Nivel, IKNL bieden meer inzicht in klachten na borstkanker

wo 9 februari 2022 - 07:56
Vrouw-huisarts-gesprek
Onderzoek
Nieuws

Veel vrouwen die succesvol behandeld zijn voor borstkanker, ervaren gezondheidsklachten na hun behandeling. In sommige gevallen houden deze klachten jaren aan. Het Nivel en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben op basis van onderzoek naar deze klachten de awareness tool ALERT! ontwikkeld. Met dit hulpmiddel kunnen patiënten en zorgverleners inschatten of er op basis van de klachten sprake is van late gezondheidseffecten van de behandeling van borstkanker.

Borstkanker kan steeds vaker met succes behandeld worden en de diagnostische en behandelmethoden worden nog altijd verbeterd. Zo kan een nieuw geautomatiseerd systeem van het UMC Utrecht met behulp van AI, snel en nauwkeurig MRI-foto’s van borsten met dicht borstklierweefsel te inspecteren. Het systeem zorgt ervoor dat de radioloog alleen nog foto’s te zien krijgt waarop afwijkingen geconstateerd zijn. Ook wordt er gewerkt aan thuistesten die borstkanker in een vroeger stadium kunnen ontdekken.

Langdurig klachten

De impact van borstkanker blijft echter groot, ook na een succesvolle behandeling. Het onderzoek van het Nivel en IKNL omvat klachten tot 14 jaar na een behandeling voor borstkanker. Vrouwen die borstkanker hebben of gehad hebben, bezoeken de huisarts vaker dan vrouwen zonder borstkanker. Zij hebben zeer uiteenlopende klachten die verschillen per leeftijdsgroep en soort behandeling. Toch is er wel een grote gemene deler te zien: bovengemiddeld vaak komen klachten voor als hoesten, infecties, vermoeidheid, slaapproblemen, osteoporose en lymfoedeem.

De tool ALERT! moet patiënten en zorgverleners ondersteunen in het krijgen van inzicht in de klachten. ALERT! biedt op dit moment handvatten om in te schatten of er sprake is van late effecten die zijn gerelateerd aan de behandeling van borstkanker. Met de uitkomsten van de tool kan een gerichter nazorgtraject met de patiënt worden ingezet. Het is de hoop dat zo de zorg voor de patiënt zal verbeteren.

Bundelen databases

Voor de ontwikkeling van de tool is gebruik gemaakt van gegevens uit de Primary Secondary Cancer Care Registry (PSCCR). Dit register omvat unieke gegevens van patiënten die voor kanker zijn behandeld, door data van verschillende onderliggende bronnen te koppelen: de data van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) over de tumor en primaire behandeling met die van Nivel Zorgregistraties over de zorgvragen waarmee deze patiënten bij hun huisarts komen Deze methode van datakoppeling kan volgens de initiatiefnemers achter ALERT! in de toekomst ook worden ingezet voor anderen soorten van kanker.

Het Primary-Secondary Cancer Care Registry (PSCCR) en de tool ALERT! zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen het Nivel en IKNL. Voor het opzetten van de PSCCR en de awareness tool heeft onderzoeksfinancierder ZonMw subsidie verstrekt, vanuit het programma ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’.