FMS wil kwaliteitsregistratie in zorg

15 februari 2019
Quality control.
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Volgens de Federatie zijn kwaliteitsregistraties van cruciaal belang omdat ze zorgprofessionals voorzien van informatie waarmee zij de patiëntveiligheid kunnen verbeteren en ze bijdragen aan het verbeteren van het goede gesprek met de patiënt in de spreekkamer. Ook dragen zij bij aan het vormgeven van uitkomstinformatie (resultaten van een behandeling).

Het Zorginstituut meldde vorig jaar al dat het meer uitkomstinformatie beschikbaar wil krijgen. Het streefdoel is om dit in 2022 voor 50 procent van de ziektelast in Nederland te hebben. Het gaat om de 52 meest voorkomende aandoeningen.

Registratie voor uitkomstinformatie

De kwaliteitsregistraties bieden gegevens van patiënten met dezelfde aandoening of behandeling, en dus meer inzicht in het zorgproces en hoe dit verbeterd kan worden. Deze informatie is niet alleen voor zorgprofessionals van belang, maar geeft ook keuze-informatie voor de patiënt. Bovendien zijn door de registraties vergelijkingen tussen ziekenhuizen mogelijk, en met deze informatie kan de kwaliteit van handelen en de patiëntveiligheid worden geoptimaliseerd.

De kwaliteitsregistraties bieden de nodige gegevens voor de totstandkoming van uitkomstinformatie. Dit zijn de resultaten van een behandeling die worden bijgehouden door medisch specialisten, zoals het aantal geslaagde behandelingen of het aantal complicaties.

In het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg is afgesproken dat in 2022 vijftig procent van de aandoeningen - die bij elkaar verantwoordelijk zijn voor het meeste gezondheidsverlies in Nederland, bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten - in uitkomstinformatie is voorzien. De Federatie schrijft in de brief dat structurele bekostiging van kwaliteitsregistraties dan wel noodzakelijk is.

Evenwichtige discussie

De kwaliteitsregistraties bieden naast verbeterinformatie voor de zorgprofessional en keuze-informatie voor de patiënt op de langere termijn mogelijk ook informatie voor het contracteren van zorg op basis van uitkomsten.

De Federatie is van mening dat er bij het contracteren van zorg ook rekening gehouden moet worden met de kwaliteit van de stappen in het gehele zorgproces: het samen beslissen in de spreekkamer omtrent de beschikbare opties, de medisch-inhoudelijke uitvoering van het behandeltraject, en ook het ‘medisch-technische resultaat’ spelen een rol.

“Onze gezondheidszorg is gebaat bij een evenwichtige discussie over contracteren op basis van uitkomsten, gebaseerd op feiten en goed onderzoek, en met als uitgangspunt de zorg ook verder te doen verbeteren en patiëntveiligheid te waarborgen” zo schrijft de Federatie in de brief.