Nieuw webdossier Informatieveiligheid voor huisartsen

17 oktober 2023
informatieveiligheid
Eerstelijn
Nieuws

De huisartsenbrancheorganisaties NHG, LHV en Ineen hebben een volledig nieuw webdossier gepresenteerd omtrent informatiebeveiliging. Dit is een handig digitaal hulpmiddel, waarmee huisartsen kunnen checken of ze hun cybersecurity up to date hebben. Huisartsen kunnen op een speciale website info vinden over een goede beveiliging en een drietal scans doen om te kijken hoe het er bij hun in de praktijk voorstaat.

Informatieveiligheid en cybersecurity is in de zorg een steeds belangrijker thema. Een arts heeft de eed van Hippocrates afgelegd. De patiënt mag dus verwachten dat huisartsen instaan voor de beste zorg in vertrouwelijkheid en een zo optimaal mogelijke beveiliging van data.

Toegangscontrole

Om informatieveiligheid te waarborgen, moeten huisartsen en andere zorgverleners beveiligingsmaatregelen implementeren, zoals toegangscontrole, versleuteling, firewallbescherming, regelmatige audits en training voor medisch personeel. Het is van vitaal belang dat gezondheidszorginstellingen zich bewust zijn van de steeds veranderende bedreigingen en technologieën en zich blijven aanpassen zodat patiëntgegevens veilig blijven. De arts en patiënt moeten de patiëntdata samen duiden en daarbij moet de privacy gegarandeerd zijn. Daarom is het nieuwe webdossier rond informatieveiligheid van de brancheorganisaties zeer welkom.

Up to date webdossier Informatieveiligheid

Patiëntendossiers, medewerkersgegevens,  financiële administratie, werkinstructies en contracten van huisartsen moeten ten slotte niet alleen up to date zijn maar ook goed beschikbaar en betrouwbaar. Alle maatregelen die een huisarts hiervoor neemt, vallen onder de noemer ‘informatiebeveiliging’. In het nieuwe webdossier Informatiebeveiliging vinden huisartsen alle info hoe ze dit stapsgewijs optimaal kunnen inrichten.

Privacy

Informatieveiligheid in de gezondheidszorg is om diverse redenen van groeiend belang. Patiënten hebben recht op de privacy en vertrouwelijkheid van hun medische gegevens. Informatieveiligheid beschermt ze tegen ongeoorloofde toegang en deling van persoonlijke gegevens. Wet- en regelgeving, zoals de AVG in Europa, verplichten medische instellingen, inclusief huisartsen, om informatieveiligheid te waarborgen, met juridische en financiële consequenties voor niet-naleving. De digitalisering van medische dossiers vergroot het risico op cyberaanvallen. Het behoud van patiëntvertrouwen en reputatie is essentieel voor huisartsen.  

Webdossier speciaal voor huisarts

Het webdossier vervangt de Praktijkwijzer Informatiebeveiliging en is volledig herzien, actueel en helemaal toegespitst op de huisartsenpraktijk. Tevens is het uitstekend bruikbaar voor andere huisartsenorganisaties. In het dossier staan praktische tips, handvatten en risicoanalyses die praktijkhouders en medewerkers in de huisartsenpraktijk, huisartsenspoedpost of regionale huisartsenorganisatie direct kunnen gebruiken. Deze update is belangrijk omdat de inzichten omtrent het thema informatieveiligheid zich razendsnel ontwikkeld. Om die reden wordt het webdossier dan ook regelmatig bijgewerkt met de allernieuwste info. Continu bewustzijn van veranderende bedreigingen en technologieën is namelijk essentieel.

Drie veiligheidsscans

In het webdossier staan drie scans die een eerste indruk geven van hoe de informatiebeveiliging in uw organisatie is geregeld en welke verbeteringen er kunnen worden uitgevoerd. Wie een scan invult krijgt informatie en verbetertips.

Informatiebeveiliging is een cyclisch proces dat doorlopend aandacht nodig heeft. Voor een goede aanpak van informatiebeveiliging geldt het plan-do-check-(re)act-principe. Eerst wordt een plan gemaakt voor het beleid en het organiseren van de informatiebeveiliging en vervolgens worden maatregelen genomen. Het blijft vervolgens de kunst voor huisartsen om altijd alert te blijven en waar nodig met checks en acties de veiligheid te blijven waarborgen.