Programma

Wetenschap
Tip hier de redactie

Wetenschap

Wetenschap is geordende kennis van de werkelijkheid. Haar ideaal is objectiviteit en algemene geldigheid. Er is een voortdurend streven om meningen en hypothesen door toetsing tot wetenschap te verheffen.

In de wetenschappen wordt gestreefd naar het opbouwen van een bestand van kennis. Wetenschap heeft de opdracht om nieuwe kennis te produceren, en in het bijzonder fundamentele kennis. Behalve de taak om nieuwe samenhangen in de wereld te ontdekken en te ontwikkelen in de zogenoemde context van ontdekking, moet de wetenschap ook aantonen dat men werkelijk op zo’n fundament kan bouwen. Beweringen waarin die samenhangen worden weergegeven, moeten worden gerechtvaardigd in de context van rechtvaardiging: gelegitimeerd als “wetenschappelijk waar”, en dus geschikt voor opname in het desbetreffende kennisbestand.

Kennis is de basis voor goede zorg. Vrijwel al het Nederlandse (bio)medisch onderzoek vindt plaats in umc’s. Zij vertalen deze kennis direct in breed inzetbare toepassingen. De umc’s staan daarmee aan de basis van belangrijke innovaties.

De umc’s stemmen hun onderzoeksagenda af op maatschappelijke vraagstukken, zoals de toename van het aantal chronisch zieken en de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Dit gebeurt zowel op nationaal, Europees, als internationaal niveau. Zo kan er antwoord gegeven worden op dringende vraagstukken. De umc’s nemen actief deel aan het Nederlandse topsectorenbeleid en de agendasetting van de Europese commissie voor onderzoek en innovatie.

Delen:

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen