Search
Close this search box.
Search

Gezondheidswinst dankzij uitslagenportaal

Veel mensen zijn tegenwoordig goed in staat om via diverse online kanalen informatie te vergaren. Vervolgens vormen zij zich een mening, maken zij keuzes of schaffen zij producten of diensten aan. Dus is het best logisch dat bij deze groep ook de behoefte groeit om zelf inzicht te hebben in hun gezondheid, ziekte en zorg(kosten).

Om hierin te voorzien bieden huisartspraktijken en ziekenhuizen steeds vaker uitslagen online aan hun patiënten aan. Meestal gaat het dan echter om alleen feitelijke testuitslagen (cijferwaarden), zonder verdere duiding. En dat terwijl dit laatste juist van cruciaal belang is voor de patiënt. Die kan immers alleen weloverwogen beslissingen nemen als de informatie begrijpelijk is en de onderzoeksresultaten in de juiste context worden geplaatst. Het uitslagenportaal van Saltro is vooralsnog het enige online platform dat hierin voorziet.

Betrokken patiënt, betere keuzes

Eerdere onderzoeken wijzen uit dat patiënten die zelf inzicht en invloed hebben op het verloop van hun ziekte, actiever betrokken zijn bij hun gezondheid en dus ook betere leefstijlkeuzes maken. Dit kan van grote invloed zijn op de doelmatigheid van de zorg. Om een beter beeld te krijgen van de impact (effectiviteit, kostenreductie, gezondheidswinst) van een uitslagenportaal voor patiënten inclusief tekstuele uitleg, is nu een zogeheten maatschappelijke business case ontwikkeld.

Maatschappelijk rendement

In samenwerking met patiënten, eerstelijns zorgprofessionals, zorgverzekeraars, portaalaanbieders en diagnostisch centrum Saltro is nagegaan wat de Social Return On Investment (SROI) van het uitslagenportaal is. Deze methode is internationaal gevalideerd en wordt steeds breder toegepast om het maatschappelijk rendement van innovatie in de zorg te voorspellen, te monitoren of te evalueren.

Scenario 2022

Samen met de betrokkenen is het
volgende toekomstscenario voor het uitslagenportaal ontwikkeld:

  • Vanaf 2020 heeft iedere Nederlander recht op digitale inzage in de eigen medische gegevens;
  • Elke zorgaanbieder biedt online inzage in uitslagen via een patiëntenportaal en/of Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO);
  • Alle gezondheidsgegevens (eerste lijn, tweede lijn, gemeente, welzijn etc.) worden op één online platform samengebracht in een PGO;
  • Er is één patiëntenportaal of PGO beschikbaar voor alle Nederlanders.

 

Met dit scenario als uitgangspunt is berekend welke impact het uitslagenportaal op termijn
kan hebben.

Positieve effecten uitslagenportaal

Dankzij de actieve betrokkenheid van patiënten hebben zij in de nabije toekomst zelf meer regie over hun ziekte en zorg. Dit heeft een positief effect op de zorgkosten, aangezien de patiënt zich bewuster is van de zin van zijn eigen inspanning en het nut van de zorg die hij kiest. Doordat hij zelf meer doet (zelf meten, monitoren, doseren en regisseren) wordt de druk op de zorgaanbieder verlaagd. Uiteraard is de zorgprofessional nauw betrokken bij de patiënt, maar dan vooral op de momenten dat dit ook echt nodig is. Daarnaast kan de zorgprofessional de patiënt ook vaker op afstand begeleiden.

Al deze ontwikkelingen in ogenschouw genomen kunnen we stellen dat elke euro die in 2018 in het uitslagenportaal wordt geïnvesteerd, in 2022 4,80 euro waard zal zijn.

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Hartstilstand
Smartwatch registreert hartstilstand en redt levens
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.