'Alleen als we beter samenwerken, zetten we grotere stappen'

ma 18 september 2023 - 11:00
Young Business Team At A Meeting at modern office building
Gegevensuitwisseling
Blog

Van 7 tot 9 juni vond in Lissabon de Europese editie van HIMSS plaats. Voorafgaand aan de internationale conferentie werd er voor een aparte bijeenkomst voor Nederlandse bestuurders georganiseerd. Vanuit Twiin en NFU waren MedicalPHIT consultants Bas van Vliet en Paul Hoogland aanwezig. Een verslag van hun bevindingen: “Het was een prachtige gelegenheid om te werken aan het onderlinge vertrouwen dat we zo hard nodig hebben.”

Paul Hoogland: “ZN en RSO Nederland hadden oorspronkelijk het idee om voorafgaand aan de HIMSS met zo’n twintig bestuurders uit de zorg bij elkaar te komen. Zij wilden in een kleinere, Nederlandse setting nadenken over digitalisering in relatie tot de IZA (Integraal Zorgakkoord) en de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. Uiteindelijk zaten we met zo’n zestig tot zeventig toegewijde deelnemers, waaronder een goede bestuurlijke vertegenwoordiging, anderhalve dag samen.”

Thema’s verkennen

“Na de algemene opening door Petra van Holst van ZN kregen we zes pitches voorgeschoteld met leerervaringen van Twiin, VIPP 5, Nictiz en de LHV”, vervolgt Bas van Vliet. “Daarna gingen we in zes groepen uiteen om een specifiek thema verder te verkennen aan de hand van vragen. Die thema’s waren: governance, standaardisatie, digitale inclusie, markt van producten en diensten, functies en architectuur en hybride zorg. De volgende dag probeerden we deze thema’s met z’n allen zo veel mogelijk te concretiseren. Tot slot is van die resultaten een poster gemaakt; een stappenplan met concrete acties waar we nu mee aan de slag kunnen.”

Fijne, kleine stappen

Bas benadrukt dat de sfeer tijdens de bijeenkomst heel goed was. “Ook al hadden we soms vrij pittige discussies die tegen persoonlijke of organisatorische belangen aan schuurden. Met kleine stappen hebben we de eerste concrete plannen afgesproken. Naast de discussie over de inhoud, hebben we ook nagedacht over wie ergens over mag stemmen en wat de waarde is van die stem. De besluitvorming hebben we nu niet goed geregeld in de zorg en ICT. Wel willen we bereiken dat er zóveel vertrouwen ontstaat, dat mensen op elkaar kunnen rekenen bij ontwikkelingen en nieuwe plannen. Bestuurders moeten niet bang meer zijn dat iets misgaat als zij er zelf niet bij betrokken zijn.”

Wil tot samenwerken is gegroeid

Vertrouwen was dus een belangrijke opbrengst van deze bestuurdersreis, erkent Bas. “We zullen de zorg in Nederland op een andere manier moeten organiseren. Als je alleen maar kijkt naar je eigen sector, je eigen belang, dan gaat dat niet lukken. Om met meerdere partijen op één lijn te komen, moeten we soms afscheid nemen van dingen waar we aan gehecht zijn. In de ontspannen context van deze bijeenkomst is het vertrouwen in elkaars sectoren gegroeid. Een noodzakelijke stap in het proces. Een mooie uitspraak was: The speed of trust. Alleen als we de snelheid van het vertrouwen verhogen, kunnen we grotere stappen zetten.”

Bijzondere ervaring

Mensen hebben elkaar volgens Paul ook beter leren kennen. “Ze kwamen erachter dat ze toch hetzelfde bedoelden ondanks de ogenschijnlijk stevige gesprekken. Deze dagen waren voor velen een bijzondere ervaring: niemand ging tussendoor naar huis of werd afgeleid door andere werkzaamheden. Ook dat is een meerwaarde van deze reis. Nu willen we in kleine stappen verder focussen. Hoe zeggen ze dat? Een kleine stap voor de mensheid, een grote stap voor het zorginformatiestelsel!”

Spin in het web

“We willen meer begrip creëren in de sector”, stelt Bas. “Het is goed wanneer iedereen die met elkaar samenwerkt weet: zo gaan we groeien, met deze concrete tussenstappen. Zo gaan we allemaal dezelfde kant op bij de implementatie van alle plannen. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden hierin moeten we verder aanscherpen. MedicalPHIT opereert als spin in het web, ook op landelijk niveau. Wij hebben kennis van landelijke programma’s en weten waar klanten tegenaan lopen. We verbinden bij veel inhoudelijke thema’s de theorie met praktijkervaringen. En met die inzichten kunnen we keuzes voor klanten vergemakkelijken.”

Absolute meerwaarde

Ook voor Paul had de reis grote waarde. “Op deze bestuurdersreis konden we veel kennis ophalen voor onze klanten. Het was een absolute meerwaarde om uit de eerste hand problemen en successen te horen uit verschillende sectoren. En het ging over meer dan werk. We leerden elkaar en elkaars drijfveren beter kennen. Zo ontdekten we dat we qua stip aan de horizon helemaal niet ver uit elkaar lagen. Het ging om het groepsproces, het samen nadenken en leren van elkaar. Alleen zo kunnen we soepeler communiceren, om complexe vraagstukken te vereenvoudigen!”

Praat hierover mee en nog meer onderwerpen tijdens het congres Van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid op 22 september a.s.

Door innovation partner