AI-tool voorspelt risico op postoperatieve infectie

1 april 2024
Postoperatieve-Infectie-OK
AI
Nieuws

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen komt het nog steeds wel eens voor dat patiënten na een operatieve ingreep getroffen worden door een infectie. Al jaren wordt gewerkt aan een oplossing die het mogelijk maakt de kans op een zogenoemde postoperatieve infectie nauwkeurig te voorspellen. En met succes, want de AI-oplossing van het LUMC en Healthplus.ai, PERISCOPE, heeft onlangs een CE-certificering ontvangen om risico's op infecties na een operatie nauwkeurig te voorspellen.

In 2021 startten het LUMC en healthtech startup Healthplus.ai met een onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van kunstmatige intelligentie het risico op het ontstaan van een postoperatieve infectie te voorspellen. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van de PERICSOPE AI-tool. In maart heeft Healthplus.ai hiervoor de CE-certificering onder de Medical Device Regulation behaald. Dit betekent dat vanaf nu elk ziekenhuis in de EU de PERISCOPE AI-tool mag gebruiken.

Postoperatieve infectie voorspellen

PERISCOPE maakt voor haar voorspellingen van de kans op een postoperatieve infectie gebruik van gegevens uit bestaande elektronische patiëntendossiers. De AI-tool kan het risico's op het ontstaan van infecties binnen zeven en 30 dagen na een operatie nauwkeurig voorspellen. Statistisch kunnen een op de vijf patiënten getroffen worden door een postoperatieve infectie. Zo'n infectie kan de hersteltijd van de patiënt verdubbelen en brengt natuurlijk ook hogere zorgkosten met zich mee. Extra kosten die kunnen oplopen tot 35 miljoen euro per ziekenhuis, per jaar.

Naar eigen zeggen van Healthplus is de PERISCOPE AI-tool wereldwijd uniek en bestaat er nog geen vergelijkbaar product. "Met name in het domein van AI is nog maar een klein aantal medische hulpmiddelen MDR-gecertificeerd", aldus de fabrikant. De MDR-certificering volgt op de succesvolle afronding van het REACT-EU-project waar het consortium van Healthplus.ai, PW Consulting en SAS de afgelopen tweeënhalf jaar aan heeft gewerkt.

Zoals gemeld startte het onderzoek naar de mogelijkheid om met AI de kans op postoperatieve infecties te voorspellen al in 2021. “Stap 1 was het definiëren van een infectie. Vervolgens hebben we een model de infectie leren herkennen op basis van data uit het EPD. Nu werken we aan de koppeling van het model aan data in het EPD. Door de AI aan het EPD te koppelen, wordt het voor de arts eenvoudiger om de risico-bepaling in het dagelijkse werkproces mee te nemen en proactieve acties te nemen”, aldus Bart Geerts van Healthplus.ai bij de start van het onderzoek in 2021.

Meer inzicht door pilotprogramma's

Deel van het project waren ook een aantal pilots in zes Europese ziekenhuizen. Dankzij deze pilotprogramma's heeft Healthplus.ai een diepgaand begrip ontwikkeld van de complexe vereisten binnen het gezondheidszorg ecosysteem. "Zo recalibreert PERISCOPE® zich naar het betreffende ziekenhuis en kijkt het naar de nauwkeurigheid in 16 subgroepen (denk aan geslacht, leeftijd) en pas wanneer een uitkomst voldoet aan kwalitatieve benchmarks wordt het ingezet", aldus de fabrikant.

Dankzij de inzichten uit succesvolle pilotprogramma's in zes vooraanstaande ziekenhuizen in Europa en nu ook de VS, heeft Healthplus.ai een diepgaand begrip ontwikkeld van de complexe vereisten binnen het gezondheidszorg ecosysteem. Zo recalibreert PERISCOPE® zich naar het betreffende ziekenhuis en kijkt het naar de nauwkeurigheid in 16 subgroepen (denk aan geslacht, leeftijd) en pas wanneer een uitkomst voldoet aan kwalitatieve benchmarks wordt het ingezet.

Focus op Europa

Doel van het project was uiteindelijk ook de ontwikkeling van een AI-oplossing die voor meerdere ziekenhuizen makkelijk implementeerbaar, schaalbaar én kosteneffectief in te zetten is. Dat doel is nu bereikt en met de Europese MDR-certificering kan de AI-oplossing nu in heel de EU ingezet worden. Dat is ook het gebied waar Healthplus.ai zich primair op zal richten.

In een volgend stadium zal de startup ook streven naar een FDA-goedkeuring voor de Amerikaanse markt. Uiteindelijk wil de organisatie de concrete impact van hun oplossing op patiëntenzorg, resultaten en financiën aantonen en nieuwe standaarden stellen in de sector van voorspellende medische softwareoplossingen.