Bernhoven aan de slag met medicatiesysteem SmartMed

14 januari 2020
SmartMed-Bernhoven
Veiligheid
Nieuws

Het Bernhoven ziekenhuis (regio Oss – Uden – Veghel) heeft het medicatiemanagementsysteem ‘SmartMed Hospital’ in gebruik genomen. Het systeem moet beter beheer van medicatie door artsen, verpleging en de apotheek mogelijk maken. Voor het Bernhoven is het doel van de inzet van ‘SmartMed Hospital’ om het medicatieproces beter, gebruikersvriendelijker en veiliger te laten verlopen, zo stelt de leverancier van de oplossing.

Criteria voor de aanschaf van het nieuwe medicatiemanagement systeem waren het ondersteunen van verwachte ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en standaardisatie. Daaronder het van kracht worden van de op medicatie-informatie gerichte modules B1 en B2 uit het digitale stimuleringsprogramma VIPP en regulering zoals de FMD (tegen medicatievervalsing), het MedMij Afsprakenstelsel (gegevensuitwisseling met PGO’s van patiënten) en MFB’s. Ook moest er een goede integratie worden gerealiseerd met het EPD (elektronisch patiëntendossier) van Bernhoven.

Eindgebruiker, patiënt centraal

De eindgebruiker en de patiënt staan volgens de leverancier centraal in SmartMed Hospital 3.1. Met deze applicatie kan Bernhoven het gehele medicatieproces rondom de patiënt aansturen, verifiëren en uitvoeren. Het voorschrijven van de medicatie door de arts, bewaking en logistieke afhandeling door de apotheek en het toedienen van de medicatie door de verpleegkundige of de patiënt zelf zijn onderdelen van dit proces.

Met de oplossing wordt alle medicatie-informatie van een patiënt vanuit één platform centraal vastgelegd in een beveiligde cloud-omgeving. Het systeem is gekoppeld aan het LSP (Landelijk Schakelpunt) en omvat de historische en de actuele medicatiegegevens van de patiënt. Ook is managementinformatie beschikbaar in de vorm van interactieve rapportages en dashboards.

Betere medicatieveiligheid

De applicatie verbetert de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende zorgverleners én hun patiënten. Zo moet ook de medicatieveiligheid en -effectiviteit voor patiënten buiten de muren van het ziekenhuis verbeterd worden

SmartMed levert zijn medicatiesysteem aan ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken en huisartsen. In mei 2019 namen Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen) het cloudgebaseerde SmartMed in gebruik. Daarmee wil de ziekenhuisorganisatie het hele medicatieproces rondom de patiënt centraal aansturen en uitvoeren.

SmartMed koopt branchegenoot

In juni vorig jaar maakte SmartMed bekend softwareleverancier Caresoft over te nemen. Dit bedrijf levert een Apotheek Informatie Systeem (AIS). Volgens SmartMed paste de overname binnen de strategie van het bedrijf om een modern en innovatief softwareplatform te realiseren dat zich geheel specialiseert in oplossingen voor het domein van medicatiemanagement.