RPA robot regelt thuiszorg verwijzing bij Saxenburgh

12 oktober 2022
Thuiszorg-Artikel100220
Derdelijn
Nieuws

Wanneer patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis nog thuiszorg nodig hebben, dan komen daarbij voor de zorgverleners nogal wat administratieve handelingen bij kijken. Het Saxenburgh heeft die handelingen geïnventariseerd en, belangrijker nog, vervangen door een RPA robot. Behalve dat de aanvraag en de verwijzing daardoor soepeler verlopen, levert het ook nogal wat tijdswinst op voor de zorgprofessionals.

De verwijzing van patiënten die na hun verblijf bij Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg of de RevalidatieUnit van het ziekenhuis thuiszorg nodig hebben, wordt afgehandeld door het Transferbureau van Saxenburgh. Daarvoor moeten echter nogal wat administratieve taken afgehandeld worden.

De tijd die zorgverleners van het ziekenhuis daar nu nog aan moeten besteden, kan natuurlijk veel beter ingezet worden voor de zorg van patiënten. Zeker in tijdens als deze, waar personeelstekort en de almaar groeiende zorgvraag twee van de grootste uitdagingen voor de zorgsector zijn.

Automatische verwijzing thuiszorg

Met die wetenschap is Saxenburgh op zoek gegaan naar een oplossing om de hoeveelheid administratief werk te verminderen. De ICT afdeling van het ziekenhuis heeft samen met leverancier Tingk het proces voor de aanvraag van thuiszorg geïnventariseerd. Vervolgens hebben zij een vertaalslag gemaakt naar een reeks geautomatiseerde stappen. Die kunnen door middel van RPA (Robotic Process Automation) 'robot' volledig geautomatiseerd uitgevoerd worden.

Dit betekent dat het invullen van de aanvraag, inclusief het kopiëren van verschillende velden vanuit het interne HIX-systeem naar het externe Zorgdomeinsysteem, nu met één druk op de knop afgehandeld kan worden. Vervolgens moet de zorgverlener nog één vinkje zetten en is de patiënt gereed voor overdracht naar de thuiszorgorganisatie.

Momenteel wordt het verwijsproces met de RPA 'robot' getest. Wanneer die test aan alle verwachtingen voldoet, zal het systeem verder uitgerold worden.

Digitale en geautomatiseerde verwijzing

Oplossingen die de (handmatige) administratieve taken van zorgverleners uit handen nemen, leveren veel tijdswinst op. Tijd die besteed kan worden aan de daadwerkelijke zorg voor patiënten. Daarnaast zorgen geautomatiseerde en digitale processen er ook voor dat de verstrekte patiënteninformatie actueel is en de kans op foute gegevens een heel stuk kleiner wordt.

Een goed voorbeeld daarvan is de digitale verwijzing van patiënten die door een huisarts naar de spoedeisende hulp verwezen worden. Het zorgt naast tijdswinst ook ervoor dat patiënten direct op de juiste afdeling belanden.