KPN breidt cardiozorg-op-afstand uit via samenwerking met Vital10

24 november 2017
Nieuws

KPN breidt zijn activiteiten op het gebied van zorg-op-afstand uit via een samenwerking met Vital10. De combinatie van beveiligde zorgverbindingen van KPN en de expertise van Vital10 moet het mogelijk maken voor hartpatiënten om vanaf januari 2018 op afstand begeleiding te krijgen van een cardioloog voor beter en snellere hulp. KPN is op zorggebied al langer bezig met begeleiding op afstand van hartpatiënten. Zo investeerde het in het Duitse Personal MedSystems, ontwikkelaar van de nu samen met Vital10 toegepaste CardioSecur.

De samenwerking past in het streven van beide partijen om met innovatieve ICT de kwaliteit van de zorg te verbeteren tegen lagere kosten en met meer regie voor de patiënt. Op het gebied van monitoren op afstand biedt KPN al langer een dienst waarmee patiënten thuis zelf een ECG kunnen maken, om die te delen met zorgprofessionals. Dit spaart reistijd voor patiënten en tijd voor zorgprofessionals, die anders opgaat aan bijvoorbeeld routinecontroles. Ruim 2.200 huisartsen gebruiken deze dienst al, waarmee op jaarbasis ongeveer 14.000 ECG’s gemaakt worden.

Meting met CardioSecur

De huisarts maakt met de nieuwe dienst een ECG-meting met behulp van CardioSecur  – een mobiel ECG systeem, waar KPN Ventures eerder dit jaar in heeft geïnvesteerd . De cardioloog kijkt op afstand mee en helpt de huisarts in het stellen van de juiste diagnose door een ECG beoordeling op afstand. Door daarnaast in virtueel overleg te treden met de cardioloog krijgt de huisarts extra mogelijkheden om de juiste diagnose te stellen. De patiënt krijgt hierdoor sneller een diagnose en hoeft niet naar de cardioloog voor een ECG. Huisarts en praktijkondersteuners krijgen een training op locatie met uitleg over het ECG, de software en de communicatie met de cardioloog. De cardiologen kijken op afstand mee en zijn 24 uur per dag zeven dagen in de week beschikbaar. Hierdoor is sneller een diagnose beschikbaar wat zorgt voor een effectiever en beter behandeltraject. Behalve beoordelingen van ECG’s kan de huisarts de cardioloog ook verzoeken om hem op afstand te helpen bij diagnose en behandeling.

Snellere diagnoses, meer gemak

“Als toonaangevende Nederlandse ICT-provider werken wij samen met zorginstellingen om te digitaliseren. Met slimme en veilige ICT oplossingen kunnen we samen met zorginstellingen de kwaliteit van de zorg verbeteren, de kosten van zorg in toom houden en, heel belangrijk, patiënten meer grip geven op hun eigen gezondheid,” aldus Kees Donkervoort, Directeur KPN Health en voormalig bestuursvoorzitter van het Fries MCL. “De samenwerking met Vital10 is een mooi voorbeeld van hoe we samen met zorgaanbieders de mogelijkheden van diagnostiek op afstand uit kunnen breiden met als resultaat snellere diagnoses en meer gemak voor patiënt en arts’. “Vital10 heeft als missie om de zorg dichter bij de patiënt te brengen met behulp van innovatieve technologie ofwel de dokter in je broekzak,” zegt Sabine Pinedo, Medisch Directeur van Vital10 in een persbericht van KPN. “KPN is een betrouwbare partner, die de zorg met kennis van techniek en communicatie beter kan maken en zorg kan dragen voor het veilig uitwisselen en opslaan van medische gegevens. Door de komende jaren nog intensiever samen te werken hopen KPN en Vital10 nog meer innovaties naar de markt te brengen.

Vanaf 2018 beschikbaar

De dienst wordt aangeboden door E-Zorg – 100 procent dochteronderneming van KPN – leverancier van veilige zorgverbindingen en diagnostiek op afstand. Huisartsen kunnen zich voor de dienst aanmelden vanaf 1 december 2017. De nieuwe dienstverlening is vanaf begin 2018 beschikbaar voor alle huisartsen in Nederland. KPN levert verder onder meer de beveiligde IM-dienst Zorg Messenger en biedt al enkele jaren beveiligde zorgcommunicatie voor huisartsen en andere medische professionals via de KPN Zorg Cloud. KPN Zorg Messenger biedt behalve veilig mailen en chatten sinds kort de mogelijkheid om videogesprekken te voeren of te starten vanuit een chat. Zorgmessenger kan gebruikt worden via een smartphone, tablet of pc. Zorgverleners kunnen collega’s of hun patiënten / cliënten uitnodigen voor een live gesprek met beelden.

Belangrijke speler worden in zorgsector

KPN heeft naar eigen zeggen de ambitie om vanuit de eigen basisexpertise een belangrijke speler te worden in de zorgsector. KPN Ventures, de investeringstak van de Nederlandse vast en mobiele operator, investeerde afgelopen januari in Personal Medsystems, een Duitse leverancier van diensten voor hartmonitoring. Het zelf monitoren van lichaamsfuncties wordt steeds belangrijker, zowel voor preventieve doeleinden als om behandeling van gediagnosticeerde patiënten te verbeteren. Personal MedSystems levert daarvoor CardioSecur, een smartphone-gebaseerd ECG-device dat direct feedback geeft of mogelijke symptomen van hartfalen wanneer en waar deze voorkomen. Gebruikers krijgen ook een advies wat zij vervolgens kunnen doen. KPN stelde destijds er over te denken de technologie ook in Nederland uit te brengen. KPN Ventures investeerde enkele maanden later, in april 2017, in Sensara, een Rotterdamse ontwikkelaar van een intelligent alarmeringssysteem voor preventieve ouderenzorg. Sensara combineert slimme sensoren met intelligente zelflerende software die continu in huis of in een zorginstelling het dagelijkse activiteitenpatroon registreren, zorgverleners en familieleden attenderen op ongebruikelijke situaties en alarm slaan als er iets mis is. Beide investeringen passen volgens KPN Ventures in de strategie van het investeringsvehikel om te investeren in digitale initiatieven op het gebied van zorg en connected home en is ‘in lijn met de overtuiging van KPN dat innovatieve ICT de zorg aanzienlijk kan verbeteren en de zelfredzaamheid van mensen kan vergroten, ook bij ziekte of ouderdom.’