Patiënt
Een patiënt is iemand aan wie medische, paramedische en/of verpleegkundige hulp wordt verleend. De patiënt is een zorgbehoevende en geniet de zorgen of het toezicht van een zorgverlener. Een patiënt is iemand met een zelfzorgtekort.

Voorkom schijndigitalisering en voeg écht waarde toe

Je zult maar een enthousiaste baliemedewerker hebben die zelf niet zo’n fan is van die moderne aanmeldzuilen en iedere patiënt spontaan helpt, nog voordat die...

Nieuwe zwangerschapsapp zet in op waardegedreven zorg 

In een tijd waarin waardegedreven zorg de norm is geworden, heeft Annature Geboortezorg met de lancering van MediMapp een nieuwe stap gezet. Het gaat om...

‘ICT is er niet voor gadgets, maar voorziet in menselijke behoefte’

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt soms ook voor digitale toepassingen in de zorg. Er zijn en worden verschillende onderzoeken gedaan naar het gebruik van bijvoorbeeld...

Digitale patiëntreis vraagt om programmatische aanpak

Zuyderland Medisch Centrum startte twee jaar geleden, samen met Logis.P, het project voor digitale aanmelding van patiënten in het ziekenhuis. De keuze viel op een...

Publiekscampagne PGO ook in Utrecht gestart

De publiekscampagne over PGO’s begint landelijk steeds meer vorm te krijgen. Sinds medio april 2023 zet bijvoorbeeld ook het Diakonessen Ziekenhuis - samen met andere...

Een nieuwe balans tussen ongelijkwaardige partners

We leven in een zeer bijzonder tijdperk. Kijk om je heen. Het is chaos. Alles verandert. We gaan van crisis naar crisis. Sociaal is er...

Speciale bedden voor intensive care van Treant

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft Treant spiksplinternieuwe bedden op de intensive care van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Het betreft de Linet Multicare X van...

Informatiebehoefte rond afspraak in ziekenhuis

Met een onderzoek waar 1.300 mensen aan deelnamen, heeft het Isala klantenpanel de informatiebehoefte in beeld kunnen brengen van patiënten die een bezoeken brengen aan...

De zeven (D’s) vinkjes van digitale zorg

In 2023 doen we het allemaal net even anders. Zaken gebeuren steeds vaker online en digitaal. De gezondheidszorg is hierin de afgelopen jaren niet achtergebleven...

De digitale patiëntreis begint thuis

De afgelopen jaren zijn binnen de zorg veel digitaliseringsprojecten en -initiatieven ontplooid. De coronapandemie heeft een groot aantal van die projecten versneld. Daarnaast heeft de...

Samen de lente in

Onlangs sprak ik een huisarts die vertelde dat hij in twee praktijken werkt. In de ene praktijk kunnen patiënten telefonisch een afspraak maken bij de...

App Thuismeten bij hartrevalidatie

Voor hartpatiënten brengt de ziekte de nodige onzekerheid met zich mee. Door deelname aan een hartrevalidatieprogramma kunnen zij weer vertrouwen in hun eigen lichaam krijgen....

Advance Care Planning voor meer zorg op maat

Zorgorganisaties werken al jaren samen aan de afstemming van persoonlijke voorkeuren van patiënten voor behandeling en zorg. Dankzij een subsidie van ZonMw kan deze aanpak...

Leefstijl sleutel tot succesvolle behandeling

Uit onderzoek en uit de klinische praktijk blijkt dat patiënten die fitter een operatie ingaan een grotere kans hebben op een goed en snel herstel,...

Zorgambassade werkt aan beter Samen beslissen over best passende zorg

Er is veel te kiezen in de zorg, maar de patiënt is hier niet altijd van op de hoogte. Zij worden vaak niet of niet...

Verkenning mobiele spreekluisterverbinding

Omdat bij verpleegoproepsystemen in de somatische ouderenzorg cliënten soms slecht te verstaan zijn, zal er bekeken worden of een mobiele spreekluisterverbinding tot verbetering leidt. Beoogd...

