Factsheets AWIZ helpen bij keuze en implementatie van zorgtechnologie

27 oktober 2023
senior woman with on laptop resting at home
Technologie
Nieuws

De zorgorganisaties van Anders Werken in de Zorg (AWIZ) West-Brabant en Vilans hebben twaalf (tussen)rapportages en factsheets gepubliceerd over hoe verschillende zortechnologieën het werk van zorgprofessionals in de praktijk kan verbeteren. Doel van deze publicaties is het verlagen van de drempels voor zorginstellingen om met deze technologieën aan de slag te gaan.

Het landelijke programma Anders Werken in de Zorg (AWIZ) heeft als doelstelling om met minder tijd en inspanning toch goede zorg en een fijne werkomgeving te kunnen blijven leveren. Daarbij is meer zelfredzaamheid voor ouderen, door het implementeren en gebruiken van (zorg)technologieën, een belangrijk uitgangspunt.

"Om dit doel te behalen testen we open en transparant in verschillende regio’s verschillende zorgtechnologieën. Dat doen we aan de hand van het honingraatmodel. Dat betekent dat we rekening houden met hoe ver in het implementatieproces een bepaalde technologie bij een organisatie is. Of het testen in de intramurale setting plaatsvindt of in de thuiszorg en op welke schaal een innovatie wordt ingevoerd", zegt Maud van Riel, Regionaal Programmamanager West-Brabant van AWIZ.

Hulp bij zorgtechnologie keuze

Er zijn natuurlijk heel wat zorgtechnologieën op de markt beschikbaar. De kunst is om de juiste technologieën te selecteren. Oplossingen die getest en bewezen effectief zijn, maar ook passen bij de wensen en eisen van zowel de zorgorganisatie als de patiënten en cliënten. Om zorgorganisaties daarbij te ondersteunen heeft AWIZ dus een aantal (tussen)rapportages en factsheets gepubliceerd die per zorgtechnologie inzicht geven in de implementatie, het gebruik en ervaringen.

Daarnaast worden in deze onderzoeken en factsheets niet alleen de voordelen van bepaalde technologieën besproken, maar zeker ook wat er beter kan. Zo ondersteunen deze documenten zorgorganisaties bij het maken van de juiste afwegingen en beslissingen bij het kiezen voor een of meerdere zorgtechnologieën.

"Je ziet dat door deze aanpak een mooie beweging op gang is gekomen. Steeds meer zorgorganisaties in verschillende regio’s melden zich aan bij AWIZ om ook samen te versnellen in de opschaling van arbeidsbesparende zorgtechnologie en het vergroten van zelfredzaamheid", aldus Vilans-onderzoeker Henk Herman.

Twaalf factsheets en rapportages

Op dit moment heeft AWIZ samen met Vilans dus twaalf factsheets en (tussen)rapportages online gepubliceerd. Daarin worden diverse zorgtechnolgieën belicht, waaronder de heupairbag, het exoskelet, de bedsensor en medicijndispenser. Alle factsheets en (tussen)rapportages zijn op deze webpagina gedownload worden.

Anders werken in de Zorg is een initiatief van ouderenzorgorganisatie tanteLouise dat in 2019 gestart is. Intussen is deze beweging doorgegoeid naar een landelijk programma met meer dan 100 deelnemende organisaties in negen regio’s. Het programma wordt ondersteund door brancheorganisatie Actiz en het ministerie van VWS.