Nieuw EPD voor de revalidatiezorg

21 februari 2024
revalidatiezorg
Derdelijn
Nieuws

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gericht op revalidatiezorg doet bij Merem Medische Revalidatie en Vogellanden zijn intrede. De twee organisaties gespecialiseerd in revalidatiezorg hebben zorgsoftwarespecialist SDB Groep in de arm genomen om samen het EPD voor revalidatiezorg te ontwikkelen. De Nederlandse revalidatiezorg is aan het veranderen en de vraag naar revalidatiezorg neemt toe. In het kader van het voeren van eigen regie tijdens het revalidatietraject is het EPD meer dan welkom.

Door een vergrijzende populatie en een toenemende revalidatievraag en een tekort aan personeel, zien Merem en Vogellanden de betrokkenheid van (de naasten van) de revalidant toenemen. Dit vereist een andere, beter op het individu afgestemde manier van zorg verlenen. De ontwikkeling van een nieuw EPD is hierin een belangrijke stap vooruit.  

Niet gericht op revalidatiezorg

Momenteel wordt er al wel in de revalidatiesector gebruik gemaakt van EPD’s maar deze zijn breed inzetbaar. Het biedt volgens Vogellanden en Merem onvoldoende, specialistische functionaliteiten die zijn gericht op revalidatiezorg. De huidige EPD’s missen de flexibiliteit, connectiviteit en toekomstbestendigheid die Vogellanden en Merem wensen.

Ze hebben daarom hun visie gedeeld met SDB Groep om een betaalbaar, specialistisch EPD voor revalidatiezorg te ontwikkelen. Zodra het EPD gereed is en naar tevredenheid wordt gebruikt door Vogellanden en Merem, kan het in de toekomst ook voor andere instellingen in de revalidatiezorg beschikbaar worden gesteld.

Hybride en digitale oplossingen

Ook in de revalidatiezorg is steeds meer sprake van hybride zorg. “Het uitgangspunt van Merem is zelf waar het kan, thuis waar het kan, digitaal waar het kan, en fysiek waar het moet. Dit nieuwe EPD sluit hierbij uitstekend aan en biedt niet alleen Merem en Vogellanden een breed perspectief, maar in de toekomst ook de gehele revalidatiesector”, zegt de voorzitter Raad van Bestuur Merem, Susanne van Vegten hierover. In de revalidatiezorg wordt daarom ook gekeken naar digitale zorg-oplossingen. Met name tijdens de coronapandemie nam het gebruik van digitale oplossingen toe.

Geleerde lessen e-health

Sinds de coronapandemie heeft Adelante twee digitale toepassingen versneld ingezet om het (thuis)revalideren te stimuleren. Er wordt binnen Adelante bekeken hoe e-health applicaties verder kunnen worden opgeschaald. De goede voorbeelden, geleerde lessen en resultaten van hybride revalidatiezorg heeft Adelante in een rapport samengevat.

De twee digitale toepassingen die versneld werden ingezet zijn het op maat aanbieden van oefeningen en informatie via de Adelante oefen-app en de video-communicatie tussen revalidant en behandelaar via Microsoft Teams. Hiermee werd het aanbod van hybride revalidatiezorg een feit. Adelante heeft een tiental geleerde lessen van hybride zorg voor revalidatie ook samengevat in een losse bijlage.