Search
Close this search box.
Search

‘AVG-Helpdesk Zorg en Welzijn werkt’

Vijfentwintig mei 2018 is achter de rug. Het ‘uur U’ waarop de AVG in werking trad en waar heel privacy-minnend Nederland naartoe leefde. In de weken ervoor lanceerden 12 koepelorganisaties uit de zorg en het sociaal domein samen met het ministerie van VWS een uniek samenwerkingsverband: de ‘AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn’. Om krachten te bundelen, informatie te delen en kennis zoveel als mogelijk toegankelijk te maken voor alle collega’s in hetzelfde werkveld.

Waarom kennis delen en breed toegankelijk maken? Omdat het antwoord op een AVG-vraag van bijvoorbeeld een apotheek voor een fysiotherapeut ook handig kan zijn. En het model verwerkersovereenkomst dat BoZ heeft ontwikkeld voor de zorg, is doorgaans ook prima bruikbaar voor het sociaal domein. Www.avghelpdeskzorg.nl ontsluit vragen en antwoorden op het gebied van privacy in de praktijk en biedt steeds meer ervaringen en best practices.

Breder en dieper

Dat de AVG er aan kwam, wist iedereen al in 2013. Maar het echte toepassen van de nieuwe privacyregels in de zorg en het sociaal domein begon pas veel later. De implementatie is nog niet klaar: al is het maar omdat de wetgeving op punten nog verder moet uitkristalliseren en er zeker nog de nodige jurisprudentie aan te pas zal komen. Daarom breidt de AVG-Helpdesk ook steeds verder uit. Inmiddels doen een kleine twintig koepels mee en komen er wekelijks – met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) afgestemde – FAQ’s bij. Er staat ook een flink aantal modellen en handreikingen op de rol om toegevoegd te worden.

1.500 vragen

“In de eerste twee maanden hebben we meer dan 6.500 unieke bezoekers op de website gehad die samen zo’n 30.000 pagina’s bekeken. Dat zijn gemiddeld 105 bezoekers per dag. En dat terwijl we officieel nog niet over ons bestaan hebben gecommuniceerd.” Aan het woord is Karoline Moors, projectleider van de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn bij VWS. “Naast de vragen via het telefonische informatiepunt hebben we inmiddels ook al 1.500 lastige vragen via de e-mailpostbus van de website weg kunnen werken. Voor de beantwoording daarvan zetten we veelal juristen en ervaringsdeskundigen in. En de antwoorden nemen we weer op als FAQ’s. Daardoor zijn we nu ook echt een informatie- en kennisbank geworden,” aldus Moors.

De vragen gingen in het begin vooral over de definitie van ‘grootschaligheid’ – vanaf hoeveel patiënten of cliënten in een praktijk heb je een eigen FG nodig? Nu dit deels is ingekleurd door de AP, gaan de vragen veel over toestemming, privacy ten opzichte van de WGBO en de Wmo, bewaartermijnen en over het gebruik van e-mail en social media. “Heel bijzonder blijven de berichten van bijvoorbeeld een verontruste therapeut die vanuit de praktijk waarvoor hij werkzaam is, een document of geheimhoudingsverklaring moet ondertekenen waarin staat dat hij, op laste van een boete, aansprakelijk is bij niet naleving van de AVG. Dat kan dus echt niet en mag ook helemaal niet van de wet.” Een FAQ hierover staat inmiddels op de website. “Zo beweegt de AVG-Helpdesk mee met wat er leeft in het veld.”

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.