Marente deelt beeldzorgteam met Roomburgh

13 maart 2023
beeldbellen
Beeldbellen
Nieuws

Een speciaal team van zorgorganisatie Marente verzorgt sinds kort ook beeldzorg aan de cliënten van Roomburgh. Roomburgh is een organisatie met ongeveer 60 cliënten in de thuiszorg. Voor deze kleinere zorgorganisatie is het organisatorisch niet haalbaar om zelf een beeldzorgteam op te tuigen. De samenwerking met het ervaren team van Marente is daarom een ideale oplossing.

Beeldzorg is een prima hulpmiddel om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Zeker nu de vergrijzing de komende jaren toeneemt en de beschikbaarheid van thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen achterblijft. Deze vorm van digitale zorg biedt niet alleen mogelijkheden om met zorgprofessionals contact te leggen, maar biedt ook tal van opties om regelmatiger met naasten contact te maken.

Krapte op arbeidsmarkt  

Thuiszorgorganisatie Roomburgh ziet absoluut de toegevoegde waarde van beeldzorg en is blij dat het gebruik kan maken van het beeldzorgteam van Marente dat al over de nodige jaren ervaring beschikt. Bert Buirma, bestuurder bij Roomburgh vertelt op de website van Marente waarom de zorgorganisatie voor deze bijzondere oplossing gekozen heeft. “Dankzij deze samenwerking kunnen we uiteindelijk meer cliënten zorg bieden met hetzelfde aantal medewerkers. Dit is belangrijk als je kijkt naar de dubbele vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en de steeds complexere zorgvraag.”

Beeldbelteam is praktische oplossing

Beeldzorg is een heel praktische oplossing die laagdrempelig is en tal van andere voordelen heeft. Cliënten ervaren meer regie en autonomie en krijgen al doende niet meer iedere dag een thuiszorgmedewerker in huis. Niet voor iedere vorm van zorg is ten slotte bezoek nodig, want een groot aantal zaken kan digitaal worden geregeld. Natuurlijk blijft persoonlijk contact, ook bij beeldbellen, belangrijk. Daarom bestaat het beeldbelteam van Marente uit een vaste groep medewerkers.

Charlotte Westerbeek, e-Health verpleegkundige bij Marente beeldzorgteam: ‘We gaan als organisatie een nieuw avontuur aan. Het is een mooie, nieuwe weg die we inslaan. Als wij vanuit Marente cliënten van Roomburgh kunnen helpen met beeldzorg, dan hebben de collega's daar meer ruimte in de routes voor de fysieke zorgvraag.”

Sociale waarde

Ervaringen in de praktijk maar ook onderzoek laten zien dat deze vorm van digitale zorg, mits goed ingezet, voor meerdere organisaties effectief is. Investeringen in beeldschermzorg voor eenzame mensen en mensen met cognitieve problemen renderen bijvoorbeeld opvallend goed. Dit blijkt uit recent onderzoek omtrent ‘Preventieve inzet van beeldschermzorg in de wijkverpleging´ van Vita Valley. Iedere euro die er in gestoken wordt blijkt in de praktijk zelfs het dubbele op te leveren aan sociale en economische waarde. Het is daarom positief dat dankzij de samenwerking tussen Marente en Roomburgh de beeldzorg op creatieve wijze verder kan worden opgeschaald.