VWS, pak je regierol!

Voor u ligt weer een zeer gevarieerde editie van ICT&health. Met onderwerpen die er voor de zorg toe doen. Informatie waar de zorg wijzer van wordt! Neem nu de focus van de Santeon groep, zeven topklinische ziekenhuizen die bezig zijn om hun Health Intelligence Platform Santeon (HIPS) uit te bouwen. Data-uitwisseling tussen ziekenhuizen kan en moet beter, is hun boodschap. En dat begint aan de basis: betere datakwaliteit en meer landelijke afspraken en standaarden. 

Het HIPS is geen doel op zich, maar een belangrijk middel om te komen tot betere zorg. En de Santeon-missie deel ik volledig. Laten we er nu echt mee stoppen dat iedereen zijn eigen platform bouwt met eigen standaarden, en laten we zo snel mogelijk komen tot landelijke afspraken! Het is toch niet te geloven dat we dit anno 2023 nog niet voor elkaar hebben!

Mooie oplossing valt verkeerd

Behalve om betrouwbare data gaat het ook om implementatie van mooie nieuwe oplossingen. Een heel mooi voorbeeld is het artikel over Sensire (pagina 6-7), een zorgorganisatie in Oost-Gelderland. Zij hadden een model ontwikkeld over matchen van competenties van medewerkers met de behoefte/vraag van cliënten. Bij de ernstige personeelskrapte kon dit een mooie oplossing zijn op de werkvloer, maar het viel totaal verkeerd. 

Waarom die onwil, was de eerste reactie van de beleidmakers. Maar zo was het niet, je moet het niet zien als onwil of verzet: luister naar de medewerkers op de werkvloer om achter de werkelijke reden voor weerstand te komen. Een mooi voorbeeld hoe moeilijk vaak implementatie is en dat je dat echt samen moet doen met de werkvloer. De afstand tussen beleid en praktijk is vaak te groot.

AI wezenlijk onderwerp

Een andere welkome ‘trend’, AI, is ook zo’n wezenlijk onderwerp voor de digitale zorg die we willen inzetten als mogelijke oplossing voor de personeelskrapte. Het gaat hier om slim gebruik maken van data, alleen: dan is datakwaliteit wel een vereiste. En ook: hoe kunnen we een predictiemodel (AI) veilig en ook uitlegbaar realiseren?

In het artikel over ethiek en AI in de zorg (pagina 8-9) wordt hier dieper op ingegaan. Ethische overwegingen moeten vanaf het begin worden meegenomen: van algoritme tot architectuur. En realiseer je dat AI een medisch hulpmiddel is als je het gaat inzetten in de zorg. Dan moet je voldoen aan de MDR-wetgeving. We moeten ons er serieus in verdiepen hoe AI ons kan helpen om de huidige zorg te kunnen blijven leveren. 

Kortom: AI moet goed gebruikt worden. Dat is het uitgangspunt. Vertrouwen is hierin een sleutelwoord! Hoe creëren we vertrouwen? Door onder meer de herkomst van data transparant te maken, door te weten welke mensen het hebben ontwikkeld en met welk doel. Maar vooral ook door mensen van de ‘werkvloer’ te betrekken bij ontwikkelingen. 

En ook niet onbelangrijk: geef patiënten regie over hun eigen data. Het is immers hun data! Zij delen het met de zorgprofessional die hen kan helpen. Pas als die vragen goed beantwoord zijn en verantwoordelijkheden en autonomie zijn ingeregeld, zullen we met z’n allen AI kunnen vertrouwen.

Aan de vooravond

We staan aan de vooravond van ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat we middels onder meer AI de zorg die we nu geven kunnen blijven leveren en misschien nog wel beter.

De covidperiode heeft ons een aantal dingen geleerd. Het belang van samenwerken en laagdrempelig kennis delen. En hoe waardevol en efficiënt data-uitwisseling dus kan zijn. Dat kunnen we dan toch ook onder ‘normale’ omstandigheden met elkaar regelen? Ministerie: pakt u alstublieft  de regierol!

Ik zou wensen dat we de mogelijkheden die technologie ons biedt met elkaar benutten en oplossingen van elkaar aan- en ook overnemen. Een andere mooie boodschap uit de coverstory met Helen Mertens (bestuursvoorzitter Maastricht UMC+) waar ik het hartgrondig mee eens ben!

Ik wens eenieder veel leesplezier!

Groet,

Diederik

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.