Digitaal platform ondersteunt mantelzorgers bij palliatieve zorg

do 30 mei 2024 - 08:45
Vierdelijn
Nieuws

Elk jaar zijn ruim 100.000 Nederlanders afhankelijk van palliatieve zorg om hun laatste momenten op aarde zo comfortabel mogelijk door te maken. PAL introduceert nu een nieuwe digitale oplossing om mantelzorgers te ondersteunen in de palliatieve zorg voor hun dierbaren. Via zijn oplossing wil de start-up de meer dan 100.000 gezinnen met een familielid met een levensbeperkende ziekte betere ondersteuning en hulp bieden.

In de komende jaren zal de vraag naar palliatieve zorg naar verwachting alleen maar toenemen. Dit komt onder andere door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen langdurig ziek zijn voordat ze overlijden. Palliatieve zorg wordt daarom steeds belangrijker. De mobiele app die Pal heeft ontwikkeld, is specifiek bedoeld voor mantelzorgers van mensen met een levensbeperkende ziekte. Via de app krijgen ze de ondersteuning en tools aangereikt die ze zo hard nodig hebben in deze fase.

Familie en vrienden die voor hun dierbaren zorgen, spelen een belangrijke rol in de palliatieve zorg. Ze ondersteunen hun dierbaren bij dagelijkse activiteiten, bieden emotionele steun en regelen praktische zaken. Vaak zijn deze mantelzorgers echter onzeker in hun rol en stellen ze zich vragen. Er is voor hen echter maar weinig ondersteuning. Daar brengt Pal nu verandering in.

Belangrijkste uitdagingen aanpakken

Pal, het digitale platform (pdf) voor palliatieve zorg in de thuisomgeving, helpt patiënten, hun familie en medisch zorgverleners door de belangrijkste uitdagingen van de dagelijkse palliatieve zorg aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse verzorging, symptoombestrijding en samenwerking tussen zorgverleners. Door de bestaande palliatieve zorg aan te vullen, verbetert Pal de zorgkwaliteit, de kwaliteit van leven voor de patiënt en de efficiëntie van de zorgverlening.

“Uit persoonlijke ervaring weet ik dat er veel te weinig ondersteuning is voor mensen die voor een dierbare zorgen. We kunnen niet van mantelzorgers verwachten dat ze zoveel verantwoordelijkheid op zich nemen zonder dat ze de tools en richtlijnen krijgen die ze nodig hebben om deze nieuwe en complexe rol tot een goed einde te brengen”, zegt Nara Moripen, medeoprichter en CEO van Pal. “We zijn heel blij dat we het platform eindelijk kunnen introduceren in Nederland en mantelzorgers zo de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben.”

Engelse app succesvol

In september vorig jaar kon Pal dankzij een eerste financieringsronde van Plug and Play, Antler, en enkele business angels de lancering van zijn digitale oplossing voor palliatieve zorg versnellen. Inmiddels heeft het team de app in het Engels gelanceerd en heeft de app honderden families geholpen beter om te gaan met een levensbeperkende ziekte.

Azi Doost, medeoprichter van Pal, zegt: “De feedback van de gebruikers van onze oplossing en hun medisch zorgverleners is heel positief. In samenwerking met partners breiden we ons aanbod verder uit om het leven net een beetje makkelijker te maken voor mensen die de zorg dragen voor iemand met een levensbeperkende ziekte.”

Pal is begin 2022 opgericht door Azi Doost (COO) en Nara Moripen (CEO) strateeg op het gebied van digitale zorg en voormalig mantelzorger. Hun missie was om de palliatieve zorg te herdefiniëren en iedereen te maken krijgt met een levensbeperkende ziekte toegang te geven tot goede begeleiding in de thuisomgeving. Dankzij Pal krijgen patiënten en hun familie eerder in het ziekteproces toegang tot palliatieve zorg. Via de tijdige interventies die Pal mogelijk maakt, worden complicaties en ziekenhuisopnames voorkomen, wat zorgt voor een aanzienlijke besparing op de zorgkosten.

Digitalisering in de palliatieve zorg

Technologie kan daarin van grote toegevoegde waarde zijn voor goede, passende palliatieve zorg. In Nederland is hierover nog te weinig bekend. Wel vindt er inmiddels een inventarisatie plaats van wat mogelijk én wenselijk is op het gebied van digitalisering, vertelt Iris van Bennekom, bestuurder bij Agora. Agora is een kennis- en ontwikkelorganisatie op het gebied van palliatieve zorg, die voor de inventarisatie samenwerkt met studenten van de Open Universiteit.

Het ergste vindt Van Bennekom dat er in Nederland überhaupt weinig bekend is over de mogelijkheden voor patiënten die zijn uitbehandeld. En dat is jammer, want er zijn al best veel mogelijkheden om mensen in een palliatieve levensfase te ondersteunen, zeker in het sociale domein. Van Bennekom is er van overtuigd dat technologie goede hulp kan bieden. “Zo kunnen telemonitoring en -consultatie er voor zorgen dat mensen veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. Zoals zij ook veel profijt kunnen hebben van digitale communicatie, educatie en e-health: voor betere verwijzingen bijvoorbeeld, of relevante voorlichtingsvideo’s. Maar ook kun je denken aan digitale platforms waarin patiënten elkaar vinden en ondersteunen.”