Theo Hooghiemstra

Expert-bestuurder - MedMij

Al vanaf het begin van ICT&health sympathiseer ik met het doel om lezers zo goed mogelijk te informeren en een podium te bieden voor actuele vraagstukken rond digitale zorg. Vanuit mijn kennis, ervaring en netwerk in de zorg, als bestuurskundige, gezondheidsjurist, adviseur, bestuurder en wetenschapper draag ik daar graag aan bij. In het bijzonder vanuit het perspectief van zelfbeschikking voor personen om over hun gezondheidsgegevens te kunnen beschikken.

Gezondheidsgegevens komen steeds meer buiten de medische sfeer, bij machtige bedrijven en overheden. Dat vergt een vorm van tegenmacht voor personen die zelf over hun gezondheidsgegevens (willen) beschikken. Ik help graag mee die tegenmacht te organiseren en de lezer van ICT&health daarover te informeren.

Als expert-bestuurder van MedMij informeer ik u graag over actuele ontwikkelingen rondom MedMij. Als expert op het gebied van strategische en juridische aspecten van de zorg deel ik met u graag inzichten, visies en de laatste stand van zaken. Ook neem ik graag deel aan debatten hierover.

Mijn expertise in 10 sleutelbegrippen:
strategisch, juridisch, gezondheidsrecht, gegevensbeschermingsrecht, bestuurskunde, informationele zelfbeschikking, identiteits-management, PGO’s/MedMij, governance, toezicht.