Algoritme voor detectie atriale fibrillatie door Fitbit

13 april 2022
FitBit-AFib
Technologie
Nieuws

De Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) heeft het nieuwe zogenoemde PPG-algoritme (photoplethysmography) van Fitbit goedgekeurd. Dit betekent dat Fitbit haar wearables nu ook mag inzetten voor het passief meten en controleren van het hartritme. In combinatie met de Irregular Heart Rhythm Notifications-functie kan dit leiden tot een eerdere detectie van atriale fibrillatie (AFib).

Met de toevoeging, en goedkeuring, van het PPG-algoritme (photoplethysmography) en de nieuwe Irregular Heart Rhythm Notifications-functie breidt Fitbit de reeds bestaande ECG-functie voor de controle van het hartritme verder uit. Met behulp van het PPG-algoritme kan het hartritme van de drager van de wearable in de achtergrond, passief, gemonitord worden. Ook als de persoon in kwestie slaapt of niet actief bezig is. Deze ontwikkeling ligt in lijn met de doelstelling van de wearable fabrikant om nog meer werk te maken van hartgezondheid.

Atriale fibrillatie detecteren

Als de metingen van het PPG-algoritme de mogelijke aanwezigheid van atriale fibrillatie aantonen, dan wordt de gebruiker middels een melding op zijn wearable gewaarschuwd. Net als bij de ECG-functie, die al langere tijd beschikbaar is in bepaalde wearables van Fitbit, zijn deze meldingen vooral een waarschuwing om verdere actie te ondernemen.

Deze meldingen hebben geen klinische waarde, ofwel, de melding van de wearable alleen kan niet gebruikt worden om een behandeling of met medicatie te starten. Daarvoor moet de gebruiker altijd eerst contact opnemen met een (huis)arts. Dat neemt niet weg dat alleen al het ontvangen van de melding uiteraard heel waardevol kan zijn. Hoe eerder een aandoening die kan leiden tot hartfalen ontdekt wordt, des te sneller kan ingegrepen worden.

Vooralsnog zal de nieuwe functie voor het detecteren van atriale fibrillatie in de loop van dit jaar eerst beschikbaar komen voor Fitbit gebruikers in de VS. Zij moeten daarvoor uiteraard wel beschikken over een Fitbit die daarvoor geschikt is, zoals de Sense of Charge 5

Fitbit Heart Study

Twee jaar geleden startte Fitbit de Heart Study om de werking en betrouwbaarheid van het nieuw ontwikkelde PPG-algoritme en de Irregular Heart Rhythm Notifications-functie te onderzoeken. Dat onderzoek is ook tijdens de coronapandemie, zij het virtueel, voortgezet. Met meer dan 450.000 deelnemers is het wereldwijd een van de grootste onderzoeken met op PPG-gebaseerde software. De eerste resultaten lieten zien dat Fitbit PPG-detecties in 98 procent van de gevallen AFib-episodes correct identificeerden. Die bevindingen werden ter controle door ECG-patchmonitors geverifieerd.

“We willen AFib-detectie zo toegankelijk mogelijk maken om het risico op mogelijk levensbedreigende gebeurtenissen, zoals een beroerte, te helpen verminderen en uiteindelijk de algehele gezondheid van het hart voor iedereen te verbeteren. We blijven samenwerken met de BMS-Pfizer Alliance om educatieve inhoud te ontwikkelen voor patiënten en zorgverleners die mensen in de VS zal helpen identificeren en ondersteunen met onregelmatige hartritmes die overeenkomen met atriale fibrillatie”, aldus de fabrikant.