Revalidatie-instelling Libra omarmt e-health voor hybride zorgbenadering

do 24 augustus 2023
Revalidatie-instelling Libra omarmt e-health voor hybride zorgbenadering
eHealth

Met de noodzaak om meer hybride zorg te bieden in het achterhoofd, ging Libra Revalidatie & Audiologie inventariseren hoe dit in de praktijk te brengen. Het leidde tot een intensieve samenwerking met Minddistrict. Hoewel vooral actief in de geestelijke gezondheidszorg, blijkt het platform van de e-health aanbieder ook aan te sluiten op de digitale wensen van revalidatie-instellingen zoals Libra. “Wij kunnen nu eerder beginnen met de clientreis”, vertelt Mayke Nuwenhoud, programmaleider innovatie bij Libra, “en straks de cliënt blijven ondersteunen wanneer de behandeling afgelopen is.” Zo’n warm welkom en warme nazorg zijn slechts twee van de voordelen die hybride zorg kan bieden.

Libra biedt specialistische revalidatie en audiologische zorg aan een reeks doelgroepen. Daaronder valt neurologische zorg en houding en beweging voor volwassenen; audiologie en zintuigelijk gehandicaptenzorg. Ook kent Libra een breed kindersegment: alles van niet aangeboren hersenletsel tot en met spierziekten. Tot slot is er nog een ‘arbeidstak’ die zich vooral richt op re-integratie richting werk.

Ook Libra leerde de urgentie van digitalisering kennen tijdens de coronacrisis. Inmiddels benadrukt het IZA (Integraal Zorgakkoord) dat zorgaanbieders de kansen van hybride zorg meer moeten benutten. “In mijn eerdere werk in de GGZ merkte ik, net als nu, dat zorgverleners nog altijd hun cliënten fysiek willen zien”, stelt Nuwenhoud. “Maar als we kwalitatief hoge zorg willen blijven leveren, moet het echt anders. De revalidatievraag blijft groeien, het aantal zorgmedewerkers niet. Voor Libra is de leidraad van zorg nu: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Meer regie door cliënten dus.”

Revalidatie eerder in beeld
Om een structurele digitaliseringsslag te maken, bracht Libra de klantreis in kaart. Cliënten werden hier vanaf het begin bij betrokken. Een conclusie was onder meer dat revalidatie bij de meeste cliënten veel eerder in beeld komt dan zorgprofessionals denken: eigenlijk vanaf het moment dat bij mensen voor het eerst het woord revalidatie valt.

Nuwenhoud: “Reden voor ons om te bekijken waar wij eerder in het zorgtraject zorg konden bieden en dat nu nog niet deden. En welke rol digitale zorg kan spelen. Het bleek dat zorgverleners veel vaker denken dat digitale zorg voor hun cliënt niet geschikt is, dan dat die cliënt dat zelf denkt. E-health kan dus een heel mooi middel zijn om onze zorg te verrijken, maar ook te versnellen.”

Nadat de functionele eisen van digitale zorg duidelijk waren – zoals één digitale voordeur en eenzelfde warm welkom zoals cliënten nu fysiek krijgen – bracht een korte zoektocht Minddistrict in beeld. Nuwenhoud hierover: “Als digitaal platform is Minddistrict heel compleet. We hebben de mogelijkheid tot laagdrempelig contact, beeldbellen, zelfmonitoring en naastenzorg. Inhoudelijk misten we alleen een aantal specifieke contentonderdelen gericht op revalidatie en audiologie. Dit hebben we gevonden in het CMS van Minddistrict (zie kader, red.), dat ons in staat stelt om onze eigen modules en interventies te creëren. Dat bieden maar heel weinig leveranciers.”

Gedragsverandering als basis
Albertje Breitsma, team lead implementatie specialisten Minddistrict, werkt bijna sinds het begin van Minddistrict bij het bedrijf. Ze heeft het platform zien wortelen in de GGZ, maar ook vertakkingen naar andere sectoren, zoals ziekenhuizen en revalidatie-instellingen, zien uitstrekken. “Uiteindelijk gaat het in de basis om gedragsverandering in denken en doen. Dát willen we realiseren en dat maakt ons platform heel breed inzetbaar. Door ons CMS te gebruiken, kan Libra haar behandel-principes vertalen naar meer op maat gemaakte modules. En we beginnen niet vanaf nul: we werkten al samen met meer revalidatie-instellingen, zoals Heliomare. We hebben dus al meer kennis opgebouwd van deze sector en daar maken we nu in de samenwerking met Libra goed gebruik van.”

Libra heeft bovendien een brede aanpak, schetst Nuwenhoud. Niet alleen met fysio- of ergotherapeut, maar ook met psychologie, maatschappelijk werk en logopedie. “Op mentaal vlak kunnen we onze zorgprofessionals en cliënten dus al veel bieden met bestaande modules. Waar dat niet past, kunnen we het op maat maken met het CMS van Minddistrict. Zo hebben we al een ‘Warm Welkom’-module voor Libra ontwikkeld, evenals voorbereidingsmodules voor therapieën, kennismaking met je behandelteam. Met het laagdrempelige CMS van Minddistrict kunnen we zo bestaande basismodules met een ‘Librasaus’ overgieten.”

Wiel niet opnieuw uitvinden
Het Minddistrict-platform kan ook modules die ontwikkeld zijn door andere klanten in haar platform aanbieden, stelt Breitsma. “Als Minddistrict geloven we dat we niet altijd alles zelf moeten doen. Soms zijn onze klanten beter of verder in het ontwikkelen van specifieke modules omdat zij de inhoudelijke expertise hebben, bijvoorbeeld op basis van onderzoek wat zij hebben uitgevoerd. We hergebruiken dan kennis en hetgeen al bewezen effectief is. Het gaat er uiteindelijk om dat we de best mogelijke clientreis verzorgen.”

Ook in deze zoektocht trekken Minddistrict en Libra samen op, vertelt Nuwenhoud. “Je kunt Minddistrict als centraal platform zien. Een cliënt hoeft helemaal niet te merken dat het een toepassing is van een andere partij, maar profiteert wel van maatwerk. Daarnaast proberen we met koepelorganisatie Revalidatie Nederland platformonafhankelijke content te maken, dat op elk e-health platform ingezet kan worden. Zo kunnen we digitalisering versnellen en daarin biedt Minddistrict alle ruimte.”

Valkuil ontweken
Een valkuil die Nuwenhoud in de GGZ leerde kennen – streven naar 100 procent maatwerk – heeft ze bij Libra in ieder geval ontweken. “Ik weet nog dat sommige GGZ-professionals destijds een module ongeschikt vonden omdat er het woord patiënt in plaats van cliënt in gebruikt werd. Je kunt natuurlijk ook tegen je cliënt zeggen dat het woord patiënt niet klopt, maar de inhoud van de module wel. Dat is denk ik ook een stukje ‘opvoeding’ van gebruikers.” 

Inmiddels biedt Libra met succes de eerdergenoemde Warm Welkom-module aan. “Die wordt vrijwel altijd afgerond. Het is te zien als een extra dienst die we eerst niet leverden. Een derde van de cliënten wordt namelijk uiteindelijk afgewezen. Door het bieden van extra informatie voorafgaand aan de intake, kunnen we die angel er nu veel eerder uit halen en teleurstelling voorkomen.”

Blended care
Een vervolgstap is het bieden van blended care. Zoals informatie ter voorbereiding op de eerste behandeling, of een psycho-educatie module. Nuwenhoud: “We inventariseren bij de hele cliëntreis wat we digitaal kunnen bieden en hoe we dat met fysieke zorg kunnen combineren. Zo realiseer je veel tijdwinst die onze professionals dan in de behandelkamer kunnen inzetten. Bovendien kunnen we ons hiermee voorbereiden op de zorginkoopafspraken voor 2024. Bijvoorbeeld door 70 procent hybride zorgpaden op te zetten, waarbij 50 procent van de cliënten wordt betrokken en waarvan minimaal  25 procent digitaal contact is."

Op termijn willen Libra en Minddistrict ook inzetten op netwerkzorg. Zoals de cliënt ‘overdragen’ aan de eerstelijnszorg – zoals fysiotherapie - wanneer de revalidatie erop zit, of een goede overdracht als een cliënt terugkeert naar een care-instelling. “Ook dat zullen we doen in samenspraak met onze zorgprofessionals én cliënten. Want we hebben de neiging om in te vullen wat cliënten willen en kunnen. Dat moeten we voorkomen.”

Goede nazorg
De volgende ontwikkelfase is dan ook die van de uit-zorg-modules, vertelt Breitsma. “Zo neem je ook op een goede manier afscheid van je cliënten. Dat sluit goed aan bij de wens van meer netwerkzorg. Zowel in de voorbereiding nu als in de afronding straks. Daarin heeft Libra wat mij betreft al enorme stappen gezet en veel mooie content gemaakt.”

Zo wil Libra bijvoorbeeld voorkomen dat cliënten na hun behandeling in een soort zwart gat vallen, stelt Nuwenhoud tot slot: “Hoe het nu werkt met DBC's (diagnose-behandelcombinaties, red.), is dat wij vaak niet eens meer een telefoontje van een ex-cliënt mogen aannemen omdat het niet bekostigd wordt. Als we mensen in ieder geval goed kunnen verwijzen naar een huisarts of fysiotherapeut wanneer ze weer klachten krijgen, kunnen we zorgen voor een warme overdracht in plaats van een koude.” 

Het CMS van Minddistrict
Minddistrict biedt met zijn content management systeem (CMS) de mogelijkheid om op basis van dezelfde functionaliteiten die het platform biedt, e-health interventies op maat te maken. Gebruikers kunnen op een gebruiksvriendelijke manier zelf content maken, zoals modules of een dagboek. Zo’n module is weer onder te verdelen en in elk hoofdstuk zijn zaken toe te voegen, zoals tekst, video’s, animaties. Zo kunnen partijen die over specialistische kennis beschikken, zoals ziekenhuizen of revalidatie-instellingen zelf eigen content ontwikkelen die daarna breed ingezet kan worden.

Lees ook het artikel over het CMS van Minddistrict: Link

Door innovation partner