Digitale keuzehulp belangrijk hulpmiddel bij Samen Beslissen

do 9 september 2021 - 09:45
Arts-patient-informatie-gesprek
Digitalisering
Nieuws

Het Bernhoven ziekenhuis (Uden) legt tijdens de deelname aan de afgelopen maandag begonnen campagne ‘Samen beslissen’ de nadruk op het gebruik van de digitale keuzehulp. Ruim vijf jaar geleden startte Bernhoven al met het concept ‘Samen Beslissen’. Vandaag start een nieuwe landelijke campagne op radio, tv, krant en social media om zorgverleners én patiënten te wijzen op het belang van gezamenlijke besluiten van patiënt en arts over een behandeling.

Terugkerend kernwoord in de campagne is ‘Hallo’. Met ‘hallo’ starten de meeste ontmoetingen en gesprekken. Hallo dokter, hallo patiënt. Er wordt landelijk opnieuw aandacht gevraagd voor het belang van het voeren van het goede gesprek. Dat is namelijk nodig om samen beslissen tot een behandeling die past bij wat voor de patiënt belangrijk is in het leven.

Digitale keuzehulp

Bij elk patiëntencontact hebben de zorgverleners van Bernhoven aandacht voor Samen Beslissen. Hiervoor zet het ziekenhuis verschillende hulpmiddelen in bij het voeren van gesprekken over een behandeling. Een ervan is de keuzehulp. Bernhoven gebruikt er meer dan 30 van. Een keuzehulp is een digitaal hulpmiddel dat aan de hand van een aantal vragen patiënt en arts inzicht geeft in de persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt. Op basis van de antwoorden kan een keuze voor een behandeling worden gemaakt die past bij de specifieke situatie van de patiënt.

De nieuwe campagne borduurt voort op wat er al is ontwikkeld en bouwt dit verder uit. Nieuw is dat nu niet alleen in de ziekenhuizen aandacht wordt gevraagd voor Samen Beslissen. De campagne richt zich nu ook nadrukkelijk op andere zorgverleners, zoals fysiotherapeut, tandarts of huisarts.

Aandacht voor samen beslissen

In de landelijke campagne werken onder meer de Nederlandse Patiëntenfederatie en de Federatie van Medisch Specialisten samen met het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ieder ziekenhuis gaat het komende ander halfjaar op eigen wijze aandacht besteden aan Samen beslissen.

Over keuzehulpen heeft ICT&health in haar fysieke uitgave, editie Nr.4 een achtergrond artikel gepubliceerd. Deze is voor leden ook online te lezen: PROSPECT helpt arts en patiënt bij samen beslissen.

Vast onderdeel zorgproces

NVZ-leden hebben de ambitie om Samen Beslissen vast onderdeel van het zorgproces te maken, zo liet de koepelorganisatie voor ziekenhuizen vorige week al weten. 8 op de 10 NVZ-leden heeft hiervoor inmiddels concrete doelstellingen geformuleerd, ongeveer de helft meet bij patiënten de tevredenheid over gezamenlijk besluiten over een behandeling. Dit bleek uit de scan Waardegedreven zorg die de NVZ heeft uitgezet onder haar leden.

Acht op de tien NVZ-leden heeft al doelstellingen geformuleerd om Samen Beslissen vast onderdeel van het zorgproces te maken.

De beste uitkomsten voor de patiënt vormen de kern van Waardegedreven zorg. Dit begint bij het maken van de juiste keuzes in de spreekkamer, zodat de patiënt die zorg krijgt die het beste bij hem of haar past. Om ziekenhuizen en categorale instellingen hierbij te ondersteunen, heeft de NVZ het programma Waardegedreven zorg gestart.

Waardegedreven zorg staat hoog op de agenda bij zorginstellingen. Twee derde van de deelnemers heeft een visie geformuleerd op Waardegedreven zorg. De overige instellingen voeren activiteiten uit om voor Waardegedreven zorg te bevorderen.

Doelstellingen samen beslissen

Veel van die activiteiten zijn gericht op Samen Beslissen. 8 op de 10 instellingen heeft concrete doelstellingen geformuleerd voor Samen Beslissen. De meest gebruikte instrumenten zijn Samen Beslissen op basis van uitkomstinformatie, het gebruik van de 3 goede vragen en gebruik van keuzehulpen. 6 op de 10 instellingen meet ook de tevredenheid van patiënten bij Samen Beslissen. Grootste knelpunt is de benodigde tijdsinvestering.

Uitkomstinformatie is bij een derde van de respondenten vast onderdeel van de verbetercyclus: resultaten worden structureel besproken, hierop worden acties ondernomen en het resultaat wordt geëvalueerd. Structureel gebruik van PROMs (Patient -Reported Outcome Measures) is nog beperkt. Grootste knelpunt dat wordt genoemd, is de benodigde ICT. Vrijwel alle instellingen maken ook gebruik van patiëntervaringen om te leren en verbeteren.

Uitkomstgerichte zorg

Ziekenhuizen en categorale instellingen kunnen gebruik maken van meerdere instrumenten om Samen Beslissen en Leren & verbeteren verder vorm te geven. Zo bevat het Kennisplatform Uitkomstgericht Zorg praktijkvoorbeelden en kunnen instellingen via het platform een hulpvraag indienen voor een coach of ambassadeur. De NVZ participeert in het programma Uitkomstgerichte zorg voor de ontwikkeling van sets voor uitkomstinformatie, en de benodigde ICT om dit te ondersteunen.

De NVZ biedt de leden vanaf 2022 bovendien de mogelijkheid om patiëntervaringen te gaan meten met een generieke vragenlijst, zodat het mogelijk is om de eigen resultaten te vergelijken. In 2022 wordt de scan Waardegedreven zorg opnieuw uitgezet.