. Na een succesvolle pilot in de regio Eemland en Rijnmond, die gevolgd werd...
Delen: