Internetconsultatie Nationaal Contactpunt voor eHealth van start

vr 5 juli 2024 - 10:30
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Onlangs is de internetconsultatie van het wetsvoorstel Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL) gepubliceerd. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat zorgverleners medische gegevens over patiënten die zij behandelen via dit contactpunt veilig grensoverschrijdend kunnen uitwisselen. Dit helpt burgers die zorg nodig hebben in een ander Europees land.

Voormalig minister Helder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde eind juni het wetsvoorstel om Europawijde uitwisseling van medische gegevens van Nederlanders mogelijk te maken middels het Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL). Omdat mensen meer reizen en vaker gebruik maken van zorg in het buitenland moet ook de gegevensoverdracht daarop worden aangepast, aldus de minister in haar motivatie.

Reden voor NCPeH-NL

Als een Nederlander in een ander Europees land op de spoedeisende hulp komt of zorg behoeft, is het belangrijk dat de zorgverlener over gezondheidsgegevens beschikt van die patiënt, zoals eventuele allergieën of bepaald medicatiegebruik van de Nederlandse patiënt. Die zorgverlener kan dan betere zorg verlenen en de kans op medische fouten is kleiner.

In de huidige situatie is het meestal echter niet mogelijk voor de zorgverlener in een andere lidstaat om relevante medische gegevens van de cliënt die onder behandeling is, digitaal uit te wisselen. Een voorbeeld is de patiënt samenvatting (patient summary).

Binnen het Programma Implementatie Europese Zorgdiensten Patient Summary A (PIEZO PS-A) wordt al een paar jaar aan het digitaal beschikbaar stellen van deze patiëntsamenvatting van Nederlandse burgers in het buitenland (PS-A). In de patiëntsamenvatting staan de belangrijkste gezondheidsgegevens van een patiënt, zoals diagnoses, medicatiegebruik, allergieën en recente behandelingen. Deze gegevens kan een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, gebruiken om snel de juiste behandeling te geven.

Regelen taken en grondslagen

Het NCPeH-NL werkt als communicatiepoort tussen het nationale informatiestelsel en de contactpunten van andere Europese landen. In het wetsvoorstel over het contactpunt worden de wettelijke taak en de grondslagen voor gegevensverwerking voor het NCPeH-NL geregeld. De European Health Data Space (EHDS) maakt straks van het contactpunt gebruik.

De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Burgers die niet willen dat hun medische gegevens via dit systeem worden uitgewisseld, moeten hier actief bezwaar tegen maken.

Het wetsvoorstel voor de NCPeH-NL regelt straks een deel van de databeschikbaarheid die onder de Europese verordening voor de EHDS straks verplicht wordt. De Europese Raad en het Europees Parlement hebben op 24 april een politiek akkoord over EHDS bereikt. Vier jaar na inwerkingtreding van de EHDS moet elke lidstaat een werkend NCPeH hebben.

Over het contactpunt

Via het NCPeH-NL kunnen zorgprofessionals sinds februari 2022 patiëntsamenvattingen uit andere EU-landen in Nederland opvragen - als de patiënt toestemming heeft gegeven. Straks kan het NCPeH-NL ook gebruikt worden voor de uitwisseling van patiëntsamenvattingen vanuit Nederland naar andere EU-landen.

Het NCPeH-NL maakt deel uit van een Europees netwerk van nationale contactpunten voor e-health, de MyHealth@EU-infrastructuur. Op dit moment is het delen van informatie over de landsgrenzen nog niet mogelijk omdat eerst de belangrijke randvoorwaarden voor het delen van zorginformatie nader gedefinieerd moeten worden. Dit moet veilig én met toestemming van de patiënt gebeuren.

Indienen reacties

Via www.internetconsultatie.nl kan iedereen suggesties doen om het wetsvoorstel inzake het NCPeH-NL te verbeteren. Reacties kunnen worden ingediend tussen 21 juni 2024 en vrijdag 2 augustus 2024.

Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan in het conceptvoorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website.