Managers gezondheidszorg vrezen meer hacks

17 augustus 2016
Nieuws

86 procent van de topmanagers uit verticals zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de overheid vrezen voor hacks van hun netwerk. De helft gelooft dat er meer cyberinbreuken zullen plaatsvinden via mobiele devices, terwijl 44 procent vreest dat verdergaande security-maatregelen medewerkers in hun productiviteit zullen beperken. Dat zijn enkele resultaten uit een mondiaal onderzoek uitgevoerd door BlackBerry, dat zich tegenwoordig focust op beveiligde mobiele communicatie.

Volgens het onderzoek blijven veel IT-managers bezorgd over het niveau van kwetsbaarheid van hun netwerken, ondanks de budgetten die besteed worden aan mobiele beveiliging. Er werden 1.000 managers ondervraagd uit zeven landen en in een reeks verticals. Een belangrijke conclusie is dat er een groot gat bestaat tussen de noodzaak die men ziet om mobiele beveiliging vergaand door te voeren tegen cybercriminaliteit en de onwil om een mobiele veiligheidsstrategie door te voeren uit vrees voor een lagere productiviteit van medewerkers.

73 procent van de organisaties waarvan respondenten werden ondervraagd, hebben een mobiele veiligheidsstrategie. Slechts drie procent heeft dit echter doorgevoerd tot het meest diepgaande niveau. Dit is deel vanwege het gedrag van gebruikers van mobiele toepassingen binnen een organisatie. 82 procent van de managers stelt dat mobiele beveiliging op zijn minst enige frustratie veroorzaakt bij werknemers en in potentie de productiviteit beperkt. 44 procent denkt dat dit niet alleen potentieel het geval is maar daadwerkelijk gebeurt.

De vrees voor de gevolgen van een meer stringent mobiel veiligheidsbeleid vertaalt zich in 86 procent respondenten die aangeeft te vrezen dat het veiligheidsniveau  op mobiel gebied in hun organisatie onvoldoende is. De helft denkt dat er als gevolg hiervan meer data- en andere cyberinbreuken zullen plaatsvinden via mobiele devices.

Dit is de keerzijde van het succes van BYOD-beleid – of COPE-beleid (corporate owned, personally enabled). Een kritiek element van succesvol beleid op dit gebied is het verzorgen van een duidelijke scheiding tussen zakelijk en privé gebruik via containerisatie-technologie, aldus BlackBerry. Het is voor managers absoluut noodzakelijk om werknemers duidelijk te maken dat een goed BYOD-beleid inclusief mobiele beveiliging op termijn hen niet hindert in hun werk maar kan zorgen voor een betere productiviteit.

Per sector bekeken, blijkt dat de gezondheidszorg geen extreme uitslagen laat zien ten opzichte van andere verticals als het gaat om zaken zoals mobiel device management of de wijze waarop mobiele beveiliging vaak als beperkend wordt ervaren.

4 van elke 10 organisaties heeft een MDM-strategie, maar veel managers vrezen dat dit onvoldoende is:
 • Financiële dienstverlening: 44 procent
 • Overheid: 52 procent
 • Gezondheidszorg: 37 procent
 • Juridische sector: 54 procent

47 procent gemiddeld gelooft dat hun huidige BYOD-beleid de onderneming kwetsbaar maakt voor digitale risico’s.
 • Financiële dienstverlening: 55 procent
 • gezondheidszorg: 50 procent
 • Overheid: 43 procent
 • Juridische sector: 53 procent

73 procent ziet mobiele security of als beperkend of als een volledige obstructie van mobiel werken.
 • Financiële dienstverlening: 78 procent
 • Gezondheidszorg: 78 procent
 • Overheid: 85 procent
 • Juridische sector: 94 procent

Tegelijk blijkt er veel overeenstemming te zijn dat een sterke mobiele beveiliging grote voordelen heeft, zoals:
 • 67 procent stelt dat hun data veiliger is
 • 64 procent ziet dat de mobiliteit van werknemers verbetert
 • 51 procent merkt dat het aantal veiligheidsinbreuken daalt
 • 50 procent vind het makkelijker om aan regulering te voldoen
 • Verbeterde compliance is een voordeel voor financiële dienstverlening (55%), gezondheidszorg (54%) en IT/computerdiensten (65%).