Thuistest kan nierschade effectief opsporen

21 augustus 2023
Urinetest
Diagnostiek
Nieuws

Zoals bij veel aandoeningen is het stellen van een vroege diagnose van groot belang voor een tijdige behandeling en genezing. Eerder onderzoek toonde aan dat de aanwezigheid van teveel eiwit in de urine kan wijzen op nierschade. Het Niercheck onderzoek heeft nu aangetoond dat een eenvoudige thuistest een effectieve methode blijkt te zijn voor het vroegtijdig opsporen van nierschade.

Het vroeg vaststellen van nierschade is essentieel om andere, ergere, klachten en aandoeningen te voorkomen. Nierschade die onbehandeld blijft, kan onder andere leiden tot nierfalen en hart- en vaatziekten. In de praktijk blijkt dat veel patiënten pas klachten krijgen als de nierfunctie al gedaald is tot minder dan 25 procent.

Vroege diagnose nierschade

Eerdere onderzoeken, PREVEND en Lifelines, toonde aan dat een teveel aan eiwit in de urine kan wijzen op nierschade. Daarom zijn onderzoekers van het UMCG, samen met het Amphia ziekenhuis, de gemeente Breda en huisartsen en laboranten in de regio op zoek gegaan naar geschikte methoden voor het in een vroeger stadium vaststellen van nierschade. Daarvoor startten zij het Niercheck onderzoek. Daaruit blijkt nu dat een eenvoudige thuistest een goede en effectieve methode is voor een vroege diagnose.

Voor het onderzoek naar de effectiviteit van de thuistest moesten deelnemers zelf een buisje vullen met urine en die opsturen naar een laboratorium. Bijna twee derde (60%) van de aangeschreven personen deed mee aan het onderzoek. Bij ruim drie op de tien (3,3%) werd teveel eiwit in de urine gevonden. Deze deelnemers weden vervolgens uitgenodigd voor een vervolgonderzoek. Bij substantieel deel van deze personen werden afwijkingen gevonden die tot op dat moment nog niet gediagnostiseerd waren. Afwijkingen die bij een vroege diagnose goed te behandelen zijn.

Aanpassing leefstijl vaak al voldoende

Wanneer nierschade tijdig gediagnosticeerd wordt, kunnen ernstigere aandoeningen worden voorkomen. Vaak is een aanpassing van de leefstijl, in combinatie met medicatie, al voldoende om schade aan nieren, hart en vaten te voorkomen.

Op dit moment lijden in ons land ongeveer 1,7 miljoen mensen aan chronische nierschade. Zo'n 18.000 patiënten moeten de rest van hun leven dialyseren of een niertransplantatie ondergaan. In het ergste geval overlijdt een deel van hen aan hart- en vaatziekten. Een vroege diagnose van nierschade, lang voordat de eerste klachten ontstaan, kan een groot deel van die ernstigere aandoeningen helpen voorkomen.

Naast onderzoek naar methoden om nierschade in een vroeger stadium vast te stellen, wordt ook veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van bestaande behandelingen. Zo presenteerden onderzoekers van het UMC Utrecht onlangs aan dat met een vernieuwende dialysemethode (hemodiafiltratie), Daarmee kan de kans op overlijden voor patiënten met nierfalen met met bijna een kwart (23%) afnemen.