Brief BoZ aan informateur: ‘Zorgsector is op kritiek punt beland’

17 januari 2024
opleiding
Innovatie
Nieuws

Op 15 januari deden de Brancheorganisaties Zorg in een brief een dringend beroep op informateur prof. dr. R.H.A. Plasterk. Ze dringen er bij het aanstaande kabinet op om snel werk te maken van het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. De BoZ benadrukt in de oproep de essentiële behoefte aan digitalisering en wil deze zelfs graag ‘vleugels geven’. Hiernaast is in de brief aandacht voor betere werkomstandigheden, opleidingen en beloningen in de zorgsector. Met een toenemende druk op de gezondheidszorg, veroorzaakt door een stijgende zorgvraag en groeiende overheidsuitgaven, staat de sector volgens de BoZ op een kritiek punt.

“De zorgsector kan de problemen in de gezondheidszorg niet alleen oplossen, wij hebben u hard nodig”, is een belangrijke zinssnede uit deze brief. Naast een duidelijke oproep voor betere salarissen, betere opleidingen en betere werkomstandigheden wordt  er ook expliciet gevraagd voor meer en snellere digitalisering.

Onder het kopje ‘Geef digitalisering vleugels’ staat in de brief: ‘Elektronische gegevensuitwisseling draagt bij aan goede en veilige zorg voor patiënten en cliënten en is cruciaal voor de organisatie van zorg en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Bovendien verlicht elektronische gegevensuitwisseling de werkdruk van zorgprofessionals, mits het goed werkt. Passende zorg betekent steeds vaker óók hybride zorg: een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg en ondersteuning van gezondheid. De BoZ ondersteunt de uitgangspunten ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. We werken samen aan brede opschaling en toepassing van hybride zorg.’

Zorgsector op kritiek punt

De brief kan gezien worden als een noodoproep want door een toenemende druk op de gezondheidszorg  staat de zorgsector volgens de Boz op een kritiek punt. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) vertegenwoordigt ruim 1 miljoen zorgprofessionals en verwoordt in de brief uit hoe groot de behoefte is aan actie van het nieuwe kabinet. Er wordt gevraagd om realistische ramingen voor zorgsectoren, een gezondheidsgerichte aanpak in overheidsbeleid, en het beperken van de zorgvraag door investeringen in algemene gezondheid.

Op weg naar meer gezondheid

In plaats van een veelheid aan regelingen vraagt de BoZ verder in de brief om een adequate en kostendekkende vergoeding van regulier en strategisch opleiden in de zorgsector. Hierbij is het belangrijk dat, ten behoeve van de flexibiliteit van de zorgorganisaties en wendbaarheid van medewerkers, rekening wordt gehouden met de innovatie van organisaties, functies en aantrekkelijke loopbanen. ‘Wij vragen het nieuwe kabinet mee te helpen om het werkplezier van zorgprofessionals en -medewerkers te vergroten en hun inzet efficiënter te maken door het verantwoorden in de zorgsector fundamenteel anders in te richten. Tevens is het belangrijk dat het nieuwe kabinet helpt om de vraag naar zorg te beperken door te investeren in gezondheid met een coördinerend minister, die de verantwoordelijkheid en het mandaat krijgt om de draai naar meer gezondheid in de samenleving te realiseren.’