Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

IJsselland Ziekenhuis behaalt VIPP-doelen A2 en A3

Het IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan de IJssel) heeft de doelstellingen A2 en A3 uit het digitale stimuleringsprogramma VIPP gehaald. Dat blijkt uit een onafhankelijke audit. Het gaat om het deel ‘Patiënt & Informatie’. Het betekent onder meer dat patiënten van het IJsselland meer zaken kunnen regelen via het patiëntportaal Mijn IJsselland. Zo’n 30 procent van de patiënten van het ziekenhuis logt maandelijks in.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

VIPP is bedoeld voor ziekenhuizen, om te voldoen aan wetgeving die stelt dat uiterlijk in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang moeten hebben tot hun medische gegevens (Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg). Daarnaast wil de overheid digitale gegevensuitwisseling in de zorg vanaf 2021 gaan verplichten. Hier wordt door VWS met betrokken partijen in 13 pilotprojecten (zoals informatie-overdracht tussen ambulance en SEH) al aan gewerkt. Dit alles moet ervoor zorgen dat de patiënt meer inzicht krijgt in en regie over het eigen zorgproces.

Deelnemers aan VIPP A3 moeten drie van vijf subdoelstellingen realiseren (zie ook dit nieuwsbericht over de subdoelstellingen). Het behalen van de audit betekent volgens het IJsselland onder andere dat het ziekenhuis een vereiste set aan medische gegevens toegankelijk kan maken voor patiënten via Mijn IJsselland. Zo vindt de patiënt in het portaal informatie over onder andere contactgegevens, diagnoses, medicatie, poli(klinische) contacten, labuitslagen en de verrichtingen die zijn uitgevoerd. Uit de audit blijkt verder dat op dit moment zo’n 30 procent van de patiënten Mijn IJsselland raadpleegt. Omgerekend loggen er maandelijks gemiddeld 5800 patiënten in.

Online regelen ziekenhuiszaken

Het IJsselland stelt patiënten aan te sporen om hun ziekenhuisgerelateerde zaken online via Mijn IJsselland te regelen. Zo is het voor patiënten mogelijk om vragenlijsten via Mijn IJsselland in te vullen, zodat ze hiervoor niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. Via het portaal kunnen patiënten de pre-operatieve vragenlijst invullen, deze vragenlijst dient ingevuld te worden voorafgaand aan een operatie. Daarnaast is het op de polikliniek gynaecologie mogelijk om via Mijn IJsselland een mictiedagboek (plasdagboek) bij te houden.

In de toekomst worden meer vragenlijsten toegevoegd worden, zodat steeds meer zaken online via Mijn IJsselland geregeld kunnen worden. Verder kunnen patiënten via Mijn IJsselland, NAW-gegevens actualiseren en afspraken maken na verwijzing door de huisarts.

Vooruitgang met VIPP, patiëntportaal

Begin september kwam e-health instituut Nictiz met de jaarlijkse update over het aantal ziekenhuizen met een patiëntportaal. Dat zijn er nu 60 van de 73. In het eerstkomende nummer van ICT&health, dat rond 20 oktober verschijnt, gaan Nictiz en ziekenhuiskoepel NVZ dieper in op de vooruitgang die onder meer dankzij VIPP met patiëntportalen is geboekt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen