Digitaal IQ meten met nieuwe online tool DigIQ

15 september 2023
digIQ
Nieuws

Onlangs is de nieuwe online tool DigIQ gelanceerd. Deze applicatie kan het digitale IQ van individuen en organisaties meten. Het beoordeelt digitale vaardigheden in negen essentiële gebieden, waaronder strategische informatievaardigheden en online veiligheid. Met de groeiende digitalisering, met name ook in de zorgsector, wordt het belang van digitaal inzicht steeds groter. DigIQ meet niet alleen maar biedt ook opties om digitale vaardigheden te verbeteren.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben twee  jaar gewerkt aan de ontwikkeling deze DigIQ-tool. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De eerste resultaten zijn te raadplegen in een rapport en eind 2023 worden de nieuwste resultaten bekendgemaakt. Deze innovatieve tool is ontworpen om de digitale competenties van deelnemers te meten en hen waardevolle inzichten te bieden. De test, die op wetenschappelijke wijze is gevalideerd, evalueert de digitale kennis en vaardigheden van individuen op negen essentiële gebieden.

Netiquette

Een van deze gebieden is strategische informatievaardigheden, waarbij het vermogen om online informatie te vinden centraal staat. Daarnaast worden kritische informatievaardigheden beoordeeld, wat inhoudt dat deelnemers hun vermogen om online informatie kritisch te beoordelen kunnen verbeteren. Netiquette, het respectvol omgaan met anderen online, is een andere fundamentele competentie die wordt geëvalueerd. Dit draagt namelijk bij aan een positieve online gemeenschap. Hiernaast wordt kennis gemeten omtrent online veiligheid, groene digitale vaardigheden, creativiteit en competenties omtrent digitale probleemoplossing. Tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk, omvat de test ook het beoordelen van AI-vaardigheden waarbij gekeken wordt in hoeverre deelnemers in staat zijn om kunstmatige intelligentie te herkennen en begrijpen.

Meten en verbeteren DigIQ  

In een wereld die steeds verder digitaliseert, is digitale vaardigheid cruciaal geworden. Het beïnvloedt ons dagelijks leven op manieren die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Deze digitalisering vindt echt overal plaats: thuis, op het werk, op de smartphone, op Google, Netflix en heeft zich ook in de zorgsector diep genesteld waar elektronische patiëntendossiers en thuismonitoring bijvoorbeeld al de norm zijn.

Echter, niet iedereen is even bedreven in deze digitale wereld. In dit tijdperk van digitalisering komt de nieuwe online tool DigIQ goed van pas. Met deze applicatie kunnen zowel individuen als organisaties hun digitale IQ testen en feedback krijgen. Ook kan DigIQ van grote waarde zijn voor digicoaches en organisaties, die de digitale competenties van medewerkers willen versterken. De nieuwe toolk geeft ook persoonlijk advies te voorzien, inclusief links naar cursussen, video's en artikelen die helpen om de vaardigheden te verbeteren. De tool is volledig aanpasbaar en kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande trainingsprogramma's.

Digitale inclusie

De lancering van DigIQ is belangrijk in dit tijdperk van digitalisering, omdat het niet alleen individuen in staat stelt om hun digitale IQ te meten en te verbeteren, maar ook organisaties en scholen kan helpen om hun medewerkers en studenten digitaal vaardiger te maken. In een wereld die steeds afhankelijker wordt van digitale technologieën, zal het versterken van digitale competenties een grote rol spelen in het succes van individuen en organisaties in álle sectoren. DigIQ draagt kortom op een gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde manier bij aan digitale inclusie.