We moeten investeren in zorgtransitie, niet in technologie alleen

12 december 2018
We moeten investeren in zorgtransitie, niet in technologie alleen
eHealth

Zorgtechnologie helpt zorg goed betaalbaar en beschikbaar te houden voor iedereen. Maar de focus op technologie alleen moet veranderen, menen Menno Jansen van zorgverzekeraar CZ en Joep de Groot van de aan CZ gelieerde participatiemaatschappij CbusineZ. “Technologie moet ingebed worden in vernieuwing van zorgprocessen. Technologie moet niet het uitgangspunt zijn, maar de impact ervan op zorgprocessen en de rollen in die processen. Alleen zo komen we echt vooruit.”

Zorgverzekeraars vergoeden via premiegeld de zorgkosten van alle verzekerde Nederlanders. Verder kopen ze ook zorg in en kijken ze samen met onder meer aanbieders naar nieuwere vormen van zorg, waar dat kan bijdragen aan lagere zorgkosten en/of betere zorg. Zo is Menno Jansen, Strategisch Programmanager Zorginnovatie bij zorgverzekeraar CZ, verantwoordelijk voor innovatietrajecten binnen CZ: het programma e-health.

“Dat is een belangrijk strategische speerpunt,” weet Jansen. “Wij moeten er voor zorgen dat het premiegeld van onze verzekerden zo optimaal mogelijk besteed wordt. Technologie speelt daar op veel vlakken een groeiende ondersteunende rol in. Binnen het programma dat ik aanstuur, loopt een aantal projecten. Daarin werken we veel samen met CbusineZ.”

Het los de wereld in slingeren van technologie is geen oplossing

Zorgmaximalisatie

CbusineZ is een zorginnovatie- en participatie-maatschappij, gelieerd aan maar wel los van CZ. CbusineZ telt zo’n 26 dochters en deelnemingen, op gebieden zoals AI, zorg, robotica, maar ook voedsel en leefstijl.

“We doen aan corporate venturing,” stelt Joep de Groot, lid van de Raad van Bestuur. “Vergelijkbaar met private equity, maar dan gericht op zorgmaximalisatie. We staan los van CZ en gebruiken geen premiegelden. Het voordeel is dat we zo sneller kunnen schakelen, technologie kunnen binnenhalen en zorginnovaties kunnen ontwikkelen die voor CZ weer interessant zijn.”

Goedkopere, betere zorg

Het gaat hierbij om goede zorg, maar met minder gebruik van beperkt beschikbare resources - medische professionals en geld - benadrukt De Groot. Zo is CbusineZ al een jaar of acht geleden begonnen met het ontwikkelen van diabetes-managementsystemen via een aparte onderneming om via zelfmanagement van patiënten met diabetes de druk op de diabeteszorg te verlichten. “Uiteindelijk is het doel om zorginnovaties die wij via onze deelnemingen en dochters ondersteunen, breder te trekken. Daarvoor werken we samen met inkopers van zorgverzekeraars waaronder CZ.”

Alleen zo kan volgens De Groot en Jansen de enorme stijging van zorgkosten beperkt worden. Daarom is het volgens De Groot belangrijk dat zorginnovatie in samenwerking gestimuleerd wordt. Tussen zorgverzekeraars, tussen en met andere partijen: zoals gemeenten, brancheorganisaties zoals InEen, huisartsengroepen, zo rgaanbieders zoals ziekenhuizen en de rijksoverheid. “We lossen de zorgproblemen in Nederland niet op wanneer we onze zorginnovaties puur tot CZ zouden beperken.”