Ziekenhuisbezoek bij pijn op de borst niet altijd nodig

Ambulancemedewerkers kunnen mensen met pijn op de borst thuis onderzoeken wanneer het gaat om patiënten met een laag risico op een hartinfarct. Uit onderzoek van...

Een korte reis langs trends van nu en morgen

In deze column neem ik u mee in een aantal trends. Ik geloof namelijk dat we door digitale gezondheidstrends te begrijpen, beter kunnen inspelen op...

Water uit de kraan

Technologie faciliteert het zorgproces onvoldoende! En dat terwijl zorgprofessionals door de juiste inzet van technologie state-of-the-art én vertrouwelijke zorg kunnen leveren. Technologie die ervoor zorgt...

No shows te lijf met AI

No shows zijn patiënten die niet komen opdagen voor hun afspraak, zonder dat ze zich hebben afgemeld. Deze no shows kosten ziekenhuizen veel geld, waarschijnlijk...

Revolutie in de health care: de medische wearables

Medische wearables vormen dé toekomst van de gezondheidszorg. De voordelen van de draagbare en praktische medische apparaten zijn dan ook talrijk. Het grote voordeel van...

‘Leveranciers moeten eigen belang opzijzetten voor dat van zorg’

De reis door het zorglandschap die de gemiddelde patiënt doormaakt, begint vaak bij de huisarts en loopt tot en met de genezing. De personeelstekorten in...

Ale Houtsma, bestuursvoorzitter Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ): ‘We zijn aan de grenzen van ons zorgstelsel beland’

“Het is de hoogste tijd dat we vol gas geven om noodzakelijke veranderingen in te zetten binnen de zorg. De problemen die op ons af...

Burgers pakken leiding bij innovatief gezondheidsonderzoek

Tien projecten van het programma Citizen Science voor ´gezondheid en zorg´ zijn gestart. Kenmerkend hierbij is dat burgers het initiatief nemen en de leiding hebben...

Dode data binnen de zorg
. Wat doen en kunnen we met data van overledenen?

De toekomst van de gezondheidszorg in Nederland is afhankelijk van bestaande data, het liefst gepersonaliseerde data en data die realtime verkregen of verkrijgbaar is. Wat...

Patiëntrelatie verandert snel door zorgtechnologie

In het ziekenhuis van de toekomst is een grote rol weggelegd voor technologie zo blijkt uit recente uitspraken van ziekenhuisbestuurders. Het is met name de...

Digitaal klantpanel wil thuismedicatie óók in ziekenhuis     

Onlangs heeft Zuyderland Medisch Centrum een nieuw onderzoek bij het digitaal klantenpanel uitgezet. De panelleden konden meedenken over het thema medicatie. De resultaten daarvan zijn...

Reablement als leidraad voor vernieuwing

Herinnert u zich wellicht de Vilans-publicatie: ‘Scandinavische zorg is minder duur en complex’? Het rapport kwam alweer een tijd geleden uit (2019). Corona leidde ons...

‘Stop met lopende band zorg’

“De zorg is vanuit goede intenties heel homogeen geworden, iedereen doorloopt min of meer hetzelfde procedé. De planning van de zorginstelling is daarbij vaak leidend”,...

‘Stop met lopende band zorg’

“De zorg is vanuit goede intenties heel homogeen geworden, iedereen doorloopt min of meer hetzelfde procedé. De planning van de zorginstelling is daarbij vaak leidend”,...

Bibliotheek en ziekenhuis starten cursus Digivitaler voor digistarters

Digitale toepassingen in de zorg komen steeds meer voor. Beeldbellen met de arts, een dossier bekijken in een patiëntenportaal of online medicijnen aanvragen; het wordt...

Online coach ondersteunt honderden darmpatiënten

In het St. Antonius Ziekenhuis was de wereld IBD-dag een goede reden om de inzet van het online programma MijnIBDcoach te evalueren. Inmiddels maken honderden...

De moderne patiëntreis: digitaal als het kan, fysiek als het nodig is

Wie het ene moment patiënt is in het ziekenhuis, is het volgende moment klant bij een bedrijf als PostNL of Picnic. Zowel vanuit mijn werk...

