Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuw platform moet zorg voor jeugd helpen verbeteren

Partners in de jeugdsector, waaronder GGZ Nederland, lanceerden op dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel waaraan professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen zich – onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd – voor de komende jaren hebben gecommitteerd. Om dit doel te bereiken, gaan zij actief samenwerken. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk. Om te laten zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor jeugd, is een platform opgezet: Voordejeugd.nl.

Voordejeugd.nl is gemaakt voor en door professionals, aanbieders, gemeenten en kennisstellingen. Gebruikers in het hele land delen op deze interactieve plek kennis en ervaring, wisselen informatie uit en doen inspiratie op uit bewezen goede voorbeelden In de praktijk.

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd heeft als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Voor de periode 2018 tot en met 2020 is een transformatiebudget beschikbaar om vernieuwing van de jeugdhulp te ondersteunen.

Visiedocument digitalisering

In 2017 presenteerde GGZ Nederland zijn visie op een vernieuwend informatiebeleid in de geestelijke gezondheidszorg. Digitale technologie is ‘het nieuwe maatschappelijke normaal’, zo schreef GGZ Nederland destijds in de inleiding van zijn visiedocument. 

Deze visie op een vernieuwend informatiebeleid is de opmaat naar het eerder aangekondigde subsidieprogramma (‘VIPP voor de ggz’) waarvoor VWS voor 2018 en 2019 in totaal 50 miljoen euro ter beschikking stelt (zie hieronder) . Doel van het subsidieprogramma is de versterking van e-health en de informatievoorziening in de ggz.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen