Search
Close this search box.
Search

Maak ICT-voorzieningen in zorg niet langer tot hoofdpijndossier

De laatste tijd is er veel commotie rondom de enorme werk- en administratiedruk van zorgmedewerkers. Dit is ook niet vreemd, aangezien er veel kostbare tijd verloren gaat aan administreren in plaats van verlenen van zorg. Voorbeelden zijn dubbele boekhouding in verschillende systemen, tijdregistratie in minuten, omslachtige aanvraagprocedures voor hulpmiddelen. Zorginstanties verwachten daarnaast van hun medewerkers dat zij alle handelingen online kunnen uitvoeren. Lang niet alle zorgmedewerkers hebben hier genoeg kennis van, wat de administratiedruk verhoogt. Uit onderzoek van Ictivity blijkt dat zorgverleners een halve dag per week verliezen aan administratie. Een snelle rekensom leert dat dit met ruim 1 miljoen zorgmedewerkers neerkomt op meer dan 200 miljoen verloren uren per jaar. Een enorme kostenpost en zonde van deze kostbare tijd.

De laatste tijd is er veel commotie rondom de enorme werk- en administratiedruk van zorgmedewerkers. Dit is ook niet vreemd, aangezien er veel kostbare tijd verloren gaat aan administreren in plaats van verlenen van zorg. Voorbeelden zijn dubbele boekhouding in verschillende systemen, tijdregistratie in minuten, omslachtige aanvraagprocedures voor hulpmiddelen. Zorginstanties verwachten daarnaast van hun medewerkers dat zij alle handelingen online kunnen uitvoeren. Lang niet alle zorgmedewerkers hebben hier genoeg kennis van, wat de administratiedruk verhoogt. Uit onderzoek van Ictivity blijkt dat zorgverleners een halve dag per week verliezen aan administratie. Een snelle rekensom leert dat dit met ruim 1 miljoen zorgmedewerkers neerkomt op meer dan 200 miljoen verloren uren per jaar. Een enorme kostenpost en zonde van deze kostbare tijd. De passie van zorgmedewerkers ligt natuurlijk in de zorg zelf en niet in de administratieve rompslomp eromheen. Werknemers beleven vaak geen plezier aan ICT, omdat ze dit zien als een tijd- en kostenpost. De nieuwe technologieën voor administratie leveren dan ook voornamelijk frustraties op. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid, vindbaarheid en actualiteit van informatie. Veel zorginstanties werken met verschillende systemen, waarin allerlei informatie is opgeslagen. Hierdoor is er geen eenduidig overzicht met alle informatie. Het schakelen tussen meerdere systemen kost veel tijd en zorgt voor verwarring.

Op papier bij te werken

Zelfs wanneer er een goede technologie is, wordt deze lang niet altijd (juist) ingezet. Op dit moment geeft bijvoorbeeld iets meer dan één op de vijf zorgverleners aan het zorgdossier voornamelijk op papier bij te werken, terwijl dit gemakkelijk online kan. Het bijhouden op papier vergroot de kans op interpretatiefouten en maakt het delen van informatie met andere zorgverleners moeilijker. Bijna eenzelfde aantal werkt het zorgdossier eerst op papier bij en voert het vervolgens digitaal in. Dat vergt kostbare tijd. Dit is uitermate zonde omdat ICT juist tijd kan opleveren wanneer de systemen goed ingezet worden. ICT moet voor de gebruiker werken en de administratielast verminderen. Zo komt er tevens meer tijd vrij voor de zorg aan cliënten.”
Maar op welke manier kunnen zorgmedewerkers optimaal gebruikmaken van ICT, waardoor de administratie efficiënter en sneller kan verlopen en de frustraties verdwijnen?

