Bruins: BIG-nummer van behandelaar eenvoudiger achterhalen

9 juli 2019
Bruno Bruins
Administratie
Nieuws

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) wil het voor patiënten eenvoudiger om het BIG-nummer van hun behandelaar te achterhalen. Nu bepalen zorgverleners nog zelf of en waar zij hun BIG-nummer communiceren.

Een ontwerpbesluit van minister Bruins over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, ging gisteren in internetconsultatie. De minister heeft de afgelopen maanden overleg gehad met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland, over hoe het communiceren van het BIG-nummer er in de praktijk uit moet komen te zien.

De gesprekken zijn gevoerd met aandacht voor de administratieve lasten en onder voorwaarde dat er voldoende tijd is voor de invoering van de nieuwe regels. Het overleg heeft geleid tot aangepaste uitwerking van de regelgeving.

In het aangepaste voorstel staat nu dat zorgverleners over hun BIG-nummer informeren wanneer iemand daarom vraagt en dat zij het nummer moeten vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven.

Internetconsulatie: deadline 30 september

Het ontwerpbesluit is sinds gisteren in internetconsultatie. Iedereen die wil meedenken, kan tot 30 september 2019 zijn ideeën of suggesties over het ontwerpbesluit meegeven via internetconsulatie.nl.

Het streven is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige, te wijzigingen verplichting het BIG-nummer te vermelden.

Over het BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online, openbaar en actueel register. Alleen wie is ingeschreven in het BIG-register, mag een beschermde beroepstitel voeren en is bevoegd om de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. De beroepen apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige hebben deze beschermde status.

Technisch geneeskundigen worden definitief in de Wet BIG opgenomen, zo werd in april van dit jaar besloten door de Eerste Kamer. Dit gebeurde op basis van een positieve evaluatie over de toegevoegde waarde van deze beroepsgroep in de zorg. De technisch geneeskundige, in de wet bekend als Klinisch Technoloog, krijgt daarmee officieel de bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van medische handelingen