Radboudumc: nieuwe hightech IC voor pasgeboren baby’s

Op woensdag 18 mei verhuisde de intensive care unit van Radboudumc voor pasgeboren baby’s in couveuse naar een spiksplinternieuwe afdeling. Op deze nieuwe Neonatale Intensive...

OLVG: 100ste tongpacemaker voor slaapapneu geplaatst

In april 2022 heeft OLVG de 100ste tongzenuwstimulator geplaatst, een soort pacemaker voor de tong. OLVG is één van de drie Europese slaapcentra die deze...

Nieuwe keuzehulpen voor Anna Ziekenhuis en Bovenij

Bij steeds meer ziekenhuizen wordt gebruikgemaakt van keuzehulpen. Onlangs zijn er onder andere bij het Anna Ziekenhuis en Bovenij onlangs nieuwe keuzehulpen geïntroduceerd bij diverse...

Onderzoek: epilepsie behandelen met precisiebestraling

Medicatie noch een hersenoperatie is voor een deel van patiënten met chronische epilepsie een oplossing. Om die reden wordt een veelbelovend onderzoek gedaan naar een...

Vilans onderzoekt effectiviteit verpleegoproepsystemen  

Een verkenning van effectiviteit van verpleegoproepsystemen in de somatische zorg is het doel van een project van de zorgorganisaties Mijzo, Thebe en De Leyhoeve. Een...

Nieuwe website voor ziekenhuischeck

De website ziekenhuischeck.nl is vernieuwd. Op iedere pagina kunnen patiënten ziekenhuizen nu in de buurt vinden en de wachttijden die daar actueel zijn. Hiernaast is...

Nieuwe app voor mannen met plasklachten

Een kwart van de mannen boven de veertig heeft plasklachten. Sommigen gaan hiermee naar de huisarts. Deze geeft uitleg of advies en kan medicijnen voorschrijven,...

Trillingen kunnen gehoor verbeteren

Omgevingsgeluid is een groot probleem voor slechthorenden met een gehoorapparaat. Een internationaal onderzoeksteam heeft daar een mogelijke oplossing voor ontwikkeld. Het gaat om een kleine...

Thuisdialyse mogelijk dankzij nieuw zorgconcept

Ziekenhuis St Jansdal en Eurocept Homecare introduceren een nieuw zorgconcept voor thuisdialyse in Nederland. Het geeft mensen met nierfalen de kans tot thuisdialyse zonder dat...

Nieuwe wearable meet glucosewaarden zonder prik

Constant glucosewaarden meten zonder te prikken? Dat kan straks misschien dankzij een innovatieve wearable die onderzoekers van Penn State hebben ontwikkeld. De wearable wordt op...

Tjongerschans steunt patiënten bij regelen machtiging

Patiënten vanaf 16 jaar kunnen een familielid, vriend of mantelzorger machtigen voor toegang tot het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Het ziekenhuis helpt ze daarbij met...

Patiëntenfederatie: ga voor betaalbare en toegankelijke zorg

Stapeling van zorgkosten is voor veel individuele patiënten een groot probleem. Vooral mensen die gelijktijdig zorg, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig...

Nieuwe website brengt zorgpartijen en ervaringsdeskundigen samen

Patiëntenfederatie Nederland en andere patiëntorganisaties hebben de website ikzoekeenpatiënt.nl gelanceerd. Het initiatief is gericht op zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten die samenwerken om de juiste zorg...

Online inzage verhoogt werkdruk huisarts

Huisartsen die veel ervaring hebben met online inzage door patiënten zijn over het algemeen positiever dan collega’s met minder ervaring. Dit blijkt uit onderzoek in...

Patiëntenfederatie zet vernieuwde Digitale Zorggids online

De Patiëntenfederatie Nederland heeft een vernieuwde digitale zorggids online beschikbaar gemaakt. De gids is bedoeld voor iedereen die met zorg bezig is of zich daarin...

Hoe kan digitalisering alsmaar stijgende zorgkosten in toom houden?

De zorgkosten blijven de komende tijd stijgen, in lijn met de alsmaar toenemende vergrijzing en daarmee gepaard gaande toename van chronische aandoeningen. Het aantal 80-plussers...

