Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Centraal dashboard moet grip op corona vergroten

De regering overweegt het optuigen van een centraal Covid-dashboard met gegevens zoals opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen en op IC’s en uitkomsten van bron- en contactonderzoek door de GGD’s. Het doel van zo’n dashboard is een actueel overzicht krijgen van de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen. Mocht het virus weer meer grip krijgen op de samenleving, dan kan het kabinet sneller coronamaatregelen herinvoeren, zo stellen Haagse bronnen tegenover het AD. Het is niet bekend of het dashboard een alternatief moet vormen voor een tracking- en tracing-app.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De afgelopen anderhalve week zou minister De Jonge (VWS) samen met deskundigen van het RIVM en ICT-experts gekeken hebben naar de mogelijkheden van een dergelijk dashboard, wat er in zou moeten staan en hoe het ingericht moet worden. Het moet een soort ‘early warning’-systeem worden dat het kabinet de mogelijkheid geeft om snel op de rem te gaan staan. Zowel bij voorgenomen als al doorgevoerde versoepelingen van coronamaatregelen. Momenteel is het de planning om vanaf 1 juni een aantal versoepelingen door te voeren.

Als parameters omschrijft het AD onder andere het aantal gemelde besmettingen bij huisartsen; het aantal opnames in ziekenhuizen en op IC’s van ziekenhuizen; de gegevens van bron- en contactonderzoek door de GGD’en na besmettingen; de ontwikkeling van de R0, het cijfer dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Bij een R0 van boven de één stijgt het aantal besmettingen weer. In maart en april hebben sommige ziekenhuizen al Covid-dashboards opgezet om snel inzicht te krijgen in bijvoorbeeld bedden- en IC-capaciteit.

Sneller maatregelen nemen via dashboard

Al deze informatie moet dan in samenhang en per regio geanalyseerd worden. Zo moet het kabinet bij een nieuwe opleving van het virus sneller maatregelen kunnen nemen. Zo mogelijk alleen in regio(‘s) waar sprake is van stijging van het aantal besmettingen. Ook moet het mogelijk te zijn per leeftijdsgroep of bedrijfssector te kijken. Dit dashboard zou fijnmaziger zijn dan een ‘stoplichtensysteem’ dat de overheid in Wales toepast. Van rood via oranje naar groen worden daar maatregelen afgeschaald en advies gegeven over wat wel en niet raadzaam is.

Het corona-monitoringssysteem was gisteren onderwerp van gesprek tussen de meest betrokken ministers, deskundigen en premier Rutte. Vandaag komt het Outbreak Management Team (OMT) bijeen om het kabinet van advies te voorzien op basis waarvan de aangekondigde versoepelingen wel of niet doorgevoerd worden. Dinsdagavond maakt het kabinet haar besluit bekend. Gezien de dalende ontwikkeling in de coronacijfers, lijkt het het erop dat de versoepeling kan doorgaan.

Ondersteuning bron- en contactonderzoek

Afgelopen april werkte kabinet aan de ontwikkeling van tracking- en tracingapps om bron- en contactonderzoek van de GGD’s op grote schaal te kunnen ondersteunen. Een eerste poging om binnen een week tot een dergelijke app te komen, liep op niets uit. Zo stelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat er te weinig bekend was om de geselecteerde apps te beoordelen op hun privacy-impact.

Minister De Jonge maakte daarna bekend dat er een nieuw, breder traject zou volgen om te bekijken welke digitale middelen nuttig kunnen zijn om het testbeleid van GGD’s te ondersteunen. In de loop van mei zou hij uitsluitsel bieden over de uitkomsten van dit traject. Mogelijk is het dashboard-systeem hier een voortvloeisel van.

Diverse experts, waaronder hoogleraar Niels Chavannes, hadden tijdens een briefing van de Tweede Kamer op 22 april al gepleit voor een tracking-tool om op groeps- of wijkniveau de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen in kaart te brengen. Dit zou op onder meer privacy-gebied veel minder vergaand zijn en toch de mogelijkheid geven om zeer snel te sturen op mogelijke nieuwe virushaarden.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen