Gx bouwt aan e-health 

14 december 2023
Gx bouwt aan e-health 
eHealth
Premium

Samen kom je verder. Een gezegde dat de basis vormt voor de Gx, een samenwerkingsverband van 11 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland en e-health leverancier Minddistrict. Het doel: de GGZ duurzaam maken door middel van e-health. Onlangs hebben de deelnemende GGZ-instellingen en Minddistrict hun samenwerking met minimaal drie jaar verlengd. Een extra ambitie is om de toegevoegde waarde van e-health beter in kaart te brengen.

Wat begon als een kleine groep deelnemers groeide de afgelopen jaren uit tot de Gx, met landelijke dekking: GGZ Noord-Holland-Noord, Dimence, Novadic-Kentron, GGZ Delfland, GGZ Eindhoven, Reinier van Arkel Groep, Stichting Lentis, GGZ Oost-Brabant, Mondriaan, Emergis en Tactus. 

De focus lag in eerste instantie vooral op goede implementatie van e-health en gezamenlijk het platform van Minddistrict verbeteren. Maar de komende 3 jaar ligt de lat flink hoger. En terecht,  vindt Mark Dekker, Business Change Manager bij ggz-aanbieder Lentis. Want e-health is inmiddels integraal onderdeel van de hele  cliëntreis geworden.

“Bij Lentis hebben we als uitgangspunt: digitaal is normaal. De focus ligt op een blended behandeling, die soms 100 procent online kan zijn. De gesprekken worden dan digitaal gevoerd. We zetten Minddistrict niet alleen in als online behandelplatform, maar ook als communicatie- en serviceplatform. In het administratieve proces van in ieder geval de ambulante afdelingen is geregeld dat cliënten niet alleen aan een behandelaar, maar ook aan het platform gekoppeld worden. In steeds meer gevallen hoort daar de inzet van een welkomstmodule bij, of de wachttijd-interventie die we in het kader van VIPP GGZ ontwikkelden.”1

Zowel Dekker als Karlijn de Groot – Programmamanager digitale zorg bij Tactus – onderschrijven dat de inzet van e-health heel gewoon geworden is. Gebruik ervan leidt tot een betere toegankelijkheid van de GGZ. En dat is belangrijk, want die toegankelijkheid staat zorgbreed onder druk. De Groot: “Wij werken al sinds 2005 met e-health. Het gaat niet meer over digitale en reguliere zorg, het gaat over de integratie ervan in al onze trajecten en processen.”

Betere adoptie, integratie

Minddistrict onderschrijft deze visie. Reden om structurele samenwerking te zoeken met andere organisaties om zo tot een betere adoptie en integratie van e-health toepassingen te komen. “Wij wilden graag meer direct en structureel contact met hulpverleners en cliënten die ons platform gebruiken. Met de kennis die daaruit vloeit verbeteren we ons product en de productontwikkeling. En daarmee ook de resultaten”, vertelt Daniëlle Revers - Business Director NL bij Minddistrict."

"Je merkt gewoon dat de Gx echt leeft binnen onze organisatie"

Het mooie aan deze situatie is volgens Revers dat het een win-win is. De deelnemende organisaties krijgen namelijk een meer innovatief platform aangereikt, dat nog beter aansluit op de specifieke behoeften van hun cliënten. “Hier geldt echt: hoe meer input je geeft, hoe nauwkeuriger het platform op jouw situatie wordt afgestemd.”

Dat was ook een belangrijke reden voor Tactus om aan te haken, schetst De Groot. “Wij passen e-health al lang toe. Maar om tot een structurele adoptie en integratie te komen, heb je veel momentum nodig. Dat red je niet als verslavingszorginstelling in je eentje. Je moet daar in groter verband in optrekken en kennis uitwisselen met andere organisaties in de GGZ over hoe zij dit doen.”

Krachtig samenwerken

Als je met andere bestuurders aan tafel zit, en zeker als de projectleiders met elkaar aan tafel zitten, dan heeft dat een enorme meerwaarde. Voor de doorontwikkeling van de e-health toepassingen en de integratie ervan in je eigen organisatie en je processen, voegt Dekker toe. “Dat is ontzettend waardevol. Je loopt vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. Als je die in isolatie probeert op te lossen, kom je veel langzamer vooruit. En soms zelfs helemaal niet.”