Wat de zorg kan leren van… de patiënt!

Zo’n acht jaar geleden had mijn oudste dochter door een onfortuinlijke val van een trampoline haar pols gebroken. Dus wij moesten naar de spoedeisende hulp...


Van driemaal daags meten naar 
continu monitoren

Kun je de sensortechnologie van een ziekenhuis ook toepassen in verpleeghuizen en thuiszorg? Dat is de centrale vraag in de pilot ‘Smart Monitoring in de...

App ‘Vraag het de Huisarts’: meer regie patiënt, meer tijd huisarts

Medicinfo en VGZ zijn een pilot begonnen met de app ‘Vraag het de huisarts’. De app moet deskundige en persoonlijke huisartsenzorg bieden op elk moment,...

Rol patiënten in snel digitaliserende omgeving

Het European Patiënten Forum (EPF) wil de betrokkenheid van patiënten bij de digitalisering van de zorg vergroten. Dit is een leidend thema van het virtuele...

‘Gewoon een vraag kunnen stellen, is goed voor welbevinden’

Hoe maken digitale services het werk van een arts, verpleegkundige of poli-assistent nu echt makkelijker en beter? Dit jaar voeren we hierover in edities van...

Online tool VBI maakt voorlichtingsmateriaal begrijpelijker

Met een nieuwe online tool kunnen zorgaanbieders voortaan bepalen of de taal die zij in voorlichtingsmateriaal gebruiken, voor iedereen begrijpelijk is. Dit Voorlichtingsmateriaal BeoordelingsInstrument (VBI)...

E-learning voorkomt onnodig maagonderzoek

Veel patiënten met maagklachten die worden verwezen voor een maagonderzoek, hebben zo’n onprettige onderzoek niet nodig. Een e-learningmodule moet hen bewuster maken van hun klachten....

Gezondheidsgegevens van allen voor allen

‘Richt een nationaal technologiebedrijf op, dat alle Nederlanders eigenaar maakt van hun medische gegevens en waarmee ze zelfs geld kunnen verdienen om de stijgende zorgkosten...

Digitale goudmijn voor onderzoek naar betere kankerbehandeling

De Nederlandse Hartwig Medical Foundation beschikt over een DNA-databank waarin alle door haar gegenereerde genetische en door ziekenhuizen aangeleverde klinische data – waaronder behandeluitkomsten –...

Nictiz: het nut van Europa, voor Nederland

In Nederland is nog genoeg werk te verzetten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Waarom zouden we ons hier dan ook buiten...

Algoritme in strijd tegen ziekenhuisopnamen en overlijden door Covid-19

Een algoritme dat voor patiënten van een huisartspraktijk het risico berekent om ernstig ziek te worden van een Covid-19 infectie. Dit maakt zorgvuldige identificatie mogelijk...

Efficiënter gebruik medische richtlijnen dankzij apps

In medische richtlijnen worden wetenschappelijke inzichten vertaald naar aanbevelingen voor de klinische praktijk. Die richtlijnen zijn veelal lang en complex, waardoor informatie niet gevonden of...

Hoe gedrag medische besluitvorming beïnvloed…en de implicaties ervan voor digitale zorgtechnologie

Keuzes maken hoort bij het leven. Wanneer iemand ziek wordt, moeten belangrijke keuzes gemaakt worden over het behandeltraject en de periode daarna. Digitale technologie speelt...

De geschiedenis van vernieuwing: het mondneusmasker

In de komende edities van ICT&health gaan we dieper in op innovaties of hulpmiddelen die de zorg door de eeuwen heen, of op enig moment,...

Patiënteninformatie op maat: te weinig, te langzaam

Patiënten hebben meer contextinformatie nodig, ook naast hun data. Dit gebeurt onvoldoende. Dat concludeert het rapport ‘Patiënteninformatie op maat, een onderschatte factor’. Stichting Betrouwbare Bron...

Pleidooi voor wettelijk keuzerecht digitale zorg

Iedere patiënt moet kunnen kiezen voor digitale zorg, vinden Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Samen met (organisaties van) zorgaanbieders willen de twee de komende...

