Sneltest bij verdenking op hartinfarct verbetert zorg

20 december 2023
Hartzorg-Diagnostiek
Onderzoek
Nieuws

In de regio Eindhoven wordt bij verdenking van een hartinfarct een nieuwe methode gebruikt om een infarct op te sporen. Dit is een uitkomst van de studie TRIAGE-ACS. In de ambulance wordt op basis van een risicoscore al een inschatting gemaakt op en hartinfarct en worden patiënten direct naar het juiste ziekenhuis in de regio vervoerd. Hierdoor worden patiënten sneller en doelmatiger behandeld. Er is inmiddels (inter)nationale interesse in deze vernieuwde aanpak.

 “De risicoscore bestaat uit een uitgebreide analyse van de patiënt, inclusief een sneltest op signaalstoffen die duiden op een hartinfarct”, vertelt cardioloog en onderzoeksleider dr. Pieter-Jan Vlaar van het Catharina Ziekenhuis. Tot voor kort was het enkel mogelijk om die signaalstoffen te meten in een groot ziekenhuislaboratorium. Door medische innovaties is het nu ook mogelijk om met een mobiel apparaat al in de ambulance te meten of er signaalstoffen in het bloed aanwezig zijn.

Snel handelen

Met deze sneldiagnostiek in de ambulance is er direct meer duidelijkheid bij een verdenking op een hartinfarct en kan daar gelijk op worden geanticipeerd. Uit eerder onderzoek eind vorig jaar kwam al naar voren dat met behulp van machine learning-algoritmes die data uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen analyseren vroegtijdig kan worden voorspeld of een patiënt een verhoogd risico loopt om hartfalen te ontwikkelen.

De studie TRIAGE-ACS is in de regio Eindhoven uitgevoerd in samenwerking met de ambulancedienst en de andere ziekenhuizen in de regio, namelijk Elkerliek, Anna en Máxima MC Veldhoven. Met name bij een zogeheten ‘stil’ infarct is de nieuwe aanpak een uitkomst.

Een ‘stil’ infarct is een hartinfarct dat niet direct zichtbaar is op het hartfilmpje (ECG) en daardoor moeilijker te herkennen.  Het is van levensbelang om een ‘stil’ infarct snel op te sporen, omdat het kan leiden tot (levensbedreigende) hartritmestoornissen en hartfalen. In een groot onderzoek heeft het samenwerkingsverband van het Nederlands Hart Netwerk hiervoor een nieuwe risicoscore mede-ontwikkeld en nu dus getest. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift ‘HEART’.

Gezondheidswinst bij hartinfarct

Deze vernieuwde aanpak zorgt ervoor dat het risico op een hartinfarct veel beter door de ambulancemedewerkers kan worden ingeschat. Omdat al in de ambulance een hoog risico op een hartinfarct wordt vastgesteld, krijgt de patiënt direct de zorg die hij of zij nodig heeft. Dit zorgt ervoor dat patiënten eerder behandeld worden en sneller veilig met ontslag kunnen. Het snel herkennen, handelen en behandelen van een hartinfarct is van groot belang. Hoe sneller er wordt ingegrepen, hoe minder schade het hart ondervindt.

Het onderzoek is gedaan binnen de subsidie van 3 miljoen euro die het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft ontvangen van ZonMw. Met deze 3 miljoen euro kan het centrum zijn rol als koploper bij de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties verder versterken. De subsidie wordt ingezet om onderzoek te doen naar technologische innovaties en beslissingsondersteuning op basis van kunstmatige intelligentie. Met name op het gebied van preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing bij drie veel voorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde aortaklep en boezemfibrilleren.

Nederlands Hart Netwerk

Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders uit de eerste, tweede en derde lijn in de regio Zuidoost-Brabant. Hierbij zijn de cardiologen en verpleegkundigen van de vier hierboven genoemde ziekenhuizen en huisartsen van twee zorggroepen in de regio – PoZoB (Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg) en Stroomz (regio Eindhoven) – zeer nauw met elkaar verbonden om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden voor patiënten met een hartaandoening. Om de gehele zorgketen sluitend te krijgen, zijn ook de overige zorgaanbieders (onder meer trombosedienst, thuiszorg, apothekers, ambulancedienst en diagnostische centra) betrokken bij het netwerk.