Abigail Norville plaatsvervangend secretaris-generaal VWS

19 augustus 2019
abigail-norville
Overheid
Nieuws

Abigail (A.I.) Norville (MSc) wordt per 1 oktober 2019 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Abigail Norville volgt G.E.A. (Gea) van Craaikamp op. Zij was sinds 2016 plaatsvervangend secretaris-generaal bij VWS. In april 2019 werd bekend dat Van Craaijkamp per 1 juni secretaris-generaal zou worden van het ministerie van Defensie. Sindsdien was de functie van plaatsvervangend SG vacant.

Over Abigail Norville

Norville is sinds 2016 directeur Human Resources, Ontwikkeling, Communicatie en Juridische Zaken bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor was zij directeur Bedrijf bij de gemeente Vlaardingen. Eerder vervulde ze diverse andere managementfuncties in Rotterdam en Vlaardingen.

De nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal van VWS studeerde Personeel & Arbeid aan de Hogeschool Rotterdam en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Leiding VWS

De ambtelijke leiding van VWS is sinds 1 juni 2015 in handen van secretaris-generaal Erik Gerritsen (1962), die zich sinds zijn aanstelling nadrukkelijk bezighoudt met het promoten van e-health in de zorg. In ICT&health 6 gaat Gerritsen dieper in op wat VWS de afgelopen jaren op dit gebied bereikt heeft en waar men de komende jaren heen wil gaan.

De politieke leiding op het ministerie is in handen van ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport). Daarnaast is staatssecretaris Paul Blokhuis verantwoordelijk voor onder meer geestelijke gezondheidszorg.