Wat de zorg kan leren van… de cosmeticabranche

Cosmetica worden breed gedefinieerd als alle stoffen of mengsels die bestemd zijn om in aanraking te brengen met de delen van het menselijke lichaamsoppervlak, tanden...

Actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Als er één sector is die de laatste jaren verandert, ontwikkelt en innoveert, dan is het wel de gezondheidszorg. Demografische, organisatorische en technologische trends zullen...

75 procent patiënten Gelderse Vallei vindt weg naar MijnZGV

Ziekenhuis Gelderse Vallei stelde zich voor 2020 ten doel dat de helft van alle patiënten met een actieve DBC (diagnose-behandelcombinatie) patiëntportaal MijnZGV zou gebruiken. Dit...

Grip: een digitale toolbox voor SOLK

Grip op klachten. Welke patiënt of zorgverlener wil dat nou niet? Het is een mooie constatering dat digitale zorg daarbij kan helpen. Een jaar of...

Digitalisering brengt flexibiliteit voor patiënt en dokter’

Hoe maken digitale services het werk van een arts, verpleegkundige of poli-assistent nu echt makkelijker en beter? Dit jaar voeren we hierover in de edities...

Waarde videoconsulten in derde lijn; hulp bij evaluatie digitale zorg

In deze rubriek presenteert Tom van de Belt de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van digitalisering en gezondheid. De primaire focus ligt op...

Een CMIO-netwerk voor de eerste lijn

“Let doctors be doctors”. Die quote komt uit het nummer ‘EHR state of mind’ (A rap parody about electronic medical records). Wie het nummer van...

IT kan patient journey verrijken en verbeteren

Wat een aandacht voor de ziekenhuizen in 2020 en dat is dit jaar niet anders. COVID-19 beheerst het nieuws, en terecht! In de tweede golf...

Patiëntenpanel Spaarne Gasthuis biedt waardevolle inzichten

Het beter op de patiënt afstemmen van de zorg en dienstverlening is een van de speerpunten van het Spaarne Gasthuis. Het ziekenhuis heeft daarvoor onder...

Wat de zorg kan leren van… Coolblue

Mijn eerste kennismaking met Coolblue was in 2015. Ik moest dat weekend voor mijn werk in de ziekenhuisapotheek veel papierwerk inscannen. Ik had nog geen...

‘Meer evidence nodig voor kliniek van de toekomst’

“We bevinden ons onmiskenbaar in een digitale transitie, maar hoe de kliniek van de toekomst er precies uit moet zien, wordt nog nergens gedegen onderbouwd”,...

Patiënten willen een structurele digitale toegangsdeur tot de zorg

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft een advies uitgebracht over hoe om te gaan met digitale zorg nu we daar door de coronacrisis...

Xenia Kuiper en Greet Veltman: ‘Twee generaties zetten zich in voor zorg van toekomst’

Met hun innovatiedromen zetten zij zich dagelijks in als ambassadeurs voor de zorg van de toekomst: Xenia Kuiper (41) en Greet Veltman (91). Greet als...

Patiënten willen structurele digitale toegangsdeur tot zorg

De Patiëntenfederatie ziet bij zorgprofessionals de neiging om terug te keren naar het oude normaal van vóór de digitaliseringsslag die afgelopen maart ingezet werd. En...

Wat de zorg kan leren van… de reisbranche

De reisbranche is door de coronacrisis zwaar getroffen. Maar deze branche stond de afgelopen jaren al voor meer uitdagingen. Bijvoorbeeld met de opkomst van platforms...

Patiënten herstellen sneller met Hospital Fit app

Om inzicht te krijgen in het beweeggedrag van patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis heeft het Maastricht UMC+ nu een speciaal ontwikkelde app in...

Wat de zorg kan leren van … HEMA

De HEMA, ofwel de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, behoeft weinig introductie. Ik denk dat elke Nederlander wel eens iets gekocht heeft bij de in 1926...

‘Vrij baan voor betere ondersteuning professional en patiënt’

“Digitale innovatie in ziekenhuizen is hard toe aan een betere balans tussen efficiency en ondersteuning”, stelt Mark Van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek. “De...

