Herstel economie na COVID-19 sneller dankzij digitalisering

vr 1 mei 2020 - 09:37
Digitalisering-Laptop
Digitalisering
Nieuws

De adoptiegraad van digitale technologieën ligt in Nederland boven het gemiddelde van de EU en de VS. Dat meldt de European Investment Bank Investment Survey (EIBIS) in haar meest recente rapport. Digitalisering en digitale technologieën spelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie momenteel een belangrijke rol bij het in stand houden van het dagelijks leven en sociale activiteiten.

Dat wordt zo mogelijk nog belangrijker wanneer straks, na de pandemie, begonnen kan worden met het herstel van de dagelijkse samenleving, industrie en bedrijfsactiviteiten, zo stelt het EIBIS-rapport. De huidige versnelling van de uitrol en adoptie van digitale technologieën en digitalisering kan uiteindelijk het kantelpunt voor dat herstel worden, zo stelt het onderzoek.

Feit is dat de huidige coronacrisis ertoe geleid heeft dat de digitalisering in de zorg fors versneld wordt. De afgelopen weken zijn daarvan al diverse voorbeelden hier de revue gepasseerd. Voorbeelden uit zo ongeveer alle takken van de zorg; GGZ, ziekenhuiszorg, ouderenzorg etc. Extra bewijs dat Nederland tot de koplopers behoort als het gaat om de adoptie en uitrol van digitale technologieën.

Nederland digitalisering koploper

Het EIBIS-rapport (pdf-link) analyseert investeringen in, en adoptie van, digitale technologieën door bedrijven in de EU en de VS. Landen zijn gerangschikt in vier niveaus, op basis van de zogenoemde Digitalization Index-score; koplopers, sterk, gematigd en bescheiden. Nederland is, samen met Denemarken, Tsjechië en Finland, een van de vier koplopers. Deze landen lopen op het gebied van digitalisering zelfs vooruit op de VS.

Ons land scoort bijzonder hoog op het gebied van digitale intensiteit en digitale infrastructuur. De zogenoemde digital intensity score is afhankelijk van hoe een bedrijf ten minste een van de digitale technologieën in een deel van zijn bedrijf heeft geïmplementeerd. In Nederland ligt de digitale adoptiegraad in alle sectoren boven het Europese gemiddelde.

Het nieuwe digitale tijdperk

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van Cisco en een CBS-onderzoek los van elkaar dat Nederland digitaal klaar is voor de toekomst. Consumenten in Nederland lopen vaak voorop bij het omarmen van nieuwe digitale toepassingen. Dat is niet nieuw. Nederlanders staan door het bot genomen al tientallen jaren bekend als zogenoemde early adopters.

De digitalisering van openbare diensten in ons land behoort tot de meest geavanceerde in de EU. Nederland is bovendien het dichtst bekabelde land van Europa. Dit zijn allemaal factoren die de ambities van Nederland versterken om de digitale leider van Europa te worden.

Betere bedrijfsprestaties door digitalisering

Het EIBIS-rapport levert bewijs over betere prestaties van digitale bedrijven in vergelijking met niet-digitale bedrijven. Digitale bedrijven hebben doorgaans een hogere productiviteit en betere managementpraktijken dan niet-digitale bedrijven. Digitale bedrijven zijn ook vaak innovatiever, groeien sneller en creëren beter betaalde banen.

Het rapport stelt dat bedrijven die digitale technologieën hebben geïmplementeerd, een groter deel van hun investeringsactiviteiten aan R&D besteden. Opvallend is wel dat het rapport ook concludeert dat digitale bedrijven niet méér investeren in software, data, IT-netwerken en website-activiteiten.

De EIB-groepsenquête over investeringen en investeringsfinanciering wordt onder ongeveer 13.500 bedrijven gehouden. De enquête verzamelt gegevens over bedrijfskenmerken en prestaties, investeringsactiviteiten uit het verleden, toekomstplannen, financieringsbronnen, financieringsproblemen en andere uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd.