Zelfscan moet zorgaanbieders beter voorbereiden op BgZ

di 25 juni 2024 - 10:30
Standaarden
Nieuws

Nictiz en VWS hebben de ‘Zelfscan BgZ uitwisseling medisch-specialistische zorg’ beschikbaar gesteld. BgZ (Basisgegevensset Zorg) is de landelijke standaard voor uitwisseling van patiëntgegevens. Het behoort tot één van de vier soorten gegevensuitwisselingen die zorgaanbieders in het kader van de Wegiz verplicht digitaal moeten laten verlopen. Met de zelfscan kunnen zorgorganisaties controleren in welke mate zij klaar zijn voor deze wettelijke verplichting. Eerder dit jaar kwamen Nictiz en VWS ook al met de ‘Zelfscan eOverdracht’.

De ‘Zelfscan BgZ’ is een gratis online tool waarmee zorgorganisaties kunnen zien in hoeverre ze klaar ze zijn voor BgZ-implementatie. Daarnaast maakt de zelfscan duidelijk wat ze nog kunnen doen om voorbereid te zijn op de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), waarin de BgZ wordt aangewezen als verplichte digitale gegevensuitwisseling.

De zelfscan bestaat uit een lijst met vragen die betrekking hebben op de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz. Direct na afronding van de vragenlijst, formuleert de tool een advies.

Verplicht digitaal

De BgZ is een samenvatting van (medische) gegevens over een patiënt die in elk onderdeel van het zorgproces belangrijk is. De BgZ is de eerste gegevensuitwisseling die onder de Wegiz verplicht elektronisch en gestandaardiseerd gaat verlopen.

De AMvB waarin de BgZ wordt aangewezen, verwijst naar de norm NEN 7540. In maart 2024 is de NEN 7540 Basisgegevensset Zorg gelanceerd. Die nieuwe norm helpt bij het verdere standaardiseren van elektronische gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg. Deze nieuwe norm, die is ontwikkeld in het verlengde van de Wegiz, moet vooral de communicatie tussen gespecialiseerde medische instellingen verbeteren.

Voor het zorgveld is de implementatie van de elektronische gegevensuitwisselingen niet alleen een complex technisch project, zo stelt Nictiz, maar ook een veranderkundige opgave. Het kenniscentrum roept zorgorganisaties dan ook op om niet stil te zitten, maar zich op de komst van de AMvB’s onder de Wegiz voor te bereiden. De Zelfscan BgZ is hiervoor een belangrijk hulpmiddel, stelt Nictiz.

Over de BgZ

Het Informatieberaad Zorg heeft in januari 2018 de BgZ en het model van de zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntinformatie. De BgZ valt onder de vier eerste gegevensuitwisselingen die in het kader van de Wegiz digitaal moeten gaan verlopen. De vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen zijn:

  1. Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen Medische Specialistische Instellingen (BgZ);
  2. eOverdracht (eOverdracht – Nictiz);
  3. Beeldbeschikbaarheid (informatiestandaard Beeldbeschikbaarheid);
  4. Medicatieoverdracht.

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord wordt de gegevensuitwisseling Acute zorg toegevoegd aan de MeerjarenAgenda van de Wegiz.