Patiëntenportaal, nieuwe website voor Gelre

De Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen) bieden hun patiënten sinds 15 juli toegang tot een nieuwe website en de mogelijkheid om in te loggen in het...

Keuzerecht voor patiënt: digitale zorg standaard optie

Een prachtige oproep, om te komen tot een keuzerecht voor mensen als het gaat om de zorgvorm en -plek die het beste bij hen past....

Onderzoek naar impact coronacrisis op chronische patiënten

Het Maastricht UMC+ voert momenteel een landelijk onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende groepen patiënten met chronische aandoeningen. Daarbij ligt de...

Wat de zorg kan leren van… PostNL

PostNL doet er alles aan om enerzijds zoveel mogelijk de klant tegemoet te komen en anderzijds operational excellence na te streven. Is dat niet een...

Online hulp en steun kankerpatiënten in coronacrisis

Mensen die kanker (gehad) hebben, behoren tot een van de coronavirus risicogroepen. Daardoor zijn ze extra bang om het virus op te lopen, wat tot...

Gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ waardevol bij COVID-19

Het groeiende aantal IC-patiënten met COVID-19 en de dreiging dat de capaciteit van de Intensive Care Units in Nederland op zeer korte termijn uitgeput raakt,...

Informatie over impact coronavirus op nierpatiënten

Op het platform nieren.nl is, in samenwerking met medische specialisten, een uitgebreid coronadossier gepubliceerd. Het dossier bevat alle tot nu toe bekende informatie over chronische...

Implementatieagenda gepast gebruik zorg nu online

Vanaf nu kan een speciale online agenda geraadpleegd worden voor beschikbare implementeerbare kennis over gepast gebruik in de zorg. Dat deze kennis beschikbaar is voor...

NHG: verwijs naar Thuisarts.nl voor vragen coronavirus

Ook op Thuisarts.nl staat nu actuele publieksinformatie over het coronavirus. Daarmee moeten huisartsen ontlast worden, zo meldt huisartsenorganisatie NHG. De afgelopen dagen zou het aantal...

Ommelander start met digitaal invullen patiëntenervaringen

Bezoekers van het Ommelander Ziekenhuis in Groningen konden hun ervaringen al op verschillende manieren met het ziekenhuis delen. De ervaringskaart, die bij op de balies...

Uitbreiding GGZ-patiënteninformatie op Thuisarts.nl

Sinds 2017 is op thuisarts.nl ook patiënteninformatie te vinden van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Daarvoor werd een samenwerking tussen Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)...

Digitale tool voor snellere diagnose cognitieve problemen

Multiple Screener is een nieuwe tool die gebruikt wordt voor de cognitieve screening MS-patiënten. Deze nieuwe test wordt op een iPad afgenomen. Onderzoek heeft al...

‘Gemeente als makelaar tussen sociaal domein en high tech-sector’

“De veranderende en snel groeiende zorgvraag is een forse opgave voor gemeenten. Alleen met hulp van technologische innovaties kunnen we die het hoofd bieden en...

Kavita Parbhudayal (Zorgwethouder Den Haag): ‘Gemeente als makelaar tussen sociaal domein en high tech-sector’

“De veranderende en snel groeiende zorgvraag is een forse opgave voor gemeenten. Alleen met hulp van technologische innovaties kunnen we die het hoofd bieden en...

Technopoëzie in de zorg

‘Ik kreeg de opdracht om verlichting langs fietspaden te verduurzamen. De eerste oplossing waar je aan denkt, is een ingenieus systeem in relatie tot de...

‘Starten vanuit de vraag van patiënten, niet vanuit de techniek´

In Zwolle en Meppel bevindt zich het Isala Hartcentrum. Bestuurssecretaris Annemieke van Dijk zegt: ¨Het is de visie/doelstelling van Isala als organisatie om in 2022...

EHH Bravis Ziekenhuis stelt iPads beschikbaar aan patiënten

De Eerste Hart Hulp (EHH) van het Bravis Ziekenhuis stelt iPads beschikbaar aan patiënten om het wachten minder onaangenaam te maken. De tablets gaan ook...
Delen: