Search
Close this search box.
Search
Door | Cisco

‘Vertrouwen ligt aan de basis van adoptie digitalisering’

De gezondheidszorg maakt zich op voor een ingrijpende digitale transformatie, nog versneld door de gevolgen van de coronapandemie. Cisco wil hierin zorgaanbieders helpen hun weg te vinden. Zowel via de technologie die het levert als via het digitale stimuleringsprogramma ‘Digitale Versnelling Nederland’ (DVN). Met DVN bouwt en onderhoudt het technologiebedrijf betrouwbare samenwerkingen met overheid, gezondheidszorg, onderwijs en kritieke infrastructuren.

ICT&health sprak met Lars Hamburg (directeur publieke sector) en Hein Dekkers (directeur DVN) over de diverse invalshoeken van waaruit Cisco de digitale ontwikkelingen in de zorgsector wil ondersteunen. 

“Na het snel reageren om grootschalig te digitaliseren op vlakken zoals beeldbellen, is er nu tijd voor reflectie”, begint Hamburg. “Wat is de keerzijde van de medaille als het gaat om security of privacy, maar ook de heersende cultuur – acceptatie en adoptie? Verder zie je, net als in publieke sectoren zoals het onderwijs, in de zorg een grote professionaliseringsslag. Men is er achter gekomen dat ICT niet iets is dat je er even bij doet en is gaan nadenken over hoe ICT een goed fundament kan vormen voor alle processen. Versaasing  – cloud-diensten as a service –  en outsourcing groeien als manier om ICT uit te besteden zonder de regie uit handen te geven. Daar spelen wij als Cisco op in.”

Waar wilden zorgaanbieders vooral mee geholpen worden toen de coronapandemie uitbrak?

Hamburg: “Toen we van een klant hoorden dat ze snel grootschalig wilde overschakelen op zorg en consulten op afstand, maar niet de juiste endpoints had, zijn we snel alle video-endpoints op ons hoofdkantoor gaan verzamelen om naar het ziekenhuis te brengen. Ons kantoor was toch dicht. Zo kon de interactie tussen patiënt en artsen op een fatsoenlijke manier plaatsvinden. Een ander voorbeeld, waar ons stimuleringsprogramma DVN een grote rol in speelde, is de videoconsultoplossing die we op zeer korte termijn met onze partner Avit gerealiseerd hebben. Die oplossing simuleert zo natuurgetrouw mogelijk de interactie die een zorgverlener en een patiënt in een fysieke omgeving hebben. Zo wilden we zoveel mogelijk aansluiten op de belevingswereld van de patiënt en wat die verwacht, ook in een digitale omgeving. Een derde goed voorbeeld is die van de remote worker, de thuiswerker in dit geval. Veel ziekenhuizen wilden dit versneld doorvoeren, maar wel onder duidelijke voorwaarden. Dat hebben we vanaf maart 2020 ook in hoog tempo uitgerold, met alle functies die men op het werk had en met de juiste security-niveaus.”

Wat zijn de belangrijkste vlakken waarop jullie de gezondheidszorg nu verder willen helpen?

Hamburg: “Dat is een wisselwerking tussen ons en de klant, de partners die hierbij helpen en het omringende ecosysteem. Wij bieden namelijk geen end-to-end oplossingen. Je zou Webex een end to end oplossing kunnen noemen als communicatie- en collaboratieplatform, maar het komt het beste tot zijn recht als het goed integreert in de ecosystemen waarbinnen een gebruiker werkt. Onze partners helpen mee om die aansluiting te vinden, ook op bijvoorbeeld standaarden die in de zorg gelden.”

Na de snelle opschaling van toepassingen zoals videoconsult en monitoring op afstand, moet er gewerkt worden aan integratie ervan in zorgprocessen. Dat betekent ook veranderingen in cultuur en processen. Hoe willen jullie realiseren?

Dekkers: “Ons programma Digitale versnelling speelt hier op in. Dat is breder dan investeringen alleen. We stoppen bijna 10 procent van ons segment new development-R&D budget in Nederland in onder meer cure en care activiteiten. Daarmee kunnen we een naadloze, beveiligde ervaring bieden voor zorgprofessionals die intern of met collega’s in andere zorginstellingen data willen delen of videobellen. Ook daar geldt dat het geïntegreerd moet worden in alle zorgprocessen, niet er bovenop moet draaien als losse toepassing.”

