Geleerde lessen uit de hybride revalidatiezorg

13 februari 2024
Revalidatie-Adelante
Derdelijn
Nieuws

De inzet van digitale zorg-oplossingen neemt ook in de medische specialistische revalidatie toe. Dat is zeker het geval sinds de coronapandemie. Sindsdien heeft Adelante twee digitale toepassingen versneld ingezet om het (thuis)revalideren te stimuleren. Er wordt binnen Adelante bekeken hoe e-health applicaties verder kunnen worden opgeschaald.

De goede voorbeelden, geleerde lessen en resultaten van hybride revalidatiezorg heeft Adelante in een rapport samengevat. De twee digitale toepassingen die versneld werden ingezet zijn het op maat aanbieden van oefeningen en informatie via de Adelante oefen-app en de video-communicatie tussen revalidant en behandelaar via Microsoft Teams. Hiermee werd het aanbod van hybride revalidatiezorg een feit. Adelante heeft een tiental geleerde lessen van hybride revalidatiezorg ook samengevat in een losse bijlage.

Opschalen hybride revalidatiezorg

In het rapport is te lezen wat Adelante heeft gedaan om hybride zorg op te schalen. Daarbij hebben ze zich in eerste instantie gericht op de revalidanten met centraal neurologisch letsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dwarslaesie of cerebrale parese. Om de kwaliteit van de opschaling te waarborgen, werden via actieonderzoek de gebruiksvriendelijkheid van en de gebruikerservaringen met het oefenportaal en het beeldbellen voortdurend gemonitord en geëvalueerd.

De opschaling van revalidatieprogramma’s via e-health applicaties bij Adelante werd mede mogelijk gemaakt door de zogeheten SET-subsidie. Daarvoor konden tot 31-12-2022 aanvragen worden ingediend.  Met subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) schaalden zorgorganisaties bestaande e-health toepassingen op. Zo kunnen kwetsbare mensen met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen.

Langer thuis

De Stimuleringsregeling E-health Thuis ging in 2019 van start en maakte deel uit van het overheidsprogramma Langer Thuis. De regering investeerde daar de afgelopen jaren ruim 340 miljoen euro in, waaronder 90 miljoen euro SET-subsidie. Doel van de SET was destijds het gebruik van e-health toepassingen op te schalen en te borgen. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen.

Hybride revalidatiezorg

Met de noodzaak om meer hybride zorg te gaan bieden in het achterhoofd, ging ook Libra Revalidatie & Audiologie inventariseren hoe dit in de praktijk te brengen. Het leidde afgelopen zomer tot een intensieve samenwerking met Minddistrict. Hoewel vooral actief in de geestelijke gezondheidszorg, blijkt het platform van de aanbieder van e-health ook goed aan te sluiten op de digitale wensen van revalidatie-instellingen zoals Libra.