Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe website biedt steun bij inzicht in langdurige zorgvraag

De website mijnzorgvraaginbeeld.nl is sinds kort actief als instrument waarmee mensen die langdurige zorg nodig hebben, eenvoudig kunnen bepalen wat hun zorg- en ondersteuningsbehoefte. Daarmee kunnen zij of hun mantelzorgers hulp of zorg aanvragen bij zorgverleners en indicatiestellers.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie
Mijnzorgvraaginbeeld.nl is ontwikkeld door de Stichting ICF Taksatieschaal, verantwoordelijk voor de ICF-Taksatieschaal. Deze toepassing  is sinds 1992 beschikbaar als instrument dat de hulp- en zorgvraag van mensen in beeld brengt in minuten per dag, per functie of in de zin van de veiligheid die nodig is (zorg in de directe omgeving of op afroep).

Gericht op langdurige zorgvraag

De website en een bijbehorende app zijn vooral gericht op mensen die langdurige zorg nodig hebben, waarbij het niet langer afdoende is om mensen (familie, vrienden, buren) uit de omgeving in te schakelen. Het gaat daarbij onder meer om zorg- of hulpvraag die langer dan drie maanden duurt. Iedere gemeente heeft de taak de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit te voeren en na een melding een zogenaamd keukentafelgesprek aan te bieden. Voor intensieve zorgvragen is er de Wet Langdurige Zorg, het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt die aanvragen. Voor een aanvraag voor zorg vanuit de zorgverzekeringswet kan men terecht bij de door een zorgverzekeraar gecontracteerde verpleegkundigen.

Arbeidsintensief proces

Een zorgvraag inventariseren (kijken wat minimaal nodig is om iemand veilig te houden, of wat er aan ondersteuning nodig is) is arbeidsintensief. Vaak ook is het een proces, aldus de stichting. Een proces van acceptatie en (h)erkenning voor zowel zorgvragers als de mantelzorgers.

Wie een beroep doen op geïndiceerde zorg, maar niet weet bij wie zij moeten zijn en voor welke vraag, kunnen via www.mijnzorgvraaginbeeld.nl eerst zelf dat inzicht verkrijgen.  ‘Met behulp van de website kan iedereen zelfstandig of samen met de mantelzorg gratis inzicht krijgen in de zorg- en ondersteuningsbehoefte. Op een gestructureerde manier wordt in een rapport jouw zorg- en ondersteuningsbehoefte weergegeven, een rapport dat je kan gebruiken om hulp of zorg te vragen bij zorgverleners en indicatiestellers, zoals gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.’

Exact beeld zorg- en hulpvraag

Wat kun je (nog) zelfstandig, waar heb je hulp bij nodig en hoe vaak per dag, zijn enkele vragen die beantwoord worden met de website. Door de online vragenlijst in te vullen, kan iedereen de eigen zorg- en hulpvraag (per functie en in minuten per dag) exact in beeld brengen. Het gaat o.a. om de functies hulp bij het huishouden en/of persoonlijke verzorging.

Daarnaast wordt ook duidelijk of er begeleiding nodig is en/of er behoefte is aan verpleegkundige zorg. Als alle vragen ingevuld zijn dan kan op www.mijnzorgvraaginbeeld.nl een rapport per functie worden aangemaakt. In functies en het aantal minuten wordt de tijdsinvestering en de individuele hulp- en zorgvraag beschreven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen