Kort zorgnieuws: VR-proef IJsselland; DVZA KPN Health; Bestuurswisselingen, en meer

16 september 2022
Female journalist at press conference, writing notes, holding mi
Bestuur
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een virtual reality proef in het IJsselland Ziekenhuis, het DVZA Medmij label van KPN Health en de scan-straat voor kleine proefdieren in het UMCG. Verder ook nog aandacht voor twee nieuwe directieleden bij KNOV en de vertrekkende bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis.

VR proef bij Wond Expertise Centrum

Bij het Wond Expertise Centrum van het IJsselland Ziekenhuis is een proef gestart om patiënten tijdens een behandeling 'af te leiden' met virtual reality. Bepaalde patiënten krijgen tussen 12 en 30 september tijdens een behandeling een VR-bril waarin rustgevende filmpjes getoond worden. In eerdere onderzoeken is al aangetoond dat het inzetten van deze technologie ervoor zorgt dat patiënten minder last hebben van pijn, angst en stress tijdens een behandeling.

De proef bij het Wond Expertise Centrum is onderdeel van de afstudeeropdracht van Annemarie Nederveen, student hbo verpleegkunde. Voor de proef is in het ziekenhuis een werkgroep opgericht. "Met de VR bril streven we naar meer comfort bij wondbehandeling tijdens de wondzorg. Na afloop van de behandeling, waarbij de patiënt de VR bril kan dragen, vragen we iedere patiënt om een vragenlijst in te vullen", vertelt Annemarie.

DVZA Medmij label KPN Health

KPN Health heeft onlangs het Medmij label voor DVZA (Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein) ontvangen. Dit betekent dat in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar komen voor patiënten die een PGO gebruiken. De kwalificatie van KPN Health heeft betrekking op gegevensdienst 51; Documenten.

KPN DVZA is één van de diensten van KPN Health Exchange – een platformdienst van KPN Health. Via dat platform wordt zorginformatie toegankelijk gemaakt. Daarnaast faciliteert het platform een veilige en gestandaardiseerde manier de gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten.

Scan-straat voor kleine proefdieren

In de proefdierfaciliteit van het UMCG beschikt over een scan-straat voor kleine dieren, de Groningen Small Animal Imaging faciliteit (GronSAI). Hier zijn alle mogelijke beeldvormende technieken voor kleine dieren bijeengebracht. Door de introductie van nieuwe technieken zijn minder proefdieren nodig voor onderzoek. Daarnaast wordt ook het welzijn van deze dieren verbeterd.

De nieuwe onderzoeksfaciliteit maakt het mogelijk om één dier tijdens één narcose op meerdere manieren in beeld te brengen. "Waar met bijvoorbeeld MRI de anatomie en functie van hersenen bestudeerd kunnen worden, brengt CT vooral afwijkingen in weefsels in beeld en kan met PET de functie van weefsel bestudeerd worden", aldus het GronSAI.

Nieuwe directieleden KNOV

Deze week (12 september) zijn Job Paulus als waarnemend directeur en Rosanne van der Sterre als waarnemend chef verloskundige gestart bij de KNOV. Zij volgen Boukje Clason en Franka Cadée op die deze functies de afgelopen negen maanden waargenomen hebben.

Gelijktijdig met de start van de twee nieuwe directieleden is ook het nieuwe bestuur van start gegaan. "Samen gaan zij hun ideeën en ambities voor de komende periode omzetten in prioriteiten en acties", aldus KNOV.

Bestuursvoorzitter Martini stopt

Per 1 december maakt de bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis, André Postema, de overstap van het Groningse ziekenhuis naar Zuyd Hogeschool in Limburg. Postema is tot dit besluit gekomen omdat hij graag terug wil naar het onderwijs en weer bij zijn gezin in Maastricht wil wonen.

"Het ziekenhuis en alle daaraan verbonden collega’s en relaties hebben mij iedere dag geïnspireerd, uitgedaagd, gesteund. Ik heb het Martini Ziekenhuis eerder het meest mensgerichte ziekenhuis van Nederland genoemd. En dan ook nog eens nuchter, eerlijk, hard werkend, alles voor de patiënt en diens naasten. De afgelopen jaren heb ik de gedrevenheid en veerkracht van #teammartini gezien en bovenal het vakmanschap en de uitstekende kwaliteit van zorg", aldus de vertrekkende bestuursvoorzitter.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit digitaal zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.