Lectoraat ‘Technologie voor Gezondheid’ voor toekomstbestendige zorg

6 juni 2023
Maurice-Magnee
Innovatie
Nieuws

Dinsdag 6 juni hield dr. Maurice Magnée zijn intreerede als lector ‘Technologie voor Gezondheid’, met als titel ‘De Toekomst is Nu’. In de zaal van de HAN in Nijmegen, schetste hij op boeiende wijze welke uitdagingen er zijn die met behulp van het lectoraat gepareerd moeten worden om de zorg toekomstbestendig te maken. De noodzaak daartoe is groot.

Volgens Magnée, die ook verbonden is aan het lectoraat Innovatie in de Care kunnen afnemende toegankelijkheid van zorg en toenemende gezondheidsverschillen een negatieve spiraal veroorzaken, waardoor de solidariteit in de samenleving afneemt. In tijden van verandering is solidariteit – naast vertrouwen en perspectief - juist essentieel om belangrijke uitdagingen aan te pakken.

Magnée gelooft dat goed gefundeerd onderzoek de praktijk ondersteunt en bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het is de ambitie van Magnée en het lectoraat om de komende jaren een verschil te maken, niet alleen met partners in de zorg en het bedrijfsleven, maar ook met andere kennisinstellingen die werken aan deze vraagstukken.

Lectoraat 'Technologie voor Gezondheid'

Het lectoraat 'Technologie voor Gezondheid' onderscheidt zich van andere lectoraten gericht op technologie in Nederland door een krachtige regionale infrastructuur in de regio Arnhem-Nijmegen. Samenwerking met zorginstellingen, studenten en bedrijven in de regio is duurzaam en gericht op langdurige innovatie. Het lectoraat heeft een lerende aanpak om iedereen mee te krijgen en werkt naar langjarige perspectieven en stappen voorwaarts.

Magnée vindt het van groot belang te zorgen dat er bij innovatie voor wordt gezorgd dat iedereen er in mee kan, dus ook de zwakkeren in de samenleving. Daarnaast ondervond hij tijdens onderzoeken gedurende de afgelopen jaren dat er veel aandacht ging naar technologie als productinnovatie en veel minder naar de veranderkundige context waarbinnen organisaties pogen de zorg te transformeren.

“Uiteindelijk wil je loskomen van individuele experimenten en met elkaar ook echt grootschalig opschalen. Daarom kiezen we ervoor om de techniek die er al is op te schalen en er voor te zorgen dat mensen er ook mee aan de slag gaan.” Waar het lectoraat ook zijn onderscheidende vermogen laat zien is het gebruik van Virtual Reality (VR). “Ik denk dat we daarmee voorop lopen en landelijk koploper zijn. Zowel in onderwijs en training als ons onderzoek naar VR in de zorg.”

Challenge Lab

Het lectoraat is er ook om vragen van zorginstellingen en bedrijven te beantwoorden. Voor burgers zal dit op termijn ook mogelijk worden. “We willen met het Challenge Lab in samenwerking met regionale partners een platform creëren waar individuele inwoners hun vragen kunnen stellen en waar we oplossingen kunnen ontwikkelen.”

Momenteel richt het lectoraat zich voornamelijk op zorginstellingen en bedrijven die hulp nodig hebben bij het opschalen van zorgtechnologie binnen hun organisaties. Er komen vaak vragen binnen over hoe zij technologie succesvol kunnen implementeren en opschalen na een pilotfase. Het lectoraat kan hierbij ondersteuning bieden.

Aan de andere kant komen er ook bedrijven naar het lectoraat met veelbelovende technologieën of oplossingen die ze graag in een relevante context willen valideren. Deze vragen worden ook bij het lectoraat gesteld. “Daarnaast hebben we aan de HAN het iXperium Health, een innovatielab voor technologie in zorg en welzijn. Dit is een plek waar startups en bedrijven met nieuwe technologieën aan de slag kunnen. Daar worden kleinschalige onderzoeken uitgevoerd om de waarde van de technologie te beoordelen. Zodra er hoopvolle resultaten zijn, kunnen wij als lectoraat de verdere opschaling oppakken”, vervolgt Magnée.