Online werkplek die voor je werkt

Zorgmedewerkers hebben behoefte aan nieuwe intuïtieve technologieën die hun werk kunnen vergemakkelijken. De sector is op zoek naar oplossingen die optimale kennisdeling tussen medewerkers faciliteren, goede communicatie en informatievoorziening naar cliënten stimuleren en flexibel inzetbaar zijn. De behoefte aan flexibiliteit gaat gepaard met de continue veranderingen. Zorgmedewerkers en cliënten verwachten steeds meer van technologieën, waardoor een online informatievoorziening niet langer meer te ontkennen is. Bovendien bevordert dit de communicatie binnen de gehele zorgketen. Om dit te verwezenlijken, is een flexibele werkomgeving van essentieel belang”.
Naast flexibiliteit is er ook behoefte aan mobiliteit. Onderzoek van Ictivity toont ook aan dat zorgmedewerkers op dit gebied nog veel wensen hebben. Zo willen zij vaker in real-time registeren door het gebruik van bijvoorbeeld een laptop of tablet. Hierdoor kunnen onder andere rapporten sneller en zorgvuldiger worden ingevuld. De informatie gaat dan mee met de zorgverlener en kan op ieder moment gebruikt worden. Dit is mogelijk dankzij de online werkplek. Data wordt hiermee direct aan de bron geregistreerd. Denk hierbij aan webformulieren waarin medewerkers direct hun uren kunnen registreren. Ze hoeven dan niet helemaal terug naar een kantoorruimte om het daar aan het einde van de werkdag in te voeren. De automatiseringsslag zorgt er dan ook voor dat veel processen gestroomlijnd en geoptimaliseerd worden. De online zorgwerkplek hoeft dus geen utopie meer te zijn.

Digivaardig en digiveilig

Om met de online werkplek aan de gang te gaan, is het van belang dat medewerkers genoeg ICT-kennis hebben. Momenteel geeft de helft van de zorgverleners nog aan dat ze niet genoeg know-how denken te hebben om gebruik te maken van de nieuwste technieken. Het bijbenen van ICT-kennis om mee te gaan met de digitalisering van de zorg, is voor zorgverleners een grotere uitdaging dan voor het management. Belangrijk is dan ook dat het management zorgt dat de medewerkers kunnen meegaan in de digitale wereld. De zorgmedewerkers hebben een gerichte aanpak in de vorm van een IT-adoptieprogramma nodig om digivaardig én digiveilig te worden. De begeleiding moet zich hierbij zowel richten op de computeressentials als op online samenwerken.
“Zodra medewerkers digivaardiger zijn, tonen ze niet meer een afwachtende houding ten opzichte van nieuwe technologieën. Deze ontvangen ze voortaan met enthousiasme en zorgen voor een mentaliteitsverandering op de werkvloer. De passie voor de zorg kan dan weer terugkeren. Zover is het bij veel zorginstellingen echter nog niet.

Belang van een persoonlijke aanpak

Het ICT-kennisniveau, dat nodig is om gebruik te maken van de online werkplek, is bij geen enkele zorgverlener gelijk. “De oudere generatie heeft vaak nog moeite met het bijhouden van alle nieuwe technologieën, zo zijn ze lang niet altijd op de hoogte van online urenregistratie of bijvoorbeeld videobellen. Jongere werknemers hebben vaak wel basiskennis, maar missen informatie over handigheden van apps. Daarom is het van belang om iedere medewerker individueel te trainen, afhankelijk van zijn kennisniveau en behoeftes. Een op maat gemaakt adoptieprogramma is voor al deze verschillende wensen een uitkomst. Ook kan dit programma opnieuw ingezet worden zodra er nieuwe technologieën in de zorg verschijnen. Dankzij een IT-adoptieprogramma worden medewerkers digivaardig, maar het is net zo belangrijk om ze digiveilig te maken. Medewerkers moeten bewust worden gemaakt van de informatiebeveiliging. Zorgverleners moeten zich realiseren wat de risico’s zijn van het online opslaan van informatie en welke gevolgen dit kan hebben voor cliënten. Ook moet duidelijk worden hoe zorgverleners hier veilig mee kunnen werken. Herhaling is key bij dit onderwerp, want de gevolgen van het niet naleven van de securityregels zijn groot.

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
AI
AI in de diagnostiek van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Kankeronderzoek
UMCU studenten doen kankeronderzoek met Genmab
Thuismonitoring
Isala voegt 23 zorgpaden toe aan thuismonitoring
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.