Op het ene punt loopt de ene Gx-deelnemer voorop, op een ander punt weer een andere organisatie, vervolgt Dekker. “Zo versterk je elkaar. En dat we dit samen doen met een platform-leverancier zoals Minddistrict, voegt extra waarde toe, omdat onze ervaringen in de doorontwikkeling van het platform vertaald worden. Dat maakt deze samenwerking wel uniek.”

Er is inmiddels een heel netwerk gegroeid, stelt De Groot. "Buiten de formele overlegstructuren om spar ik ook veel met collega’s bij andere Gx-deelnemers: hoe doen jullie dit, wat zijn jullie ervaringen? Je hebt een behoorlijke dosis lef en wilskracht nodig om te komen tot een goede integratie van digitale en reguliere zorg. Dan is het fijn als je dat niet alleen hoeft te doen, maar dat je elkaar daarin opzoekt en versterkt."

Veel bereikt dankzij Gx

Minddistrict als platform heeft ook veel te danken aan Gx, vertelt Revers. “Minddistrict heeft een Discovery Team dat veel onderzoek doet naar hoe mensen het platform gebruiken en willen gebruiken. Die uitkomsten nemen we mee voor eigenlijk elke ontwikkeling die we doen, van modules en features tot de manier waarop we ons platform in een organisatie helpen uitrollen. Daarmee kunnen we veel effectiever en specifieker ontwikkelen. Het Gx-samenwerkingsverband was één van de motoren waarop het Discovery Team kon draaien: zó veel behandelaren en cliënten hebben meegewerkt. Hierdoor hebben we het platform verder kunnen ontwikkelen. Veel van wat we de afgelopen jaren bereikt hebben was mede met hulp van de 11 Gx-leden.”

De afgelopen jaren lag de focus op een goede adoptie en integratie van e-health. De komende drie jaar is het tijd voor een volgende stap, benadrukt Revers. “We willen erachter komen: wat werkt wel, wat werkt niet. Daarvoor heb je data en meetmomenten nodig en dat is waar we ons aan hebben gecommitteerd voor de komende drie jaar. Uniek is ook: we willen meetbaar maken wat een zinvolle inzet van e-health is. We hebben hiervoor kpi’s opgesteld om te kijken: doet e-health overal wat het moet doen? Hoe kunnen we dat aantonen? Hoe kunnen we meer doen met wat wel werkt en minder met wat niet werkt? We hebben hiervoor duidelijke doelen opgesteld, zodat we op termijn kunnen bepalen of we in de praktijk realiseren wat we samen voor ogen hebben.”

Op de goede weg

Initiatieven zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben de Gx-deelnemers gesterkt in hun overtuiging dat ze op de goede weg zitten. “We waren binnen Gx al langer bezig met de invulling van hybride zorg”, vertelt De Groot. “Maar de focus van het IZA hierop zorgt zeker voor meer momentum. Een van de grotere bottlenecks waarmee wij te maken hebben, is om de grote groep behandelaren mee te nemen die geen e-health minded early adopters zijn. Elke zorgverlener moet hybride zorg gaan omarmen als manier om de zorg toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden door meer zorgcapaciteit vrij te spelen. En dat onderstreept het IZA.”

Gx is de afgelopen jaren flink gegroeid tot de hechte club die het nu is. Wordt er gedacht aan verdere uitbreiding? “We zijn heel blij met het nieuwe contract en alle deelnemers van de Gx zijn goed op elkaar ingespeeld”, regeert Revers. “ Soms is er sprake van deels uiteenlopende visies, andere prioriteiten. Dat doet niets af aan het feit dat de Gx een hechte club is. Samen hebben we veel bereikt. Wat dat betreft geldt ‘never change a winning team’. Maar met talentvolle ‘spelers’ kunnen we altijd in gesprek gaan natuurlijk.” 

Ook De Groot is blij met de organisatie zoals die er nu staat. “Je merkt gewoon dat de Gx echt leeft binnen onze organisatie. Onze betrokken projectleiders hebben echt het idee dat er iets te halen is, het wordt niet als een moetje gezien. Het is een hele inspirerende club, gemêleerd maar met voldoende overeenkomsten om samen 1+1 tot 4 te maken. Ik zit in diverse samenwerkingsverbanden die allemaal nuttig zijn. Maar voor de implementatie van e-health en verdere verbetering van het Minddistrict-platform vind ik het Gx-verband onmisbaar.” 

Referentie

  1. Link

Door innovation partner