Hamburg: “Binnen ons DVN programma hebben we de Networking Academy, via deze academy investeren we in digitale vaardigheden. We bieden zo IT- en digitale netwerkcursussen voor mbo-, vo- en hbo-scholen in een online leerplatform, NetAcad. Die identificeert en ontwikkelt vaardigheden die mensen en bedrijven nodig hebben in een digitale economie. In Nederland is de adoptie van dit programma zeer hoog. Samen met het ministerie van SZW wordt voortaan een aantal cursussen vanuit Cisco’s Networking Academy beschikbaar gesteld via de website van HoeWerktNederland. Deze zijn gratis toegankelijk voor iedereen die zijn kennis van digitalisering, Internet of Things, cybersecurity of programmeren wil verbeteren, of die zich wil laten omscholen tot een functie in het IT-vakgebied. Voor elke baan is het belangrijk om digitaal bewustzijn en digitale vaardigheden aan te leren. Verder willen we hiermee het kennisniveau als het gaat om security en security-bewustzijn op een hoger peil te brengen. Dat doen we maatschappijbreed, maar is zeker voor de cure en care met zijn groeiende personeelstekort én groeiende digitalisering van enorm belang.” 

Ook patiënten moeten mee kunnen gaan met die digitalisering. Voor veel Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden is dit best eng.

Dekkers: “Een belangrijk deel van durven omgaan met digitale oplossingen ligt in vertrouwen. Dat betekent voldoende digitaliseringskennis, maar ook een verhoogde digitale weerbaarheid, omdat vertrouwen en draagvlak voor digitalisering continuïteit te kunnen bieden. Voor gebruikers moet een digitale zorgtoepassing veilig en makkelijk zijn. Draagvlak voor digitalisering is een must  voor de gezondheidszorg om de vraagstukken van vandaag en morgen op te kunnen pakken, moeten we bij mensen het vertrouwen kweken dat zij de digitale elementen van hybride zorg eenvoudig en zonder vrees voor privacy-inbreuk kunnen gebruiken. We zetten ook onze investeringen vanuit Digitale Versnelling Nederland in om mensen hierin een naadloze ervaring te bieden en het gebruiksgemak te maximaliseren.”

Hamburg: Zo hebben we in de Webex-oplossing die we samen met onze partner Avit ontwikkeld hebben, de gebruiksdrempel zo laag mogelijk gemaakt. Gewoon enkele simpele buttons op een scherm, meer moet het niet zijn. Daarom hebben we vanuit Cisco zelf en vanuit ons DVN-initiatief partners nodig voor ontwikkeling op maat, om eindgebruikers te ontlasten en te stimuleren in het gebruik van digitale toepassingen.”

Wat kan Cisco hierin betekenen als technologie- en als kennispartner?

Hamburg: “Ik denk dat je moet kijken naar sentimenten die nog altijd leven. Zoals koudwatervrees als het gaat om cloud computing. Ik zie dit in de hele publieke sector terugkomen. Daar moeten we met zijn allen een goede balans in vinden. Natuurlijk heeft de cloud voordelen zoals schaalbaarheid. Maar het moet ook mogelijk blijven om oplossingen volledig in eigen beheer op de eigen locatie te laten draaien. Bijvoorbeeld uit compliance-overwegingen. Ook dat geeft meer vertrouwen. Daar willen we als Cisco graag invulling aan geven.”

Dekkers: “DVN investeert in sectoren en in bepaalde pilaren aan de hand van de Digitale Agenda van de overheid. Onze optiek is dat veiligheid en privacy van data van mensen digitale mensenrechten zijn. We willen zowel vanuit de technologiehoek – de toepassing –  als de kennishoek – meer cyberweerbaarheid en digitale inclusiviteit – hieraan bijdragen.”   

Digitale Versnelling Nederland

Met Digitale Versnelling Nederland (DVN) wilde Cisco een kleine vier jaar geleden aansluiten bij de digitale agenda van de Nederlandse overheid: het verbeteren van digitaal onderwijs, digitale vaardigheden van mensen in bedrijfsleven, overheid en publieke sectoren als de zorg. Cisco werkte via Digitale Versnelling Nederland (DVN) met focuspunten – pilaren – zoals educatie, healthcare, cyber security en kritische infrastructuren. Inmiddels is DVN 2.0 van start gegaan, gericht op meer en ook andere sectoren. Einddoelen zijn meer digitale inclusie en weerbaarheid, onder andere door het vertrouwen van mensen in digitale toepassingen en hun eigen digitale vaardigheden te vergroten.

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Innovation Partner
Door
Lees ook
AI onderwijsinstructie chirurgie training
Onderwijsinstructie via AI tijdens operatie
medicatie
Onderzoek naar medicijndispensers in intramurale setting
AI
Nieuwe CT 5300 van kop tot teen uitgerust met AI
arbeidsgerelateerde zorg
Programma ‘Innovatieve Arbozorg’ voor betere arbeidsgerelateerde zorg
zorgontwikkelingen nieuws
Groene zorg, praten over zorgontwikkelingen en bestuurswisselingen
digitalisering
NVZ wil meer focus op preventie en digitalisering
dementie
Project Leefcirkels XL opent deuren voor cliënten in zorgcentra
gegevensuitwisseling
VWS start met nieuwe fase voor PGO's
verpleeghuizen
KIK-V systematiek wordt uitgerold bij alle verpleeghuizen
neurostimulator
Langer pijnvrij met de nieuwste neurostimulator
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.