ETZ Pioniert met AI-ondersteuning voor patiëntvragen

di 22 augustus 2023 - 12:35
chatgpt
AI
Nieuws

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft een baanbrekende stap gezet in de Europese gezondheidszorg. Als eerste ziekenhuis maakt het namelijk gebruik van Large Language Models (LLM's) om online patiëntvragen te beantwoorden. Hierbij wordt generatieve kunstmatige intelligentie ingezet om zorgverleners te assisteren bij het opstellen van antwoorden. Dr. Jessica Workum, ETZ-intensivist en AI-specialist, benadrukt dat dit innovatieve systeem de administratieve last vermindert en tijdwinst oplevert voor zorgverleners.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) zet als eerste ziekenhuis in Europa grootschalig Large Language Models (LLM's) in om online patiëntenvragen te beantwoorden. Dit slimme gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie is bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij het formuleren van antwoorden op medische vragen, die via het patiëntportaal MijnETZ worden gesteld.

Conceptantwoorden in EPD

Dr. Jessica Workum, ETZ-intensivist en AI-specialist, legt op de website van het ziekenhuis uit dat de inzet van AI-tekstgeneratie de administratieve belasting aanzienlijk kan verlichten. Met de groeiende stroom van meer dan duizend wekelijkse patiëntenvragen in het ziekenhuis, wordt verwacht dat deze technologie de zorgverleners aanzienlijk zal ontlasten. Generatieve AI zal automatisch conceptantwoorden opstellen en deze in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) klaarzetten. Zorgverleners hoeven enkel de berichten te controleren en eventueel aan te passen zodat kostbare tijd wordt bespaard.

Conceptreacties op patiëntvragen

Deze opmerkelijke ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen EPD-leverancier Epic en Nederlandse Epic-ziekenhuizen. Terwijl Amerikaanse ziekenhuizen al experimenteren met Large Language Models, neemt het ETZ nu dus in Europa het voortouw. Dit project legt de basis om deze technologie uit te rollen naar alle andere Epic-ziekenhuizen in Nederland. De proefperiode in het ETZ duurt drie maanden en vindt plaats in een veilige testomgeving van het EPD, waarin de gegenereerde berichten door mensen worden beoordeeld en verbeterd.

Dr. Mandy Aalderink, EPD Architect in het ETZ, legt uit dat de proef momenteel gericht is op automatische conceptreacties op patiëntberichten. Ze benadrukt dat artsen altijd de vrijheid hebben om de gegenereerde berichten aan te passen voordat ze worden verzonden. Dr. Workum voegt eraan toe dat deze functionaliteit naar verwachting binnenkort verantwoord in de productieomgeving kan worden geïmplementeerd, dankzij de voortgang die wordt geboekt tijdens de pilotfase.

Naast het beantwoorden van patiëntvragen biedt generatieve AI in het EPD talloze andere mogelijkheden, zoals het genereren van medische samenvattingen van patiëntendossiers en het automatisch opstellen van concept patiëntbrieven. Deze technologische vooruitgang kan een waardevolle bijdrage leveren aan het stroomlijnen van administratieve processen en het vrijmaken van tijd voor zorgverleners zodat zij zich kunnen concentreren op directe patiëntenzorg.

AI in zorgsector & facts  

Large Language models, die nu bij ETZ dus al zo slim worden ingezet, ontwikkelen zich niet evolutionair maar grijpen razendsnel om zich heen. In het bedrijfsleven, bij juristen, op krantenredacties maar ook bij ICT-bedrijven worden ChatGPT en tal van andere LLM’s steeds vaker in werkprocessen ingebouwd en zit een speciale versie vaak gewoon al dagelijks live op het computerscherm van medewerkers mee te denken en te werken; bijvoorbeeld bij het maken van code of teksten.  

Ook in de zorgsector wordt deze slimme technologie met graagte, officieel en officieus, omarmd. Simpelweg omdat het, als het met kennis van zaken wordt ingezet, werkprocessen kan versnellen én verbeteren. Sinds Med-Palm 2, een ander LLM, een ruime voldoende wist te halen voor een officieel doktersexamen in de VS, gebruiken bijvoorbeeld steeds meer artsen dergelijke chatbots om hun kennis te verrijken of om hun diagnose nog eens te checken. Ander recent belangrijk nieuws rond LLM’s is dat een Israëlisch ziekenhuis een uitgebreide versie van ChatGPT officieel heeft ingebouwd in het triageproces dat nu volgens betrokkenen aanzienlijk efficiënter is geworden.