Bedrijven moeten meer doen om klantgegevens te beveiligen.

20 oktober 2017
patientrecords-hacker_01
Overheid
Nieuws

Vooral banken, overheden en de medische branche schieten tekort. Dat stelt 82 procent van de respondenten van een online onderzoek naar de bescherming van klantgegevens. De groep vindt dat organisaties zorgvuldiger moeten omgaan met persoonlijke gegevens.

Aan de enquete werkten 634 respondenten van achttien jaar en ouder mee. Het onderzoek van Ruigrok Netpanel is uitgevoerd in opdracht van leverancier van risico-management-oplossingen voor informatiebeheer Zylab. De respondenten vinden het vooral belangrijk dat informatie over hun financiële situatie (76 procent) en hun persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, goed beschermd zijn (63 procent). Bescherming van persoonlijke gegevens zoals huwelijkse staat (2 procent), geloofsovertuiging (2 procent) en leeftijd (3 procent) vinden ze minder urgent. Het grootste deel van de ondervraagden (76 procent) maakt zich zorgen over identiteitsdiefstal en ongeautoriseerde betalingen na onzorgvuldig handelen met persoonsgegevens. Vooral banken (41 procent) moeten volgens de ondervraagden zeer zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van hun klanten. De overheid (28 procent) volgt op afstand, samen met de medische branche (21 procent). 14 procent van de ondervraagden zegt zeker juridische stappen te ondernemen als blijkt dat een bedrijf waar het een klantrelatie mee heeft onzorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Nog eens 28 procent geeft aan in een dergelijk geval niet onwelwillend tegenover juridische stappen te staan. Een groot deel van de Nederlanders laat het er niet bij zitten als bedrijven onzorgvuldig omgaan met hun persoonlijke gegevens. Misstanden worden besproken met familie, vrienden of kennissen (29 procent), men vraagt opheldering aan het bedrijf (26 procent) of loopt weg als klant (25 procent). Strikt beleid Zylab-oprichter en chief strategy officer, Johannes Scholtes reageert: 'Wat mij opvalt in het onderzoek is dat 43 procent van de respondenten als klant zelf geen aparte maatregelen treft om persoonlijke gegevens te beschermen. Zij verwachten dat het bedrijf waarbij zij klant zijn, die gegevens beschermen. Als blijkt dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens gaan ze tot actie over.' Hij stelt dat door de invoering van een goed doordacht en juridisch verdedigbaar archiveringsplan en een strikt beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, dataretentie en datavernietiging, een hoop leed voorkomen kan worden.