Nieuwe zelfscan meet digivaardigheid zorgmedewerkers

vr 10 juni 2022 - 15:00
zelfscan-scaled
Digitalisering
Nieuws

Er is sinds kort een zelfscan ‘digitaal contact’ beschikbaar bij de BeterDichbij Academie. Door het doen van de zelfscan kunnen zorgprofessionals zelf snel vaststellen hoe het er voor staat met hun digitale vaardigheden.

De rol van digitale diensten wordt steeds groter in de zorgsector. En hoewel de voordelen groot zijn, is het voor zorgverleners soms ook spannend om een nieuwe digitale dienst te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet zo vertrouwd voelen met digitaal werken. Of omdat ze het complex vinden en er daardoor tegenop zien om met een nieuwe dienst te starten. Een zelfscan kan helpen om meer zicht te krijgen op de eigen digivaardigheid.

Digitale training op maat

Digitaal vaardig zijn hangt vaak sterk samen met hoe zelfverzekerd een medewerker zich voelt om met een digitale dienst aan de slag te gaan. Juiste vaardigheden en goede ondersteuning zijn cruciaal om digitaal stappen te kunnen zetten. Om gedetailleerd te kunnen bekijken waar medewerkers en teams er voor staan qua digivaardigheid, is nu de zelfscan ‘digitaal contact’ beschikbaar. Vanuit die basis kan samen met de werkgever worden gekeken welke behoefte er eventueel is aan digitale training op maat.

Behoefte aan educatie digitaal communiceren

Er is een snel groeiende behoefte aan educatie op het gebied van digitaal communiceren. BeterDichtbij heeft daarom een academie opgetuigd om zorgprofessionals op dit gebied te trainen. “De nieuwe academie wil zorgverleners ondersteunen bij digitale communicatie”, licht marketing manager Erica Bouma van de app-aanbieder toe. De inspectie wil zelfs dat er in de toekomst een structureel scholingsaanbod op dit gebied gaat ontstaan.”

Zelfscan: starter, semiprof, professional of expert?

Het is vanwege al die niveauverschillen in digivaardigheid slim om van medewerkers het startniveau vast te stellen. Dit kan dus uitstekend met de nieuwe zelfscan, die het niveau precies kan aangeven. Gaat het bijvoorbeeld om een starter, een semiprof, professional of om een expert? Vervolgens kan er met de uitkomsten van de zelfscan gerichter getraind, gecoacht en ondersteund worden. Dat kan met e-learnings, coaching, trainingen on the job en op tal van andere wijzen. Om iedereen te helpen vertrouwd aan de slag te gaan met digitaal contact, is er gelukkig steeds meer ondersteuning beschikbaar voor zorgverleners en zorgmanagers.