Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Laat je stem horen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Op 15 maart zijn er de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. En daar valt met het oog op gezondheid nog heel wat en echt beïnvloedend te kiezen! Menig zorgprofessional en IT-er in de gezondheidszorg denkt: ‘Het haalt allemaal toch niets uit.’ Het tegendeel is het geval. Kijk in de partijprogramma’s wat van belang is voor de preventieve en curatieve gezondheidszorg plus het algemeen welzijn van mensen.

Tags

Gast auteur

  • Ulco Schuurmans

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Voor velen van ons zijn de taken van en verrichtingen door de Provinciale Staten en Waterschappen ondoorzichtig. Een ver-van-mijn-bed-show en ‘het gebeurt toch wel, ongeacht wat ik er van vind’. Men laat zijn of haar stem dus vaak maar niet gelden.

Partijprogramma’s, voorlichtingsclips, websites met kandidaten en hun aangekondigde voornemens daarop, lokale debatten en vragenuurtjes leveren een waar scala aan informatie op. En zeker niet alle politici gaan alleen voor het eigen gewin en/of draaien met alle winden mee. Daar zitten tegenwoordig echte ter zake kundige mensen van gewicht tussen. Zorg dat zij in beide bestuursorganen komen.

Stem laten horen

Met een aantal oplopende crisissen is het nu echt 1 minuut voor 12 geworden. Een straks onbetaalbare gezondheidszorg, achterstanden in de zorg, een stikstofdebacle, ultrafijnstof, chemische verontreiniging en droogte bedreigen ons drinkwater, een klimaatcrisis met oplopende temperaturen en het verminderen van de biodiversiteit. En wie pakt straks de vergrijzing adequaat aan? Of de oprukkende virussen en tropische ziekten. En is er straks voor ouderen geen busvervoer meer?

Een ander knelpunt vormt onnodige en verlammende bureaucratisering. En wie kan straks de zorg in de wijk, op de huisartsenpost en het ziekenhuis nog trekken? Daar moeten wij als werkenden in de gezondheidszorg echt onze stem over laten horen.

De Provinciale Staten

Wat doen die Provinciale Staten nu eigenlijk? Zij gaan over de zaken die buiten de gemeente vallen en echt regionaal geregeld dienen te worden. Daarnaast ook uitvoering van landelijk beleid. Het beheer van de natuur en landschappelijke kwaliteit. De aanleg van wegen (let op de noodzaak en fijnstof) en (bus)vervoer. Ook stikstof, veehouderijen (met veterinaire ziekten) zitten in hun portefeuille.

Tevens vallen deels de jeugdzorg en ouderenzorg onder hun bevoegdheden bij lokale en landelijke afstemming. En bedenk dat de Provinciale Staten ook de leden voor de eerste kamer en Europese commissie kiezen.

De Waterschappen

Voor velen van ons totaal buiten beeld. Waterschappen worden gezien als clubs van oudere heren uit belangenorganisaties die iets met waterbeheer doen of zo. Hier is veel veranderd. Het gaat niet alleen meer om het onderhoud van dijken, gemalen en sloten. De kwaliteit van ons grondwater (uitgangspunt voor gezond drinkwater), biodiversiteit van natuurgebieden, de rioolwaterzuivering en het aanpakken van gif dumpen staan op het spel.

De grondwaterstand bepaalt net als de waterlopen zowel de wateropvang bij overvloedige regen in de winter als verdroging in de zomer. Ook hebben de Waterschappen een vinger in de pap bij het behoud van landschappelijke kwaliteit en het tegengaan van ongewenste bebouwing. Het wel en wee van dieren wordt eveneens steeds belangrijker.

De al wat oudere gesitueerde heren worden in groeiende mate vervangen door jong geëngageerden. En het voorheen aantal geborgde zetels van belangenpartijen is sterk terug gebracht. De democratie krijgt nu pas goed invloed.

Wij geven hier geen stemadvies. Jij bepaalt wat je belangrijk vindt. Maar besef: er valt op 15 maart wel degelijk iets te kiezen voor de gezondheid. Laat jouw stem niet verloren gaan!

Tags

Gast auteur

  • Ulco Schuurmans

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen