Grote belangstelling voor start ‘Veilig Mailen in de zorg’

15 oktober 2018
female doctor using her laptop computer
Privacy
Nieuws

Als onderdeel van het project ‘Veilige Mail’ van het Informatieberaad Zorg werken patiënten, zorgaanbieders, leveranciers en experts uit de zorg aan een veldnorm voor veilige e-mail. Het traject startte op 10 oktober 2018 met een druk bezochte bijeenkomst.

De bijeenkomst was de kick-off voor een traject waarin veiligheidseisen worden vastgelegd,  voor e-mail met daarin persoonlijk gezondheidsgegevens. Het doel van de bijeenkomst was om te inventariseren welke partijen belangstelling hebben om mee te denken en te schrijven over hoe de norm eruit moet komen te zien zien. De veldnorm wordt onder regie van NEN vastgelegd.

Informatieberaad en NEN blij met breed draagvlak

Het Informatieberaad Zorg en NEN konden zich als organisatoren van de bijeenkomst verheugen op een groot aantal deelnemers uit het zorgveld. Vertegenwoordigers van onder meer patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en ICT-leveranciers van veilige mail oplossingen namen deel. Allen benadrukten het belang van veilige mail en spraken de wil uit om mee te gaan werken aan de veldnorm voor veilige mail.

Inspirerende verhalen

Onder andere inspirerende verhalen van Theo Hooghiemstra, de voorzitter van de NEN-werkgroep Veilige Mail, Ludwig Oberendorff van het Forum voor Standaardisatie en Shirin Golyardi van NEN, zorgden voor veel enthousiasme voor deelname aan de werkgroep die op 1 november 2018 begint en in februari haar werk afrondt. Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!