Europese lening Isala voor modernisering, e-health

do 31 januari 2019 - 07:56
ondertekening-overeenkomst-eib-en-isala-29012019
Digitalisering
Nieuws

Het Zwolse Isala krijgt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Met het geld wil het ziekenhuis de komende jaren de zorg in de eigen regio waarborgen en verder doorontwikkelen, aldus bestuursvoorzitter Rob Dillmann.

Het bedrag wordt onder meer besteed aan nieuwbouw op de ziekenhuislocatie in Meppel en meer e-health toepassingen in de zorg. “Daarnaast gaan wij ons nieuwe elektronisch patiëntendossier verder ontwikkelen en onze bestaande gebouwen toekomstbestendig maken”, stelt Dillman. “Nu deze lening een feit is, kunnen wij de komende jaren duurzame zorg in de regio waarborgen en verder ontwikkelen. Belangrijk in een tijd, waarin wij steeds ouder worden en meer mensen zorg nodig hebben.”

Introductie e-health toepassingen

De afgelopen jaren heeft het ziekenhuis al een reeks e-health toepassingen geïntroduceerd, zoals patiëntenapps voor een beter voedingspatroon en beter bewegen of het monitoren van problematische zwangerschappen. Verder biedt het ziekenhuis al ruim 10 jaar thuismonitoring voor zwangere vrouwen. Telemonitoring voor COPD-patiënten en gaming tegen pre-operatiestress is van wat meer recente datum.

Isala is naar eigen zeggen één van de eerste top klinische ziekenhuizen in Nederland dat in aanmerking komt voor een lening van de EIB.  Roel Venema, lid Raad van Bestuur, stelt ook dat het om verreweg het grootste bedrag gaat. Wat de lening volgens hem verder speciaal maakt, is de samenwerking met de bestaande financiers van Isala: het eigen bankenconsortium (Rabobank, ABN-AMRO en BNG), het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ) en het eigen Medisch Specialistisch Bedrijf Isala.”

Met de tijd meegaan

“De gezondheidszorg staat nooit stil”, zo wordt  EIB-president Werner Hoyer in een persbericht van Isala geciteerd. “Ziekenhuizen zullen moeten blijven investeren om met hun tijd mee te gaan. Goede gezondheidszorg is een van de redenen waarom Nederland zo’n hoge levensverwachting heeft. De Europese Investeringsbank, wiens doelstelling het is om mensenlevens in heel Europa te verbeteren, is blij dit project te kunnen steunen.” Venema en Dillmann noemen het verantwoord om 150 miljoen euro extra te lenen. “‘Absoluut. Aan deze lening ligt een uitgebreide businesscase ten grondslag. Het is een verantwoorde investering. Voordeel van een lening bij de EIB is dat de voorwaarden bijzonder gunstig zijn, zoals een langere looptijd, veel flexibiliteit en een relatief lage rente.”

Moderniseren zorg

Volgens EU-Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis laat de investering in het Isala Ziekenhuis zien hoe het Junckerplan een rol speelt bij het verbeteren van de zorgkwaliteit en behandelingen voor patiënten, door het moderniseren van de zorg met eersteklas machines, e-health-diensten en nieuwe technologieën. “Ik hoop in de nabije toekomst nog meer Junckerplanprojecten te zien die investeren in zorg en de promotie van zorg, met het oog op het gezonder maken van Europese burgers.”

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Vorig jaar verstrekte de EIB zo'n 2,18 miljard euro voor projecten in Nederland.

De EIB-lening aan Isala valt onder het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de hoofdpijler van het Investeringsplan voor Europa, ook wel het ‘Juncker Plan’ genoemd. Het doel van dit Investeringsplan is de Europese investeringen aan te zwengelen om groei en banen te creëren. Dat gebeurt door bestaande en nieuwe financiële middelen beter te benutten, investeringsbelemmeringen weg te nemen en aan investeringsprojecten technische ondersteuning en zichtbaarheid te verlenen.

Europese subsidie Isala

Het Isala Hartcentrum kreeg eind vorig jaar met een aantal partners bijna twee miljoen euro subsidie via Interreg Noord West Europa (NWE) om het concept ziekenhuiszorg thuis verder door te ontwikkelen, zowel in Nederland als in andere West-Europese landen. Interreg Noord West Europa (NWE) is een Europees programma dat de economische ontwikkeling in de regio wil stimuleren door samenwerking. De Europese subsidie van Interreg NWE moet het Isala Hartcentrum – en partners – ondersteunen bij het ontwikkelen van het concept ziekenhuiszorg thuis. Isala Hartcentrum startte hier al mee in 2005 voor patiënten met hartfalen onder de naam Chance@home.